Ši svetainė nebenaujinama.

Naujausios Valstybės kontrolės informacijos ieškokite www.valstybeskontrole.lt

Į pradžią
 
Naujiena
2008-06-06   Valstybiniai auditoriai egzaminavo švietimo sistemos reformą
Valstybės kontrolė atliko auditą, kurio metu vertino švietimo sistemos reformos eigą. Švietimo reforma nuo pat nepriklausomybės pradžios turėjo tarptautiniu mastu pripažintą viziją. Ji apibrėžė Lietuvos švietimo paskirtį, principus ir svarbiausius ugdymo tikslus, švietimo sistemos struktūrą. Tačiau auditoriai konstatavo, kad reforma buvo vykdoma nepakankamai nuosekliai. Todėl iki šiol nesuformuotas optimalus bendrojo lavinimo mokyklų, kolegijų, universitetų, kitų švietimo įstaigų tinklas ir infrastruktūra, joms skiriama nepakankamai lėšų, stinga pastangų mokymo kokybei gerinti. Valstybės kontrolierė Rasa Budbergytė pažymėjo, kad pozityvūs Lietuvos švietimo sistemos pokyčiai yra akivaizdūs, bet jie galėjo būti svaresni, jei būtų buvę laiku patvirtinta Valstybinė švietimo strategijos nuostatų įgyvendinimo ir Ilgalaikės švietimo finansavimo programos.

Auditoriai atkreipė dėmesį, kad nors nacionalinės išlaidos švietimui kasmet didėjo, tačiau jų santykis su bendruoju vidaus produktu per pastarąjį dešimtmetį sumažėjo nuo 6,1 proc. iki 5,2 proc.

Lėšų poreikį didina neefektyvus jų naudojimas. Daugelyje savivaldybių vėluojama pertvarkyti mokyklų tinklą. Todėl Lietuvoje vienam mokytojui tenkančių mokinių skaičius buvo vienas mažiausių Europos Sąjungoje. Nepertvarkius mokyklų tinklo, daugiau lėšų reikia jų remontui, mokymo priemonėms ir kitoms reikmėms. Dėl mokinio krepšelio lėšų perskirstymo tarp savivaldybės teritorijoje esančių mokyklų, kuris kai kuriais atvejais viršija 15 proc., neužtikrinamas mokinio krepšelio finansavimo principas – „pinigai paskui mokinį“. Dėl to yra rizika, kad mokyklose, kurioms neskiriama visa joms priklausanti lėšų suma, nebus įvykdyti ugdymo planai.

Daugelyje universitetų nėra tinkamų mokymosi sąlygų, bloga bendrabučių būklė, pasenusi laboratorinė įranga, tačiau jų atnaujinimas vyksta lėtai. Pažymėtina, kad investicijoms, tiesiogiai susijusioms su studijų procesu, skiriama tik 35 proc. visų lėšų. Studijoms skiriamos valstybės biudžeto lėšos nesiejamos su atitinkamomis studijų programomis, ne visuose universitetuose sukurta veiksminga vidinio studijų kokybės vertinimo sistema.

Valstybės kontrolė Vyriausybei, Švietimo ir mokslo ministerijai pateikė rekomendacijas, kurių įgyvendinimas padėtų paspartinti švietimo sistemos pertvarką. Jose, be kita ko, siūloma numatyti ilgalaikį švietimo įstaigų finansavimą, įvertinant visus galimus finansavimo šaltinius, ieškoti papildomų priemonių, kad visiems asmenims būtų suteiktos vienodos galimybės dalyvauti visose ugdymo pakopose, teikiami pasiūlymai, kurie padėtų spartinti švietimo įstaigų tinklo pertvarką.


Papildoma informacija: 5-ojo audito departamento direktorė Daiva Bakutienė (266 67 56).

Valstybinio audito ataskaita Švietimo sistemos reforma


Valstybės kontrolės Viešųjų ryšių tarnyba (266 67 24, 8 686 25965, gkoncius@vkontrole.lt)

Už informaciją atsakingas Komunikacijos skyrius
Informacija atnaujinta 2008-06-06

Lietuvos Respublikos valstybės kontrolė

Biudžetinė įstaiga

Pamėnkalnio g. 27 (įeiti iš V. Kudirkos g. 15), 01113 Vilnius, mob. 8 608 92 636, el. paštas info@vkontrole.lt, kodas Juridinių asmenų registre 188659229.