Ši svetainė nebenaujinama.

Naujausios Valstybės kontrolės informacijos ieškokite www.valstybeskontrole.lt

Į pradžią
 
Naujiena
2008-11-07   Švietimo ir mokslo ministerija atsižvelgė į Valstybės kontrolės nurodymus

Švietimo ir mokslo ministerija pašalino valstybės kontrolieriaus 2008 m. liepos 1 d. priimtame sprendime nurodytus reikšmingus teisės aktų pažeidimus.

Auditoriai finansinio audito metu buvo nustatę, kad ministerija nesilaikė Biudžeto sandaros ir Viešųjų pirkimų įstatymų nuostatų, Valstybės ir savivaldybių biudžetų pajamų ir išlaidų klasifikacijos reikalavimų. Ministerijai pavaldžios įstaigos, pažeisdamos Biudžetinių įstaigų įstatymo nuostatas, 537 tūkst. litų panaudojo ne pagal paskirtį, dalis įstaigų apskaitą tvarkė nesivadovaudamos buhalterinės apskaitos taisyklėmis. Be to, ministerija nesilaikė Buhalterinės apskaitos įstatymo nuostatų, neužtikrinusi, kad visi ūkiniai įvykiai būtų pagrįsti apskaitos dokumentais. Todėl auditoriai negalėjo patvirtinti, kad daugiau nei 26 mln. litų panaudota pagal paskirtį.

Ministerija per Valstybės kontrolės nurodytą terminą pašalino audito metu nustatytus teisės aktų pažeidimus bei ėmėsi priemonių, kad šie pažeidimai nepasikartotų ateityje: ministerija įpareigojo pavedimų gavėjus pateikti išlaidas pateisinančius dokumentus, pavaldžioms įstaigoms detalizavo sąmatas pagal visus išlaidų straipsnius, sumažino Klaipėdos statybininkų mokyklos 2008 m. finansavimą.

Pavaldžios įstaigos buvo supažindintos su nustatytų klaidų analize, joms surengtas seminaras buhalterinės apskaitos klausimais. Ministerija taip pat kontroliavo, kad pavaldžios įstaigos ištaisytų audito metu nustatytas klaidas. Švietimo ir mokslo ministro sprendimu už audito metu nustatytus pažeidimus Pajūrio žemės ūkio mokyklos direktorei skirta drausminė nuobauda.

Papildoma informacija: 5-ojo audito departamento direktorė Daiva Bakutienė (266 67 56)

Valstybinio audito ataskaita Išvada „Dėl 2008 m. Birželio 17 d. Sprendimo Nr. SP-7 vykdymo kontrolės baigimo“


Valstybės kontrolės Viešųjų ryšių tarnyba (8 5 266 67 92, 8 5 266 67 95, 8 611 52051; tkuciauskas@vkontrole.lt)

Už informaciją atsakingas Komunikacijos skyrius
Informacija atnaujinta 2016-08-02

Lietuvos Respublikos valstybės kontrolė

Biudžetinė įstaiga

Pamėnkalnio g. 27 (įeiti iš V. Kudirkos g. 15), 01113 Vilnius, mob. 8 608 92 636, el. paštas info@vkontrole.lt, kodas Juridinių asmenų registre 188659229.