Į pradžią
 
Naujiena
2007-08-02   Auditoriai Lietuvos muitinei neturėjo esminių pastabų dėl mokesčių apskaitos
Valstybės kontrolė įvertino, kaip Lietuvos muitinė administruoja muito ir kitus mokesčius, kurie sudaro apie 11 proc. visų valstybės biudžeto pajamų. Valstybės kontrolieriaus pavaduotojas Tomas Mackevičius teigia, kad auditoriai neturėjo esminių pastabų dėl šių lėšų surinkimo ir pervedimo į valstybės biudžetą.

Vertindami Lietuvos muitinėje įdiegtą mokesčių apskaitos ir kontrolės informacinę sistemą auditoriai konstatavo, kad ji yra patikima. Sistemos dėka buvo unifikuota ir supaprastinta apskaita, ataskaitų rengimo ir keitimosi informacija procedūros, operatyviau ir tiksliau apskaitomos mokesčių mokėtojų skolos, vartotojams teikiama išsamesnė ir operatyvesnė informacija, sumažėjo rankinio darbo, racionaliau panaudojami žmogiškieji ištekliai ir darbo laikas. Tačiau įdiegti šią sistemą buvo vėluojama beveik dvejus metus. Jos kūrimo ir diegimo darbai kainavo 14,6 mln. Lt, beveik pusė jų buvo išleista sistemos analizės ir planavimo darbams. Sistemos vystymas kainuos dar 2,5 mln. Lt. Auditorių nuomone, tinkamai pasirengus sistemai diegti lėšos būtų naudojamos efektyviau ir taupiau.

Muitinėje pradėjus taikyti centralizuotą kaupimo principu pagrįstą mokesčių apskaitos sistemą, gaunama išsamesnė ir operatyvesnė informacija. Tai naudinga analizuojant valstybės biudžeto pajamų surinkimo užduočių vykdymą, atliekant trumpalaikes ir ilgalaikes pajamų surinkimo prognozes, vykdant rizikingų mokesčių mokėtojų atranką kontrolės veiksmams bei taikant nepriemokų išieškojimo veiksmus.

Iki naujos sistemos įdiegimo mokesčių mokėtojų skolos buvo registruojamos kiekvienoje muitinėje atskirai, todėl susidarydavo situacija, kai mokesčių mokėtojas turėjo permokas vienose teritorinėse muitinėse, o skolas„ kitose. Dabar skolos muitinei kontroliuojamos pagal asmenų registravimo vietą, todėl tapo lengviau jas išieškoti. Auditorių nuomone, būtų tikslinga Vyriausybės nutarimu patvirtinti mokesčių mokėtojų muitinei sumokėtų sumų įskaitymo tvarką. Tai leistų supaprastinti dokumentų apdorojimą ir užtikrintų tinkamą teisinį reglamentavimą.

Auditoriai nustatė, kad, centralizavus muitinės administruojamų mokesčių apskaitą, dalį teritorinių muitinių funkcijų perėmė Muitinės departamentas. Todėl Finansų ministerijai pasiūlyta atitinkamai inicijuoti teisės aktų pakeitimus.

Papildoma informacija: 6-ojo audito departamento direktorė Jolita Korzunienė (8 5 266 6741).

Audito ataskaita „Mokesčių ir kitų įmokų į biudžetus apyskaitos sudarymo Muitinės departamente“.

Valstybės kontrolės Viešųjų ryšių tarnyba (266 67 24, 266 67 95; 8 686 25965; gkoncius@vkontrole.lt).

Už informaciją atsakingas Komunikacijos skyrius
Informacija atnaujinta 2007-09-18

Lietuvos Respublikos valstybės kontrolė

Biudžetinė įstaiga

Pamėnkalnio g. 27 (įeiti iš V. Kudirkos g. 15), 01113 Vilnius, tel. (8 5) 266 6752, el. paštas info@vkontrole.lt, kodas Juridinių asmenų registre 188659229.