Ši svetainė nebenaujinama.

Naujausios Valstybės kontrolės informacijos ieškokite www.valstybeskontrole.lt

Į pradžią
 
Naujiena
2008-06-11   Sovietinės draugijos turtas vis dar neranda šeimininkų
Valstybės kontrolė įvertino, kaip šalies apskričių viršininkų administracijos valdo ir naudoja buvusios Savanoriškos draugijos armijai, aviacijai ir laivynui remti (SDAALR) turtą. 2007 m. išlikusio įregistruoto draugijos turto apskaityta už 35 mln. Lt. Audito metu nustatyti teisės aktų pažeidimai dėl buvusios SDAALR turto inventorizavimo, jo teisinės registracijos teisėtumo ir apskaitos, turto valdymo, naudojimo ir kontrolės rodo, jog apskričių viršininkų administracijos nepakankamai užtikrino tinkamą buvusios Savanoriškosios draugijos armijai, aviacijai ir laivynui remti turto priežiūrą.

Valstybiniai auditoriai nustatė, kad ne visos apskritys tinkamai inventorizavo buvusios draugijos turtą kaip to reikalauja Vyriausybės nutarimas. Pavyzdžiui, Alytaus, Klaipėdos, Marijampolės, Panevėžio ir Vilniaus apskrityse valstybiniai auditoriai rado statinių, kurie nebuvo inventorizuoti ir įregistruoti, todėl nebuvo galima nustatyti, kam jie priklauso.Tik Kauno apskrities viršininko administracijos inventorizacijos komisija rado ir į buhalterinę apskaitą įtraukė iki tol neįregistruoto draugijos turto.

Administracijos nesirūpino buvusios draugijos išlikusio turto registracija„ patikėjimo teise valdomi orlaiviai Civilinių orlaivių registre buvo įregistruoti ne valstybės, bet Lietuvos aeroklubo nuosavybės teise, laivai neįregistruoti Vidaus vandenų laivų registre, ne visas draugijos turtas užregistruotas administracijų apskaitos registruose ir Nekilnojamojo turto registre.

Administracijose su subjektais, valdančiais buvusios SDAALR turtą pagal panaudą, nebuvo pasirašytos dalies žemės sklypų, kuriuose šis turtas yra, panaudos sutartys arba jos neįregistruotos Nekilnojamojo turto registre. Dalis žemės sklypų po buvusios draugijos pastatais ir statiniais nesuformuoti. Be to, atsakingi darbuotojai nepakankamai kontroliavo, kaip panaudos gavėjai laikosi buvusios draugijos turto panaudos sutarčių sąlygų ir ne visais atvejais ėmėsi priemonių nustatytiems pažeidimams pašalinti.

Pasak valstybės kontrolieriaus pavaduotojos Nijolės Mickuvienės, būtina tobulinti teisės aktus, reglamentuojančius SDAALR turto naudojimą: šiuo metu vis dar galioja buvusios Ekonomikos ministerijos sudarytos bei apskričių viršininkams perduotos panaudos sutartys, kurių jie negali nutraukti. Sutartys neleidžia šio turto perduoti kitoms institucijoms ar įstaigoms, ar juo disponuoti kitais Valstybės ir savivaldybių turto valdymo, naudojimo ir disponavimo juo įstatyme nustatytais būdais. „Priėmus įstatymo pataisas, apskričių viršininkai galėtų nutraukti anksčiau sudarytas panaudos sutartis, o ne pagal paskirtį naudojamas turtas galėtų būti privatizuojamas ar perduodamas kitoms valstybės institucijoms“, - teigia kontrolieriaus pavaduotoja.


Papildoma informacija: L.e. p. 3-iojo audito departamento direktorė Romualda Masiulionienė (266 67 36)

Apibendrinimo ataskaita Apskričių viršininkų administracijose atlikto patikėjimo teise valdomo buvusio Savanoriškosios draugijos armijai, aviacijai ir laivynui remti turto audito rezultatų apibendrinimo ataskaita


Valstybės kontrolės Viešųjų ryšių tarnyba (8 5 266 67 92, 8 5 266 67 95, 8 611 52051; tkuciauskas@vkontrole.lt)

Už informaciją atsakingas Komunikacijos skyrius
Informacija atnaujinta 2008-06-11

Lietuvos Respublikos valstybės kontrolė

Biudžetinė įstaiga

Pamėnkalnio g. 27 (įeiti iš V. Kudirkos g. 15), 01113 Vilnius, mob. 8 608 92 636, el. paštas info@vkontrole.lt, kodas Juridinių asmenų registre 188659229.