Į pradžią
 
Naujiena
2007-08-09   Pirminei teisinei pagalbai ir civilinės būklės aktų registravimui skiriamas lėšas reikia naudoti racionaliau
Valstybės kontrolė įvertino, kaip Teisingumo ministerija ir savivaldybės administruoja pirminės teisinės pagalbos teikimą ir civilinės būklės aktų registravimą. Šias valstybines funkcijas vykdo savivaldybės, o vykdymo kontrolė pavesta Teisingumo ministerijai. Iš valstybės biudžeto savivaldybėms skiriama specialioji tikslinė dotacija: pirminei teisinei pagalbai per pastaruosius dvejus metus buvo skirta kasmet po 2,62 mln. Lt., o civilinės būklės aktams registruoti - nuo 7 iki 8 mln. Lt. Valstybės kontrolierės Rasos Budbergytės nuomone, jeigu šios lėšos būtų naudojamos racionaliau, gyventojai gautų daugiau ir kokybiškesnių paslaugų, o valstybės biudžetas turėtų mažiau išlaidų.

Valstybės garantuojamą pirminę teisinę pagalbą turi teisę gauti visi Lietuvos gyventojai, kad galėtų tinkamai ginti pažeistas ar ginčijamas savo teises ir įstatymų saugomus interesus. Tačiau gyventojų apklausos duomenimis net 59 proc. apklaustųjų nėra girdėję apie tokią galimybę. Statistiškai 100 gyventojų tenkantis suteiktų pirminės teisinės pagalbos paslaugų skaičius kai kuriose savivaldybėse skiriasi daugiau kaip šimtą kartų, nors savivaldybėms bazinė lėšų suma iš valstybės biudžeto šiai funkcijai buvo skirta, atsižvelgiant į savivaldybės teritorijos gyventojų skaičių. Pavyzdžiui, Kauno mieste pirminės teisinės pagalbos kreipėsi maždaug kas 60 gyventojas, o Širvintose, Palangoje, Šilutėje, Molėtuose, Birštone, Neringoje - mažiau nei vienas iš dviejų šimtų. Labai skiriasi vienos pirminės teisinės pagalbos teikimo kaštai. Pavyzdžiui, Visagine už vienam asmeniui suteiktą pirminę teisinę pagalbą buvo sumokėta vidutiniškai 27 Lt, o Birštone - 870 Lt. Šios paslaugos kainą dažnai didina tai, kad daugumoje savivaldybių nelabai efektyviai organizuojamas darbuotojų, teikiančių pirminę teisinę pagalbą, darbas, ir tai, kad iš valstybės biudžeto savivaldybėms skirtos specialios tikslinės dotacijos lėšų sumokama darbuotojams už funkcijų, kurios nesusijusios su pirminės teisinės pagalbos teikimu, atlikimą bei advokatams už kitas savivaldybei teiktas paslaugas.

Auditoriai nustatė, kad savivaldybėse pirminės teisinės pagalbos teikimas ir civilinės būklės aktų registravimas organizuojamas nesilaikant įstatymo reikalavimų, nes gyventojams nesudaryta galimybė gauti šias paslaugas po darbo valandų, o kai kurios civilinės būklės aktų registravimo paslaugos teikiamos net ne visomis darbo dienomis. Auditorių nuomone, kai kurie Teisingumo ministerijos nustatytos paslaugų teikimo tvarkos punktai, informacijos ir viešumo stoka bei nepagrįstai ilgi atskirų procedūrų atlikimo terminai sudaro prielaidas biurokratizmui.

Auditorių nuomone, yra realių galimybių ženkliai sumažinti valstybės lėšų poreikį pirminei teisinei pagalbai ir civilinės būklės aktų registravimui. Teisingumo ministerijai pateiktose rekomendacijose siūloma tobulinti teisės aktus, reglamentuojančius valstybės garantuojamos pirminės teisinės pagalbos teikimą ir civilinės būklės aktų registravimą, sustiprinti jų stebėseną ir kontrolę.


Papildoma informacija : 4-ojo audito departamento direktoriaus pavaduotoja Sigita Gorovniova (85 266 6748).

Valstybinio audito ataskaita „Valstybės garantuojamos pirminės teisinės pagalbos teikimas ir civilinės būklės aktų registravimas“.


Valstybės kontrolės Viešųjų ryšių tarnyba (85 266 6724; 8 686 25965; gkoncius@vkontrole.lt).

Už informaciją atsakingas Komunikacijos skyrius
Informacija atnaujinta 2007-09-18

Lietuvos Respublikos valstybės kontrolė

Biudžetinė įstaiga

Pamėnkalnio g. 27 (įeiti iš V. Kudirkos g. 15), 01113 Vilnius, tel. (8 5) 266 6752, el. paštas info@vkontrole.lt, kodas Juridinių asmenų registre 188659229.