Ši svetainė nebenaujinama.

Naujausios Valstybės kontrolės informacijos ieškokite www.valstybeskontrole.lt

Į pradžią
 
Naujiena
2008-06-26   Hidrometeorologijos tarnyboje buhalterinė apskaita tvarkoma netinkamai
Valstybės kontrolė, atlikusi finansinį (teisėtumo) auditą Hidrometeorologijos tarnyboje prie Aplinkos ministerijos, nustatė, kad institucijos 2007 metų finansinė atskaitomybė, planų ir programų sąmatų įvykdymo ataskaitos visais reikšmingais atžvilgiais parengtos nesivadovaujant Lietuvos Respublikos teisės aktais, reglamentuojančiais biudžetinių įstaigų apskaitą. Buvo nustatyti buhalterinės apskaitos trūkumai tvarkant ilgalaikio turto, pajamų, kompensuotų nuompinigių ir išlaidų apskaitą.

Auditoriai turėjo priekaištų ir dėl valstybės biudžeto lėšų panaudojimo, nes Hidrometeorologijos tarnyba išlaidas kai kuriais atvejais darė ne iš tam tikslui suplanuotų asignavimų, kai kuriuos darbus ir paslaugas įsigijo nesivadovaudama Viešųjų pirkimų įstatymu, todėl auditoriai pareiškė sąlyginę nuomonę.

Hidrometeorologijos tarnyba įpareigota iki šių metų rugpjūčio 1 d. informuoti Valstybės kontrolę apie pateiktų rekomendacijų įgyvendinimą.


Papildoma informacija: 2-ojo audito departamento direktorė Zita Valatkienė (266 67 60)

Valstybinio audito ataskaita Dėl Lietuvos hidrometeorologijos tarnyboje prie Aplinkos ministerijos atlikto finansinio (teisėtumo) audito rezultatų


Valstybės kontrolės Viešųjų ryšių tarnyba (8 5 266 67 92, 8 5 266 67 95, 8 611 52051; tkuciauskas@vkontrole.lt)

Už informaciją atsakingas Komunikacijos skyrius
Informacija atnaujinta 2008-06-26

Lietuvos Respublikos valstybės kontrolė

Biudžetinė įstaiga

Pamėnkalnio g. 27 (įeiti iš V. Kudirkos g. 15), 01113 Vilnius, mob. 8 608 92 636, el. paštas info@vkontrole.lt, kodas Juridinių asmenų registre 188659229.