Ši svetainė nebenaujinama.

Naujausios Valstybės kontrolės informacijos ieškokite www.valstybeskontrole.lt

Į pradžią
 
Naujiena
2008-09-30   Vyriausybė ėmėsi įgyvendinti Valstybės kontrolės rekomendacijas dėl viešųjų įstaigų
Lietuvos Vyriausybė ėmėsi tobulinti viešųjų įstaigų valdymą ir didinti jų veiklos skaidrumą. Vyriausybės priimtame nutarime viešųjų įstaigų dalininkai įpareigoti patvirtinti sąrašą ir kvalifikacinius reikalavimus pareigybėms, į kurias darbuotojai priimami konkurso būdu, nustatyti viešųjų įstaigų veiklos vertinimo kriterijus, pavesti valstybės ir savivaldybių institucijoms, prie kurių įsteigtos viešosios įstaigos, viešai skelbti jų veiklos ataskaitas.

Valstybės kontrolierės Rasos Budbergytės teigimu, sveikintina, kad Vyriausybė ėmėsi įgyvendinti Valstybės kontrolės rekomendacijas ir Seimo nutarimą. Vis dėlto, anot valstybės kontrolierės, dalis esminių rekomendacijų iki šiol neįgyvendintos. „Šiandien vis dar nėra reglamentuotas darbo užmokesčio klausimas viešosiose įstaigose, kurios didžiąją dalį lėšų gauna iš valstybės biudžeto. Todėl išlieka rizika, kad valstybės lėšos ir toliau gali būti naudojamos netaupiai. Tikimės, kad sudaryta tarpžinybinė darbo grupė aiškiai reglamentuos viešųjų įstaigų darbo apmokėjimo tvarką", - teigia R.Budbergytė.

2004 metais atlikę auditą, valstybiniai auditoriai nustatė, kad informacija apie valstybės biudžeto lėšų naudojimą viešosiose įstaigose yra nepakankama, nėra vieningos viešųjų įstaigų atskaitomybės už valstybės biudžeto lėšų panaudojimą tvarkos, nereglamentuotas viešųjų įstaigų darbuotojų užmokesčio klausimas. Jeigu biudžetinėse įstaigose darbuotojų skaičių, darbo užmokesčio dydį, premijų skyrimą reglamentuoja teisės aktai, tai viešosiose įstaigose dažniausiai tai sprendžia jos vadovas. Audito metu nustatyta, kad kai kuriose ministerijų įsteigtose viešosiose įstaigose darbuotojų vidutinis darbo užmokestis buvo 25 proc. didesnis negu pačiose ministerijose.

Auditoriai taip pat atkreipė dėmesį, kad dalis viešųjų įstaigų buvo steigiamos ne tam, kad teiktų paslaugas visuomenei, kaip tai numato įstatymas, o vykdytų ministerijų užduotis, kurias neretai galėjo atlikti ir pačios ministerijos. Dažniausiai ministerijos savo įsteigtoms viešosioms įstaigoms pavesdavo vykdyti darbus, netaikydamos viešųjų pirkimų procedūrų. Tai, auditorių nuomone, sudaro prielaidas netaupiai naudoti valstybės biudžeto lėšas.

Valstybės kontrolės pateiktose rekomendacijose buvo siūloma viešinti informaciją apie viešosioms įstaigoms pervestas ir jų panaudotas valstybės biudžeto lėšas bei pasiektus rezultatus, nustatyti vieningą viešosioms įstaigoms skirtų valstybės lėšų panaudojimo atskaitomybės ir kontrolės sistemą bei reglamentuoti viešųjų įstaigų darbo apmokėjimo tvarką. Dalis Valstybės kontrolės rekomendacijų įgyvendintos atlikus auditą, viešųjų įstaigų darbuotojų darbo užmokesčiui reglamentuoti buvo sudaryta tarpinstitucinė darbo grupė. Jos parengtus siūlymus dėl valstybės institucijų kontroliuojamų viešųjų įstaigų vadovų, pavaduotojų ir finansininkų algų reglamentavimo Vyriausybė grąžino tobulinti.


Papildoma informacija: 1-ojo audito departamento direktoriaus pavaduotojas Rimantas Sanajevas (8 5 266 67 12)

Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimas Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2007 m. rugsėjo 26 d. nutarimo Nr. 1025 „Dėl valstybės ir savivaldybių turtinių ir neturtinių teisių įgyvendinimo viešosiose įstaigose“ pakeitimo


Valstybės kontrolės Viešųjų ryšių tarnyba (266 67 24, 266 67 92, 8-686 25965; tkuciauskas@vkontrole.lt)

Už informaciją atsakingas Komunikacijos skyrius
Informacija atnaujinta 2008-09-30

Lietuvos Respublikos valstybės kontrolė

Biudžetinė įstaiga

Pamėnkalnio g. 27 (įeiti iš V. Kudirkos g. 15), 01113 Vilnius, mob. 8 608 92 636, el. paštas info@vkontrole.lt, kodas Juridinių asmenų registre 188659229.