Ši svetainė nebenaujinama.

Naujausios Valstybės kontrolės informacijos ieškokite www.valstybeskontrole.lt

Į pradžią
 
Naujiena
2008-11-20   Valstybės kontrolė kritikuoja 2009 m. valstybės biudžeto projektą
Valstybės kontrolė Seimo Biudžeto ir finansų komitetui pateikė Išvadą dėl 2009 m. valstybės biudžeto projekto, kurį parengė baigianti darbą Vyriausybė. Parengtas biudžeto projektas iš esmės atitinka Biudžeto sandaros įstatymo nuostatas ir įgyvendina Fiskalinės drausmės įstatyme nustatytą taisyklę, kad valstybės biudžeto metinis asignavimų prieaugis yra ne didesnis negu 7 proc. Tačiau, siekiant tvarkyti valdžios sektoriaus finansus taip, kad vidutiniu laikotarpiu valdžios sektorius būtų artimas subalansuotam, 2009 m. išlaidų augimas apribotas nepakankamai.

Valstybės kontrolierė Rasa Budbergytė įspėjo, kad, nepasitvirtinus dabartinėms makroekonominių rodiklių ir pajamų surinkimo prognozėms bei ryžtingai nesumažinus valstybės biudžeto asignavimų, valdžios sektoriaus deficitas gali būti gerokai didesnis negu biudžeto projekte planuojamas 2,8 proc. nuo bendrojo vidaus produkto.

Į valstybės biudžetą 2009 metais planuojama gauti 199 mln. Lt mažiau negu numatyta 2008 m. Valstybės kontrolė tokią prognozę vertina kaip optimistinę. Neigiamos įtakos pridėtinės vertės mokesčio surinkimui gali turėti mažesnis nei prognozuota galutinis vartojimas ir sparčiau nei prognozuota didėjanti pridėtinės vertės mokesčio permoka, kuri šių metų pabaigoje sieks beveik 1 mlrd. Lt.. Pajamų iš akcizų planas gali būti neįvykdytas dėl mažėjančios akcizinių prekių realizacijos, padidėjus akcizams. Kelia abejonių planuojamos apie 1,3 mlrd. Lt didesnės, lyginant su 2008 m., gyventojų pajamų ir pelno mokesčio užduotys. Abejones didina tai, kad šiais metais iš gyventojų pajamų mokesčio greičiausiai nebus gauta apie 200 mln. Lt planuotų pajamų. Auditoriai pasiūlė tikslinti visų pagrindinių mokesčių, kurių pajamos sudaro 90 proc. valstybės biudžeto pajamų, prognozes, taip pat atsisakyti kai kurių mokesčių lengvatų.

Valstybės skolos valdymo programai – palūkanų už valstybės skolintas lėšas mokėjimui, komisiniams mokesčiams ir kitoms reikmėms – numatoma skirti daugiau kaip 910 mln. Lt. Valstybės kontrolės nuomone, šių lėšų gali nepakakti, įvertinus nuolat besikeičiančią situaciją finansų rinkose ir palūkanų normų svyravimo riziką, brangstantį skolinimąsi tiek vidaus, tiek užsienio rinkose. Todėl valstybei gali tekti skolintis daugiau, nei numatyta.

Valstybės kontrolės nuomone, nepakankamai apribotas valstybės biudžeto išlaidų augimas. Kaip ir ankstesniais metais, taip ir sudarant 2009 m. valstybės biudžeto projektą, daug problemų išlieka valstybės investicijų planavime. Auditoriai atkreipė dėmesį, kad daug lėšų skiriama ne ilgalaikėms investicijoms, sukuriančioms ekonominę grąžą, duodančioms tiesioginį socialinį rezultatą visuomenei, o einamiesiems įstaigų poreikiams ir socialinėms darbuotojų sąlygoms gerinti. Pavyzdžiui, valstybės valdžios institucijų pastatų rekonstrukcijai ir modernizavimui 2009 metams iš viso planuojama skirti beveik 110 mln. Lt, valstybės investicijoms ilgalaikiam turtui įsigyti – beveik 950 mln. Lt, iš jų Europos Sąjungos paramos lėšos sudarys 420 mln. Lt. Nebuvo atlikta kai kurių investicinių projektų naudos ir sąnaudų analizė, dalis projektų parengta ne pagal Valstybės kapitalo investicijų planavimo metodikos reikalavimus, kai kurie 2009 metais numatomi pradėti projektai nebuvo numatyti perspektyvinėse programose. Tuo tarpu daugiabučiams namams modernizuoti, įvertinus brangstančius energetinius išteklius ir skatinant racionalesnį jų naudojimą, auditorių nuomone, reikėtų skirti daugiau lėšų.

Vyriausybei pasiūlyta tobulinti 2009 metų valstybės biudžeto ir savivaldybių biudžetų finansinių rodiklių patvirtinimo įstatymo projektą.

Papildoma informacija: 6-ojo audito departamento direktorė Jolita Korzunienė (8 5 266 6741).

Valstybės kontrolės Išvada dėl Lietuvos Respublikos 2009 metų valstybės biudžeto ir savivaldybių biudžetų finansinių rodiklių patvirtinimo įstatymo projekto


Valstybės kontrolės Komunikacijos departamento Viešųjų ryšių skyrius (8 5 266 6724, 8 686 25965, gkoncius@vkontrole.lt)

Už informaciją atsakingas Komunikacijos skyrius
Informacija atnaujinta 2008-11-20

Lietuvos Respublikos valstybės kontrolė

Biudžetinė įstaiga

Pamėnkalnio g. 27 (įeiti iš V. Kudirkos g. 15), 01113 Vilnius, mob. 8 608 92 636, el. paštas info@vkontrole.lt, kodas Juridinių asmenų registre 188659229.