Ši svetainė nebenaujinama.

Naujausios Valstybės kontrolės informacijos ieškokite www.valstybeskontrole.lt

Į pradžią
 
Naujiena
2008-08-13   Apskričių administracijos taisė auditorių nurodytas klaidas
Valstybės kontrolė apibendrino devyniose apskričių viršininkų administracijose atliktų finansinių ir teisėtumo auditų rezultatus. Praėjusiais metais jos panaudojo daugiau kaip 622 mln. Lt valstybės biudžeto asignavimų. Valstybiniai auditoriai reikšmingų pastabų neturėjo ir pareiškė besąlyginę nuomonę tik Marijampolės apskrities viršininko administracijai. Apibendrindama šių auditų rezultatus valstybės kontrolierė Rasa Budbergytė pabrėžė, kad administracijų vadovai geranoriškai reagavo į auditorių pateiktas rekomendacijas – dauguma klaidų ir neatitikimų ištaisyta audito metu iki finansinių metų pabaigos arba numatytos priemonės rekomendacijoms įgyvendinti.

Auditoriams rekomendavus, administracijos per 2007 metus atstatė beveik 350 mln. Lt valstybės turto. Apskaitoje buvo užregistruoti patikėjimo teise valdomi žemės sklypai, įnašai į viešųjų įstaigų kapitalą, nebaigtos statybos likutis bei kitas turtas. Administracijos į valstybės iždą grąžino 30 tūkst. Lt nepagrįstai ar neteisėtai panaudotų asignavimų. Administracijų apskaitoje buvo ištaisytos reikšmingos klaidos, susijusios su kompensacijų apskaita už išperkamą žemę, mišką ir vandens telkinius, nebaigtos statybos, pavedimų lėšų bei kito turto apskaita.

Administracijos ėmėsi priemonių įgyvendinant auditorių pateiktas rekomendacijas dėl valstybės turto valdymo, naudojimo ir disponavimo juo teisėtumo. Buvo sudarytos ir užregistruotos nekilnojamojo turto panaudos sutartys, nutrauktos neteisėtai sudarytos automobilių panaudos sutartys.

Administracijos ėmėsi skubių priemonių ir įgyvendino dalį auditorių rekomendacijų dėl buvusios SDAALR turto valdymo, naudojimo ir disponavimo juo. Apskaitoje buvo užregistruotas ilgalaikis turtas, kurio administracijos nebuvo įtraukusios į apskaitą. Nekilnojamojo turto registre užregistruota dalis nekilnojamojo turto ir turto panaudos sutartys. Buvo susigrąžintas turtas, kurio nerasta ten, kur jis turėjo būti apžiūros ar inventorizacijos metu. Administracijos ėmėsi priemonių įtraukti į inventorizavimo aprašus tuos statinius, kurie buvo neįregistruoti administracijų apskaitos registruose bei Nekilnojamojo turto registre. Nors administracijos įgyvendino ne visas rekomendacijas dėl buvusios SDAALR turto, tačiau sudarė priemonių rekomendacijoms įgyvendinti planus, numatė įgyvendinimo terminus. Šiais metais priimtame įstatyme atsižvelgta į Valstybės kontrolės rekomendaciją, kad buvusios SDAALR turtas būtų naudojamas Valstybės ir savivaldybių turto valdymo, naudojimo ir disponavimo juo įstatymo tvarka.


Klaidos ir neatitikimai, turėję įtakos finansinių atskaitomybių teisingumui ir valstybės lėšų bei turto valdymo, naudojimo ir disponavimo jais teisėtumui, atskleidė, kad administracijose nustatytos vidaus kontrolės procedūros ne visais atvejais buvo nuoseklios ir pakankamos, todėl turėtų būti tobulinamos. Dėl aplaidaus buhalterinės apskaitos tvarkymo ir valstybės biudžeto lėšų pasisavinimo požymių Klaipėdos apskrities viešosios Ievos Simonaitytės bibliotekos audito medžiaga buvo perduota Lietuvos Respublikos generalinei prokuratūrai.

Papildoma informacija: Valstybės kontrolieriaus pavaduotojas Tomas Mackevičius (266 67 00).

Valstybės kontrolės Viešųjų ryšių tarnyba (266 67 24, 8 686 25965, gkoncius@vkontrole.lt)

Už informaciją atsakingas Komunikacijos skyrius
Informacija atnaujinta 2008-08-13

Lietuvos Respublikos valstybės kontrolė

Biudžetinė įstaiga

Pamėnkalnio g. 27 (įeiti iš V. Kudirkos g. 15), 01113 Vilnius, mob. 8 608 92 636, el. paštas info@vkontrole.lt, kodas Juridinių asmenų registre 188659229.