Į pradžią
 
Naujiena
2009-01-23   Teisingumo ministerija atsižvelgė į Valstybės kontrolės pastabas
Teisingumo ministerija pašalino valstybės kontrolieriaus pavaduotojo 2008 m. birželio 28 d. priimtame sprendime nurodytus reikšmingus teisės aktų pažeidimus.

Audito metu nustatyta, kad ministerija, skirdama 428 tūkst. Lt Nusikalstamumo prevencijos Lietuvoje centrui, nevykdančiam viešojo administravimo funkcijų, pažeidė Biudžeto sandaros įstatymą. Auditoriai taip pat konstatavo, kad visuomenės teisinio švietimo paslaugos už daugiau nei 202 tūkst. Lt iš įvairių viešųjų įstaigų ir visuomeninių organizacijų pirktos pažeidžiant Viešųjų pirkimų įstatymą. Be to, nesilaikydama Vyriausybės patvirtintos valstybės turto perdavimo tvarkos, ministerija Rokiškio rajono savivaldybės viešajai bibliotekai be Vyriausybės nutarimo perdavė 8,6 tūkst. Lt vertės valstybės turtą.

Ministerija, vykdydama valstybės kontrolieriaus pavaduotojo sprendimo reikalavimus, panaikino Nusikalstamumo prevencijos Lietuvoje centro vykdytą programą, nutraukė jos finansavimą ir ėmėsi priemonių, kad visuomenės teisinio švietimo paslaugos būtų perkamos vadovaujantis viešųjų pirkimų įstatymu. Be to, ministerijos iniciatyva Vyriausybė priėmė nutarimą perduoti 8,6 tūkst. Lt vertės valstybės turtą Rokiškio rajono savivaldybei. Kad ateityje nepažeistų valstybės turto perdavimą reglamentuojančių teisės aktų, ministerija patvirtino valstybės turto valdymo institucijoje taisykles ir įdiegė papildomas vidaus kontrolės priemones, kurios užtikrintų finansų ir turto valdymą pagal teisės aktų reikalavimus.


Papildoma informacija: 4-ojo audito departamento direktorius Rimvidas Aleliūnas (tel. 8 5 266 6727)

Sprendimas Dėl teisės aktų pažeidimų Lietuvos Respublikos teisingumo ministerijoje

Išvada Dėl 2008 m. birželio 28 d. sprendimo Nr. SP-10 vykdymo kontrolės


Valstybės kontrolės Komunikacijos departamento Ryšių su visuomene skyrius (8 5 266 6792, 8 611 52051; tkuciauskas@vkontrole.lt)

Už informaciją atsakingas Komunikacijos skyrius
Informacija atnaujinta 2009-01-23

Lietuvos Respublikos valstybės kontrolė

Biudžetinė įstaiga

Pamėnkalnio g. 27 (įeiti iš V. Kudirkos g. 15), 01113 Vilnius, tel. (8 5) 266 6752, el. paštas info@vkontrole.lt, kodas Juridinių asmenų registre 188659229.