Ši svetainė nebenaujinama.

Naujausios Valstybės kontrolės informacijos ieškokite www.valstybeskontrole.lt

Į pradžią
 
Naujiena
2008-04-25   Valstybės kontrolė parengė ataskaitą apie Europos Sąjungos finansinės paramos valdymą
Valstybės kontrolė, paremdama kitų šalių aukščiausiųjų audito institucijų iniciatyvą, parengė pirmą apibendrinančią ataskaitą "Europos Sąjungos finansinės paramos valdymas 2004-2007 metais", kurioje, remiantis anksčiau atliktų auditų rezultatais ir paramos panaudojimo duomenimis, vertinamas 2004-2006 m. programavimo laikotarpiu Lietuvai skirtos ES finansinės paramos (ES struktūrinių, Sanglaudos fondų ir Europos žemės ūkio orientavimo ir garantijų fondo Garantijų skyriaus) valdymas ir panaudojimas. Lietuvai minėtu laikotarpiu buvo skirta beveik 6 mlrd. Lt ES struktūrinės paramos ir daugiau negu 3 mlrd. Lt Europos žemės ūkio orientavimo ir garantijų fondo Garantijų skyriaus lėšų.

Valstybės kontrolierė Rasa Budbergytė pažymėjo, kad sukurtos minėtų ES fondų paramos valdymo ir kontrolės sistemos iš esmės atitiko joms keliamus reikalavimus. Pasak jos, dabar ypač svarbu sukauptą teigiamą paramos valdymo ir naudojimo patirtį pritaikyti naudojant naujo finansinio periodo lėšas.

Tačiau auditoriai nustatė ir paramos valdymo, kontrolės bei kitų trūkumų, kuriems šalinti buvo pateiktos rekomendacijos. Valstybės kontrolierė atkreipė dėmesį, kad iki 2007 m. pabaigos buvo panaudota 62 proc. Lietuvai skirtos ES struktūrinių fondų paramos, o likusi dalis turi būti panaudota iki šių metų pabaigos. Pasak R. Budbergytės, dėl didelės nepanaudotų lėšų dalies susikaupimo programavimo laikotarpio pabaigoje yra rizika, kad dalis šių lėšų gali būti laiku nepanaudota. Iki nustatyto termino - 2010 m. pabaigos gali būti nepanaudota ir dalis Sanglaudos fondo lėšų, nes dar nepasirašytos visos rangos sutartys. Ypač atkreiptinas dėmesys į aplinkos apsaugos sektoriaus projektus. Be to, Sanglaudos fondo finansuojamiems projektams įgyvendinti papildomų lėšų poreikis 2007 m. pabaigoje viršijo 1 mlrd. Lt. Padidėjusi finansuojamų projektų vertė turi būti apmokama nacionalinėmis lėšomis. Jų pristigus, gali tekti atsisakyti kai kurių projektuose numatytų komponentų. Todėl yra rizika, kad bus pasiekti ne visi numatyti projektų tikslai. Finansų ministerija pranešė, kad šiuo metu su Europos Komisija vyksta derybos dėl kai kurių aplinkos projektų komponentų atsisakymo, o tai 335 mln. Lt. sumažintų papildomų lėšų poreikį.

Ataskaitoje pastebėta, kad dalis ES finansinės paramos pervedama iš ES biudžeto tiesiogiai tam tikrų priemonių vykdytojams ar administratoriams, kitaip tariant, neperskirstoma per valstybės biudžetą. Duomenys apie Lietuvai skirtą ES finansinę paramą ir jos panaudojimą kaupiami skirtingose institucijose ir įvairiuose informacijos šaltiniuose, tačiau apibendrinta informacija apie visą gaunamą Europos Sąjungos finansinę paramą ir jos panaudojimą Lietuvoje nėra teikiama.

Papildoma informacija: Valstybės kontrolės 6-ojo audito departamento direktorė Jolita Korzunienė (266 67 41) ir 7-ojo audito departamento direktorė Vilija Stirbienė (266 68 19).

Valstybinio audito ataskaita Europos Sąjungos finansinės paramos valdymas 2004-2007 metais


Valstybės kontrolės Viešųjų ryšių tarnyba (266 67 24, 8 686 25965, gkoncius@vkontrole.lt)

Už informaciją atsakingas Komunikacijos skyrius
Informacija atnaujinta 2008-04-25

Lietuvos Respublikos valstybės kontrolė

Biudžetinė įstaiga

Pamėnkalnio g. 27 (įeiti iš V. Kudirkos g. 15), 01113 Vilnius, mob. 8 608 92 636, el. paštas info@vkontrole.lt, kodas Juridinių asmenų registre 188659229.