Į pradžią
 
Naujiena
2007-08-29   Reikšmingų pastabų auditoriai neturėjo keturioms apskritims
Valstybės kontrolė apibendrino dešimtyje šalies apskričių viršininkų administracijų atliktą finansinį (teisėtumo) auditą. 2006 metais programoms vykdyti iš valstybės biudžeto joms skirta daugiau nei 554 mln. Lt. Auditoriai neturėjo reikšmingų pastabų Kauno, Marijampolės, Tauragės ir Šiaulių apskričių administracijoms.

Reikšmingų klaidų ir neatitikimų nustatyta tose administracijose, kuriose vidaus kontrolės sistema vis dar yra tobulintina. Pasak valstybės kontrolierės Rasos Budbergytės, kai kurių administracijų vadovų sukurtos ir įdiegtos vidaus kontrolės procedūros ne visada yra pakankamai veiksmingos, leidžiančios laiku nustatyti ir ištaisyti klaidas, užtikrinti efektyvų valstybės turto valdymą. „Šių administracijų vadovai turėtų neatidėliotinai spręsti vidaus kontrolės sistemos tobulinimo klausimus užtikrinant valstybės biudžeto lėšų ir turto naudojimo ir valdymo teisėtumą“, - teigia valstybės kontrolierė.

Auditoriai atkreipė dėmesį, kad trūkumai administracijų bei joms pavaldžių įstaigų apskaitos sistemose turėjo tiesioginę įtaką klaidų finansinėse ataskaitose atsiradimui: šešioms audituotoms administracijoms pareikšta sąlyginė nuomonė.

Kai kurių apskričių administracijų ir pavaldžių įstaigų vadovai ne visada tinkamai prižiūri, kad valstybės turtas būtų apskaitomas, valdomas ir naudojamas teisės aktų nustatyta tvarka, o vykdoma išankstinė finansų kontrolė ne visada užtikrina, kad ūkinės operacijos būtų teisėtos ir dokumentai tinkamai parengti. Auditoriai nustatė, kad daugumoje administracijų buvo netinkamai apskaitomas finansinis turtas, kai kuriose apskrityse pažeidžiant įstatymus valstybės turtas viešosioms įstaigoms perduodamas valdyti neatlygintinai, programos lėšos naudojamos ne jos tikslams įgyvendinti, kai kurios sutartys sudaromos nesivadovaujant įstatymų nuostatomis ar netinkamai tvarkoma reprezentacinių išlaidų apskaita. Dėl šių ir kitų priežasčių auditoriai negalėjo patvirtinti, kad visas turtas yra apskaitomas ir valdomas vadovaujantis teisės aktais Vilniaus, Utenos, Panevėžio, Alytaus, Klaipėdos ir Telšių administracijose.

Audito ataskaitoje pažymima, kad audituotų administracijų vadovai operatyviai reagavo į auditorių pateiktas rekomendacijas - dauguma klaidų ištaisyta audito metu arba nustatyti konkretūs terminai auditorių rekomendacijoms įgyvendinti.


Papildoma informacija: 3-iojo audito departamento direktorius Kęstutis Širvaitis (8 5 266 67 79) ir direktoriaus pavaduotoja Rita Švedienė (8 5 266 67 19)

Valstybinio audito ataskaita „Apskričių viršininkų administracijose atlikto finansinio (teisėtumo) audito rezultatų apibendrinimo ataskaita“


Valstybės kontrolės Viešųjų ryšių tarnyba (8 5 266 67 92, 8 5 266 67 95, 8 611 52051; tkuciauskas@vkontrole.lt).

Už informaciją atsakingas Komunikacijos skyrius
Informacija atnaujinta 2007-09-18

Lietuvos Respublikos valstybės kontrolė

Biudžetinė įstaiga

Pamėnkalnio g. 27 (įeiti iš V. Kudirkos g. 15), 01113 Vilnius, tel. (8 5) 266 6752, el. paštas info@vkontrole.lt, kodas Juridinių asmenų registre 188659229.