Ši svetainė nebenaujinama.

Naujausios Valstybės kontrolės informacijos ieškokite www.valstybeskontrole.lt

Į pradžią
 
Naujiena
2008-10-14   Valstybės kontrolė įvertino valstybės skolos ataskaitas
Valstybės kontrolė, atlikusi 2007 m. Valstybės skolos, suteiktų paskolų iš valstybės vardu pasiskolintų lėšų ir suteiktų valstybės garantijų auditą, pripažino, kad jos visais reikšmingais atžvilgiais parengtos pagal teisės aktų reikalavimus ir jose nėra reikšmingų iškraipymų. Valdžios sektoriaus skola praėjusiais metais sudarė 16,7 mlrd. Lt, per metus ji padidėjo beveik 12 proc. Valstybės skolos našta vienam Lietuvos gyventojui sudarė beveik 5 tūkst. Lt. Per metus ketvirtadaliu išaugo skolos valdymo išlaidos, kurios praėjusiais metais sudarė beveik 711 mln. Lt.

Valstybės kontrolierė Rasa Budbergytė konstatavo, kad buvo laikomasi visų valstybės biudžeto ir savivaldybių biudžetų finansinių rodiklių patvirtinimo įstatyme bei Vyriausybės vidutinės trukmės skolinimosi politikos krypčių apraše nustatytų Vyriausybės skolinimosi limitų. Valdžios sektoriaus skolos santykis su BVP tarp Europos Sąjungos šalių yra vienas iš mažiausių ir gerokai mažesnis nei Mastrichto sutartimi nustatytas kriterijus. Vyriausybė 2008 metais atnaujino vidutinės trukmės skolinimosi ir skolos valdymo strategiją: nustatė atnaujintus vidutinės trukmės valstybės skolinimosi krypčių siektinus rodiklius, uždavinius bei priemones.

Valstybės kontrolierė atkreipė dėmesį, kad šalis neišnaudojo visų galimybių ekonomikos augimo metu subalansuoti valstybės biudžetą, todėl valstybės skola kasmet didėja. Be to, Vyriausybė neturi ilgalaikės skolos valdymo strategijos, kurioje būtų nustatytas optimalus skolos lygis ir skolinimosi tikslai, subalansavus valstybės biudžetą.

Valstybės skolos ataskaitų duomenys, auditorių nuomone, nėra pilni. Jose neatskleistos sukauptos mokėtinos palūkanos už valstybės vardu prisiimtus skolinius įsipareigojimus ir paskolas, suteiktas su valstybės garantija ir gautinos palūkanos už suteiktas paskolas iš valstybės vardu pasiskolintų lėšų. Nėra visos informacijos apie būsimus ilgalaikius valstybės įsipareigojimus pensijų reformai vykdyti, Ignalinos atominės elektrinės uždarymui ir kitoms reikmėms.


Finansų ministerija nepakankamai kontroliavo, kaip savivaldybės vykdė įsipareigojimus pagal trumpalaikių paskolų sutartis – negrąžintos paskolos metų pabaigoje sudarė 61 mln. Lt, paskolų laiku negrąžino 20 savivaldybių.
Valstybės kontrolė Vyriausybei ir Finansų ministerijai pateikė konkrečius siūlymus, kurių įgyvendinimas padėtų taupiau, efektyviau ir rezultatyviau valdyti valstybės skolą.


Papildoma informacija: Valstybės kontrolės 6-ojo audito departamento direktorė Jolita Korzunienė (266 67 41).

Išvada dėl Lietuvos Respublikos 2007 m. valstybės skolos, suteiktų paskolų ir valstybės vardu pasiskolintų lėšų ir suteiktų valstybės garantijų ataskaitų.


Valstybės kontrolės Viešųjų ryšių tarnyba (266 67 24, 8 686 25965, gkoncius@vkontrole.lt)

Už informaciją atsakingas Komunikacijos skyrius
Informacija atnaujinta 2008-10-14

Lietuvos Respublikos valstybės kontrolė

Biudžetinė įstaiga

Pamėnkalnio g. 27 (įeiti iš V. Kudirkos g. 15), 01113 Vilnius, mob. 8 608 92 636, el. paštas info@vkontrole.lt, kodas Juridinių asmenų registre 188659229.