Ši svetainė nebenaujinama.

Naujausios Valstybės kontrolės informacijos ieškokite www.valstybeskontrole.lt

Į pradžią
 
Naujiena
2008-03-12   Valstybės kontrolė įvertino Valstybei nuosavybės teise priklausančio turto 2006 m. ataskaitą
Valstybės kontrolė atliko Valstybei nuosavybės teise priklausančio turto 2006 m. ataskaitos auditą. Auditoriai vertino, ar ši ataskaita, kurią rengia Statistikos departamentas, tiksliai ir teisingai atspindi valstybės turto finansinę būklę, ar valstybės turtas apskaitomas, valdomas, naudojamas ir disponuojama juo laikantis teisės aktų reikalavimų.

Valstybės kontrolės nuomone, Valstybei nuosavybės teise priklausančio turto 2006 m. ataskaita parengta pagal teisės aktų reikalavimus, joje nėra reikšmingų iškraipymų, lyginant su duomenimis, iš kurių ji buvo sudaryta. Tačiau, nors Valstybei nuosavybės teise priklausančio turto 2006 m. ataskaita valstybės turto finansinę būklę atspindi tiek, kiek leidžia valstybės turto apskaitai galiojantys reikalavimai, ji neparodo tikros ir teisingos valstybės turto finansinės būklės.

Valstybės kontrolierė Rasa Budbergytė teigia: „Didžiausia bėda yra ta, kad valstybės turtas iki šiol nėra iki galo apskaitytas. Nė vienas šeimininkas negali racionaliai ir maksimaliai efektyviai tvarkyti savo turto, jei tiksliai nežino, kiek to turto yra.“

Valstybiniai auditoriai konstatavo, kad iki šiol nėra aišku, kiek ir kokio valstybės turto yra neįregistruota ir kada šis procesas bus baigtas. Vyriausybei pasiūlyta centralizuotai koordinuoti valstybės lėšų, reikalingų visam registruotinam turtui įteisinti, poreikio nustatymą. Valstybės turto informacinės paieškos sistema, kuri turėtų užtikrinti sprendimų, susijusių su valstybei nuosavybės teise priklausančio turto valdymu, naudojimu ir disponavimu juo, kokybę, turėjo pradėti veikti nuo 2008 m., tačiau tam nebuvo tinkamai pasiruošta, tad akivaizdu, kad terminas bus nukeltas.

Auditorių nuomone, turi būti atnaujinta pati Valstybei nuosavybės teise priklausančio turto ataskaitos rengimo tvarka, apsispręsta, ar ši ataskaita bus rengiama, kai nuo 2012 m. bus pradėti rengti valstybės konsoliduotų ir nacionalinių ataskaitų rinkiniai, ir tai įtvirtinta teisės aktais.

Valstybiniai auditoriai, atlikę 2006 m. finansinius (teisėtumo) auditus, dvylikos valstybės institucijų ir įstaigų finansinėse atskaitomybėse negalėjo patvirtinti kai kurių duomenų, kurie atspindi patikėjimo teise valdomą valstybės turtą. Todėl yra rizika, kad ir ataskaitos duomenys, susiję su šių institucijų finansinių atskaitomybių duomenimis, gali būti netikslūs. Apibendrinę atliktų auditų rezultatus, auditoriai konstatavo, kad dažniausios valstybės institucijų klaidos, valdant valstybės turtą, yra šio turto naudojimas neturint teisinio pagrindo ir jo perdavimas valdyti ir naudotis neatlygintinai.

Valstybės kontrolė jau kelerius metus nurodo valstybės turto valdymo spragas. Siūloma, kad būtų paskirta institucija, kuri gintų valstybės turto savininko interesus - formuotų bendrą valstybės turto valdymo strategiją ir koordinuotų valstybės turto valdymą.


Papildoma informacija: 6-ojo audito departamento direktorė Jolita Korzunienė (266 67 41).

Išvada dėl Valstybei nuosavybės teise priklausančio turto 2006 metų ataskaitos


Valstybės kontrolės Viešųjų ryšių tarnyba (266 67 24, 8 686 25965; gkoncius@vkontrole.lt)

Už informaciją atsakingas Komunikacijos skyrius
Informacija atnaujinta 2008-03-12

Lietuvos Respublikos valstybės kontrolė

Biudžetinė įstaiga

Pamėnkalnio g. 27 (įeiti iš V. Kudirkos g. 15), 01113 Vilnius, mob. 8 608 92 636, el. paštas info@vkontrole.lt, kodas Juridinių asmenų registre 188659229.