Ši svetainė nebenaujinama.

Naujausios Valstybės kontrolės informacijos ieškokite www.valstybeskontrole.lt

Į pradžią
 
Naujiena
2008-07-31   Savivaldybės prisiduria lėšų iš valstybės biudžeto
Valstybės kontrolė įvertino, kaip naudojamos valstybės biudžeto lėšos, kurias gauna savivaldybės, kad galėtų vykdyti kai kurias valstybines funkcijas. Valstybė dalį savo funkcijų perduoda savivaldybėms darbo, socialinės apsaugos, šeimos, visuomenės apsaugos, žemės ūkio ir kitose srityse, siekdama, kad gyventojams būtų patogiau naudotis teikiamomis paslaugomis. Savivaldybėms perduotų valstybinių funkcijų vykdymui 2007 m. buvo skirta 465 mln. Lt, tačiau dalies jų savivaldybės pagal pirminę paskirtį nepanaudojo. Pagal nustatytą tvarką kai kurios pagal pirminę paskirtį nepanaudotos lėšos turi būti grąžinamos į valstybės biudžetą, o kita dalis paliekama savivaldybėms ir gali būti panaudojamos kitai socialinei paramai teikti arba kitoms savivaldybių reikmėms finansuoti. Valstybės kontrolieriaus pavaduotojas Viktoras Švedas teigia, kad, esant tokiai tvarkai, savivaldybėms paliekamų valstybės biudžeto lėšų perskirstymas sudaro prielaidas nerezultatyviam dalies lėšų panaudojimui.

Auditoriai atkreipė dėmesį į teigiamą tendenciją, kad pastaraisiais metais Vyriausybė vis didesniam valstybinių funkcijų skaičiui nustato privalomą nepanaudotų lėšų grąžinimą į valstybės biudžetą. Taip užtikrinamas valstybės biudžeto lėšų naudojimas pagal jų pirminę paskirtį ir sudaromos prielaidos tikslesniam valstybės biudžeto lėšų planavimui.

Tačiau tos pagal tikslinę paskirtį nepanaudotos valstybės biudžeto lėšos, kurios paliekamos savivaldybėse, ne visuomet naudojamos valstybinėms funkcijoms vykdyti. Šiuo metu kai kurioms valstybinėms funkcijoms vykdyti skirtos ir nepanaudotos valstybės biudžeto lėšos gali būti naudojamos bendroms savivaldybių biudžetų reikmėms finansuoti, pirmiausia – įsiskolinimams dengti. Auditorių nuomone, tai vertintina kaip negrąžintinos paramos suteikimas savivaldybių biudžetams. Socialinėms išmokoms skirtas ir nepanaudotas lėšas savivaldybės perskirsto socialiniam būstui įsigyti ir jį remontuoti, socialinėms paslaugoms pirkti ar kitai socialinei paramai, kurias turėtų finansuoti pačios savivaldybės. Todėl Valstybės kontrolė rekomendavo Vyriausybei svarstyti galimybę atsisakyti savivaldybių finansavimo nepanaudotomis valstybės biudžeto lėšomis.

Auditoriai konstatavo, kad būtina tobulinti lėšų poreikio planavimo ir savivaldybių atskaitomybės už jų panaudojimą tvarkas. Todėl Valstybės kontrolė rekomendavo Finansų ministerijai ir valstybinių funkcijų įgyvendinimą kuruojančioms institucijoms parengti atitinkamus norminius dokumentus.

Papildoma informacija: L. e. 3-iojo audito departamento direktoriaus pareigas Romualda Masiulionienė (266 67 36). Audito ataskaita skelbiama www.vkontrole.lt.

Valstybės kontrolės Viešųjų ryšių tarnyba (266 67 24, 8 686 25965, gkoncius@vkontrole.lt)

Už informaciją atsakingas Komunikacijos skyrius
Informacija atnaujinta 2008-07-31

Lietuvos Respublikos valstybės kontrolė

Biudžetinė įstaiga

Pamėnkalnio g. 27 (įeiti iš V. Kudirkos g. 15), 01113 Vilnius, mob. 8 608 92 636, el. paštas info@vkontrole.lt, kodas Juridinių asmenų registre 188659229.