Ši svetainė nebenaujinama.

Naujausios Valstybės kontrolės informacijos ieškokite www.valstybeskontrole.lt

Į pradžią
 
Naujiena
2008-08-20   Savivaldybės nenoriai mokosi iš savo klaidų
Valstybės kontrolė apibendrino dvidešimt trijose savivaldybėse atliktų finansinių ir teisėtumo auditų duomenis. Valstybinėms funkcijoms atlikti, mokinio krepšeliui bei valstybės investicijų programoje numatytiems projektams finansuoti praėjusiais metais šioms savivaldybėms iš valstybės biudžeto skirta daugiau nei 1 mlrd. 62 mln. Lt specialių tikslinių dotacijų. Įvertinant ketverių metų finansinių auditų savivaldybėse rezultatus akivaizdi pažanga pasiekta Marijampolės, Kėdainių ir Rokiškio rajonų savivaldybėse.

Pasak valstybės kontrolierės Rasos Budbergytės, dalyje savivaldybių pastebima pažanga tobulinant vidaus kontrolės sistemas ir finansų valdymą. Vis dėlto dalis savivaldybių dar nėra pajėgios laiku nustatyti ir ištaisyti klaidas, užtikrinti tinkamą finansų ir valstybės turto valdymą. „Dėl neefektyvios vidaus kontrolės neužkertamas kelias dotacijas naudoti ne pagal paskirtį, o valstybės turtas naudojamas pažeidžiant teisės aktus“, - teigia valstybės kontrolierė.

Valstybiniai auditoriai reikšmingesnių pastabų dėl buhalterinės apskaitos tvarkymo turėjo Kauno miesto, Birštono, Jonavos, Kupiškio, Anykščių ir Molėtų rajonų savivaldybėms. Auditoriai negalėjo patvirtinti, ar daugiau kaip 11 mln. Lt dotacijų buvo panaudota vadovaujantis teisės aktais. Auditoriai rekomendavo nustatyti papildomas finansų kontrolės procedūras, kurios užtikrintų tinkamą apskaitos tvarkymą.

Audito metu nustatyta reikšmingų teisės aktų pažeidimų naudojant valstybės lėšas ir turtą. Pavyzdžiui, Ignalinos, Anykščių, Širvintų ir Molėtų rajono savivaldybės, pažeisdamos įstatymus, valstybės turtą perdavė valdyti kitoms įstaigoms, Vilniaus, Kauno ir Panevėžio miestų bei Molėtų rajono savivaldybės, naudodamos lėšas, nesivadovavo Viešųjų pirkimų įstatymu. Dėl Viešųjų pirkimų įstatymo pažeidimų Vilniaus miesto savivaldybėje valstybės kontrolieriaus pavaduotojas sprendimu įpareigojo administracijos vadovą pažeidimus padariusius asmenis traukti tarnybos atsakomybėn.

Atliekant auditus pastebėta, kad savivaldybės 2007 m. nepanaudojo ir perskirstė daugiau nei 46 mln. Lt skirtų dotacijų, iš kurių virš 42 mln. Lt buvo nepanaudotos lėšos, skirtos socialinėms išmokoms ir kompensacijoms, socialinei paramai mokiniams ir asmenų su sunkia negalia globai teikti. Valstybės kontrolės nuomone, būtina tobulinti šioms ir kitoms sritims skiriamų lėšų planavimo metodikas, kurios užtikrintų realesnį valstybės biudžeto lėšų poreikį.

Auditoriams kilo abejonių ir dėl tinkamo mokinio krepšelio lėšų, skirtų pedagogų kvalifikacijai tobulinti, naudojimo. Kelionių-seminarų užsienyje programoms finansuoti buvo panaudota daugiau nei 1,6 mln. Lt, tačiau daugumos šių programų pagrindinę dalį sudarė pažintinės ekskursijos. Tokiu būdu, Valstybės kontrolės nuomone, savivaldybių ugdymo įstaigos neužtikrino racionalaus mokinio krepšelio lėšų, skirtų kvalifikacijos tobulinimui, panaudojimo. Nuo šių metų rugsėjo įsigaliojus įstatymo pataisoms, biudžeto lėšomis bus apmokamos tik išlaidos, patirtos keliant kvalifikaciją o ne tenkinant turistinius poreikius. Be to, edukacinės išvykos užsienyje galės būti rengiamos tik akreditavus kvalifikacijos tobulinimo programą.


Papildoma informacija: l.e.p. 3-iojo audito departamento direktorė Romualda Masiulionienė (266 67 36)

Valstybinio audito ataskaita Savivaldybėse atlikto finansinio (teisėtumo) audito rezultatų apibendrinimo ataskaita


Valstybės kontrolės Viešųjų ryšių tarnyba (266 67 24, 266 67 95; 8 686 25965; tkuciauskas@vkontrole.lt)

Už informaciją atsakingas Komunikacijos skyrius
Informacija atnaujinta 2008-08-20

Lietuvos Respublikos valstybės kontrolė

Biudžetinė įstaiga

Pamėnkalnio g. 27 (įeiti iš V. Kudirkos g. 15), 01113 Vilnius, mob. 8 608 92 636, el. paštas info@vkontrole.lt, kodas Juridinių asmenų registre 188659229.