Ši svetainė nebenaujinama.

Naujausios Valstybės kontrolės informacijos ieškokite www.valstybeskontrole.lt

Į pradžią
 
Naujiena
2008-01-08   Valstybės kontrolė: kainų kontrolieriui stinga reglamentavimo
Valstybinei kainų ir energetikos kontrolės komisijai, kaip elektros, gamtinių dujų, šilumos, vandens ir transporto sektorių valstybinio reguliavimo institucijai, sudėtinga spręsti veiklos klausimus, tvirtina auditą atlikę Valstybės kontrolės auditoriai. „Labiausiai pasigedome teisinio komisijos veiklos reglamentavimo, – sako valstybės kontrolierė Rasa Budbergytė. – Todėl pasiūlėme Vyriausybei inicijuoti specialaus įstatymo priėmimą“.

Komisijai patikėta derinti šalies gyventojų ir verslo įmonių interesus. Ji nustato kainas beveik 200 įmonių, kurioms klientai per metus sumoka apie 6 mlrd. Lt. Komisija tvirtina valstybės reguliuojamų kainų nustatymo metodikas, nustato valstybės reguliuojamų kainų viršutines ribas, tvirtina tarifus, kontroliuoja valstybės reguliuojamų kainų ir tarifų taikymą. Be to, ji turi teisę vienašališkai nustatyti valstybės reguliuojamas kainas, jei energetikos įmonės nesilaiko šių kainų nustatymo reikalavimų. Tačiau komisijos veiklos organizavimas, auditorių nuomone, yra nepakankamai aiškus. Nėra vieno teisės akto, kuriame būtų nustatytas komisijos statusas, tikslai arba pagrindiniai uždaviniai, funkcijos, teisės, atsakomybė ir išsamiai reglamentuoti visi veiklos klausimai. Komisijos veiklą reglamentuojančiuose teisės aktuose nėra aiškiai nustatyta, kas yra komisija: ar tik penki nariai, ar penki nariai ir administracija. Nėra atskirai nustatytų komisijos narių funkcijų, nereglamentuotas komisijos narių pasiskirstymas pagal kuruojamas sritis.

Ne visuose komisijos veiklą reglamentuojančiuose teisės aktuose numatyta metodikų rengimo funkcija, o pati komisija taip pat nėra parengusi vidaus teisės akto, reglamentuojančio metodikų rengimo tvarką ir procedūras. Rengiant metodikas nedalyvauja moksliniai ekspertai. Dėl šių priežasčių kyla rizika, kad bus parengtos nekokybiškos metodikos.

Auditorių nuomone, komisijai lėšų skiriama nepakankamai, todėl nėra galimybių įdarbinti ir išlaikyti kvalifikuotus darbuotojus, samdyti ekspertus, tobulinti specialistų kvalifikaciją. Auditoriai konstatavo, kad komisijos finansavimas iš valstybės biudžeto neužtikrina jos nepriklausomumo.

Papildoma informacija: 2-ojo audito departamento direktorė Zita Valatkienė (266 67 60).

Valstybinio audito ataskaita Valstybinės kainų ir energetikos kontrolės komisijos veikla


Valstybės kontrolės Viešųjų ryšių tarnyba (266 67 95, 8 698 76706; aklimasauskiene@vkontrole.lt)

Už informaciją atsakingas Komunikacijos skyrius
Informacija atnaujinta 2008-01-08

Lietuvos Respublikos valstybės kontrolė

Biudžetinė įstaiga

Pamėnkalnio g. 27 (įeiti iš V. Kudirkos g. 15), 01113 Vilnius, mob. 8 608 92 636, el. paštas info@vkontrole.lt, kodas Juridinių asmenų registre 188659229.