Į pradžią
 
Naujiena
2009-01-20   Elektros kainoms stinga pagrindimo
Valstybės kontrolė išanalizavo elektros energijos kainų didėjimo priežastis. Per 2004-2007 metus elektros energijos kaina buitiniams vartotojams padidėjo apie 16 proc., o komerciniams - 26 proc. Didžiausią įtaką kainoms turėjo skirstymo paslaugų kainos augimas.

Valstybės kontrolierė Rasa Budbergytė atkreipė dėmesį, kad esminės įtakos elektros energijos perdavimo ir skirstymo paslaugų viršutinių kainų ribų augimui turėjo 2004 metais priimto Elektros energetikos įstatymo pakeitimo įstatymas, kuriame pelno norma buvo susieta su turto verte. Skirstomųjų tinklų įmonės per paskutinius ketverius metus turtą perkainojo du kartus, dėl to jo vertė padidėjo apie 4 kartus. Tai sudarė galimybę normatyvinio pelno dydį padidinti apie 5 kartus.

Dėl turto perkainojimo padidėjo ir nusidėvėjimo (amortizacijos) sąnaudos, jos per audituojamą laikotarpį sudarė didžiausią elektros įmonių patiriamų sąnaudų dalį. Lyginant 2007 m. su 2003 m., AB „Rytų skirstomieji tinklai“ nusidėvėjimo sąnaudos padidėjo 2,4, AB „Lietuvos energija“ - 2,5, o AB „VST“ - 4,7 karto. Išaugusios nusidėvėjimo (amortizacijos) sąnaudos padidino viršutinę kainos ribą apie 13 proc. Jei nebus atliekami atitinkami teisės aktų pakeitimai arba nebus turto vertės sumažėjimo, perdavimo ir skirstymo paslaugų kainų viršutinė riba ateityje gali dar labiau didėti.

Sukauptas nusidėvėjimo sąnaudas įmonės turėtų investuoti ir taip užtikrinti turto vertės atstatymą, tačiau per 2004-2007 m. laikotarpį AB „VST“ investavo tik pusę sukauptų nusidėvėjimo sąnaudų. Todėl ateityje turto atstatymui gali prireikti daugiau investicijų.

Auditoriai taip pat atkreipė dėmesį, kad Elektros energijos perdavimo ir skirstymo paslaugų kainų ir jų viršutinių ribų nustatymo metodikoje nėra aiškiai įvardinta, kad į viršutines kainų ribas įskaičiuojamos palūkanos tik tų paskolų, kurios paimtos licencijuojamai veiklai vykdyti. Taip pat šioje metodikoje nėra numatyta, kaip turėtų elgtis Valstybinė kainų ir energetikos kontrolės komisija, jeigu įmonė gauna antpelnį ne dėl atitinkamos veiklos sąnaudų mažinimo ar efektyvumo, o dėl turto perkainojimo.

Auditorių nuomone, Valstybinė kainų ir energetikos kontrolės komisija, nustatydama elektros energijos perdavimo ir skirstymo paslaugų viršutines kainų ribas 2005-2007 m. periodui, vadovavosi tik įmonių pateiktais galutiniais turto vertę nurodančiais skaičiais. Todėl, neįsitikinus jų pagrįstumu, yra rizika, kad perdavimo ir skirstymo paslaugų viršutinės kainų ribos gali būti nustatytos neteisingai.

Valstybės kontrolė pateikė rekomendacijas, kurios sudaro prielaidas spręsti nustatytas problemas. Vyriausybei pasiūlyta teikti Energetikos įstatymo pakeitimą, kuris užtikrintų, kad Valstybinei kainų ir energetikos kontrolės komisijai būtų suteikta teisė reguliuoti energetikos įmonių pelnus, viršijančius nustatytą normatyvinį pelną. Taip pat pasiūlyta teikti Elektros energetikos įstatymo pakeitimus, kurie užtikrintų, kad turto vertės pokyčiai dėl jo perkainojimo nesudarytų prielaidų dideliems ir dažniems perdavimo bei skirstymo paslaugų viršutinių kainų ribų svyravimams ir kad palūkanos, nustatant perdavimo ir skirstymo paslaugų viršutines kainų ribas, būtų skaičiuojamos tik nuo tų paskolų, kurios paimtos atitinkamai licencijuojamai veiklai plėtoti.

Valstybinei kainų ir energetikos kontrolės komisijai rekomenduota atlikti atitinkamus metodikos ir kontrolės sistemos pakeitimus, kurie leistų efektyviau vykdyti jai priskirtas reguliavimo funkcijas, įvertinti įmonių investicijų naudingumą ir veiklos išlaidų pagrįstumą, kontroliuoti valstybės reguliuojamų kainų ir tarifų taikymą.


Papildoma informacija: 2-ojo audito departamento direktorė Zita Valatkienė (266 67 60).

Valstybinio audito ataskaita Elektros energijos kainų didėjimo pagrįstumas


Valstybės kontrolės Komunikacijos departamento Ryšių su visuomene skyrius (266 67 24, 8 686 25965, gkoncius@vkontrole.lt)

Už informaciją atsakingas Komunikacijos skyrius
Informacija atnaujinta 2009-01-20

Lietuvos Respublikos valstybės kontrolė

Biudžetinė įstaiga

Pamėnkalnio g. 27 (įeiti iš V. Kudirkos g. 15), 01113 Vilnius, tel. (8 5) 266 6752, el. paštas info@vkontrole.lt, kodas Juridinių asmenų registre 188659229.