Ši svetainė nebenaujinama.

Naujausios Valstybės kontrolės informacijos ieškokite www.valstybeskontrole.lt

Į pradžią
 
Naujiena
2008-10-24   Auditoriai siūlo stiprinti azartinių lošimų priežiūrą
Valstybės kontrolė įvertino Valstybinės lošimų priežiūros komisijos veiklą ir azartinių lošimų bei loterijų organizavimo valstybiniu lygiu reglamentavimą. Audito metu nustatyta, kad Lietuvoje neribojama lošimo verslo plėtra, kaip tai daroma daugumoje Europos Sąjungos valstybių. Todėl kasmet daugėja lošimų organizavimo vietų, auga lošiančiųjų ir priklausomybę nuo azartinių lošimų turinčių asmenų skaičius, didėja iš šio verslo gaunamos pajamos. Už lošimų organizavimo priežiūrą ir kontrolę atsakingos Valstybinės lošimų priežiūros komisijos veikla labiau orientuota į lošimų organizatorių veiklos rezultatus ir jų pajamų didėjimą, o ne į lošėjų interesų apsaugą. Šiai institucijai priskirtos funkcijos nedetalizuotos, ji neretai dubliuoja kitų institucijų veiklą, o jos organizacinė struktūra neturi analogo tarp ES šalių.

Pasak valstybės kontrolierės Rasos Budbergytės, šalyje nėra užtikrinamas nuoseklus ir efektyvus lošimų verslo reguliavimas bei lošiančiųjų ir visuomenės interesų apsauga, nes nėra aiškios azartinių lošimų valstybės politikos, neaiškūs valstybinio reguliavimo tikslai ir kryptys.

Dėl teisinio reglamentavimo trūkumų neužkertamas kelias lošimo organizatoriams „paslėptai“ reklamuoti savo paslaugas, nepakankamai ribojamas azartinių lošimų prieinamumas nepilnamečiams. Be to, nustatytos neveiksmingos poveikio priemonės lošimų organizatoriams už teisės aktų pažeidimus. Todėl pažeidimai vis dažniau kartojasi.

Valstybinė lošimų priežiūros komisija kasmet planuoja mažesnės apimties darbus, nei galėtų įvykdyti, pernelyg ilgai užtrunka prašymų išduoti licencijas vertinimas, aptarnaujant lankytojus netaikomas „vieno langelio“ principas. Nustatyta atvejų, kai licencijos organizuoti azartinius lošimus buvo išduodamos nesilaikant teisės aktų reikalavimų. Todėl yra rizika, kad ne visi lošimų organizatoriai atitinka jiems keliamus reikalavimus.

Nepakankamai efektyvią azartinių lošimų kontrolę lemia ir menkas kontroliuojančių institucijų tarpusavio bendradarbiavimas: dažniausiai institucijos veikia autonomiškai, apie atliktų tikrinimų rezultatus, pažeidimus ir taikytas sankcijas neinformuoja Lošimų priežiūros komisijos. Nė viena valstybės institucija nekaupia ir neapibendrina visos informacijos apie azartinių lošimų organizatorių pažeidimus, neanalizuoja jų priežasčių. Todėl Vyriausybė neturi išsamios apibendrintos informacijos, kuri būtina tobulinant teisės aktus ir formuojant azartinių lošimų politiką.

Valstybės kontrolės nuomone, siekiant efektyviai reguliuoti azartinių lošimų verslą, būtina numatyti šio specifinio verslo galimus neigiamus padarinius ir imtis konkrečių prevencinių ir švietėjiškų priemonių probleminių lošėjų atsiradimui ir pažeidimams lošimų versle mažinti.

Valstybės kontrolė Vyriausybei ir Lošimų priežiūros komisijai pateikė konkrečias rekomendacijas, kurių įgyvendinimas leistų užtikrinti nuoseklų ir efektyvų lošimų verslo reguliavimą ir visuomenės interesų apsaugą.


Papildoma informacija: 4-ojo audito departamento direktoriaus pavaduotoja Sigita Gorovniova (266 67 48)

Valstybinio audito ataskaita Valstybinės lošimų priežiūros komisijos veikla


Valstybės kontrolės Viešųjų ryšių tarnyba (266 67 24, 266 67 92, 8-686 25965; tkuciauskas@vkontrole.lt)

Už informaciją atsakingas Komunikacijos skyrius
Informacija atnaujinta 2008-10-24

Lietuvos Respublikos valstybės kontrolė

Biudžetinė įstaiga

Pamėnkalnio g. 27 (įeiti iš V. Kudirkos g. 15), 01113 Vilnius, mob. 8 608 92 636, el. paštas info@vkontrole.lt, kodas Juridinių asmenų registre 188659229.