Ši svetainė nebenaujinama.

Naujausios Valstybės kontrolės informacijos ieškokite www.valstybeskontrole.lt

Į pradžią
 
Naujiena
2008-03-20   Valstybės kontrolė užsienio šalių ambasadorius supažindino su ES paramos priežiūros sistema
Šiandien Valstybės kontrolė surengė konferenciją, kurioje užsienio šalių ambasadoriai buvo supažindinti su Lietuvai skiriamos Europos Sąjungos paramos priežiūros sistema. Valstybės kontrolei Seimas pavedė vykdyti 2007-2013 metų periodo ES struktūrinės paramos audito institucijos funkciją. Institucija atsakinga ir už 2004-2006 m. ES paramos auditą.

Pradėdama konferenciją valstybės kontrolierė Rasa Budbergytė pabrėžė, kad ES fondų auditas - vienas svarbiausių institucijos prioritetų ir vienas iš strateginių jos tikslų. „Kaip ir 2004-2006 m., taip ir 2007-2013 m. finansinio periodo auditas yra didelis iššūkis mūsų institucijai ir mes esame pasirengę jį deramai priimti. Viso proceso sėkmė priklausys ne tik nuo mūsų, bet ir nuo glaudaus bendradarbiavimo su kitomis šalies institucijomis, tarptautinės bendruomenės pagalbos ir supratimo“, - sakė R. Budbergytė. Valstybės kontrolierė užsienio šalių atstovams Lietuvoje pristatė Valstybės kontrolės veiklą reglamentuojančius teisės aktus, institucijos veiklos aspektus, didelę tarptautinę bendradarbiavimo patirtį.

Sveikindamas konferencijos dalyvius Seimo pirmininko pavaduotojas, Europos reikalų komiteto pirmininkas Andrius Kubilius džiaugėsi, kad būtent Valstybės kontrolei Seimas pavedė vykdyti naujo finansinio periodo ES struktūrinės paramos audito institucijos funkciją.

Seimo Audito komiteto pirmininkas Donatas Jankauskas pažymėjo, kad ES parama Lietuvai suteikia unikalią galimybę pagerinti kiekvieno žmogaus gyvenimo kokybę, todėl ES lėšų panaudojimo efektyvumas, racionalumas ir skaidrumas yra esminiai siekiant šio tikslo. „Valstybės kontrolė yra kompetentinga atlikti Europos Sąjungos paramos panaudojimo auditus ne tik dėl turimų žmogiškųjų išteklių, bet ir dėl patirties, kurią ji įgyja dirbdama tarptautinėse organizacijose, keisdamasi dvišale patirtimi su visomis Europos Sąjungos narėmis“, - sakė D. Jankauskas.

Europos Audito Rūmų narė Irena Petruškevičienė pristatė, kaip veikia ši institucija ir kaip ji bendradarbiauja su nacionalinėmis aukščiausiosiomis audito institucijomis. „Bendrijų Sutartyje numatyta, kad Europos Audito Rūmai bendradarbiauja su nacionalinėmis institucijomis, išlaikydami pasitikėjimo dvasią ir nepriklausomumą. Tad dirbame išvien, pateikdami atsakymus Europos Sąjungos šalių visuomenėms, ar Europos Sąjungos sąskaitos yra teisingos, ar pinigai išleisti laikantis taisyklių ir efektyvumo kriterijų“, - teigė I. Petruškevičienė.

Finansų ministras Rimantas Šadžius pažymėjo, kad ES paramos lėšos sudaro maždaug šeštadalį šalies biudžeto, todėl jų kontrolės sistema yra labai svarbi. Ministras užsienio šalių atstovams pristatė ES fondų skirstymo schemą Lietuvoje, Finansų ministerijos ir kitų institucijų vaidmenį šiame procese. „Džiaugiuosi, kad Valstybės kontrolė yra ta institucija, kuri atliks ir prasidėjusio finansinio laikotarpio auditą, nes Valstybės kontrolė turi daug privalumų: darbo efektyvumą, didelę, įvairiapusę patirtį, pripažinimą tarptautinėje aplinkoje. Be to, ji yra nepriklausoma institucija - tai patvirtinta šalies Konstitucijoje, todėl galima laukti objektyvių rezultatų“, - sakė R. Šadžius.

Konferencijoje dalyvavo ambasadoriai ir diplomatinių atstovybių specialistai iš Bulgarijos, Čekijos, Jungtinės Karalystės, Ispanijos, Graikijos, Latvijos, Lenkijos, Kinijos, Moldovos, Nyderlandų Karalystės, Rusijos, Švedijos, Ukrainos, Vengrijos, Vokietijos, taip pat Lietuvos Respublikos Prezidentūros, Seimo Audito komiteto, Vyriausybės, Finansų ministerijos, Užsienio reikalų ministerijos atstovai. Užsienio šalių atstovai domėjosi, kaip Lietuva naudoja praėjusio finansinio laikotarpio lėšas, kaip efektyviai naudojama parama ir kaip tai vertina visuomenė.

Pageidaujantieji gali kreiptis dėl fotoiliustracijų.

Papildoma informacija: Orijana Jakimauskienė, Valstybės kontrolės patarėja, tel. 266 68 03 orijana.jakimauskiene@vkontrole.lt)

Už informaciją atsakingas Komunikacijos skyrius
Informacija atnaujinta 2008-03-20

Lietuvos Respublikos valstybės kontrolė

Biudžetinė įstaiga

Pamėnkalnio g. 27 (įeiti iš V. Kudirkos g. 15), 01113 Vilnius, mob. 8 608 92 636, el. paštas info@vkontrole.lt, kodas Juridinių asmenų registre 188659229.