Į pradžią
 
Naujiena
2009-01-29   R. Budbergytė: visuomenės lūkesčiai skatina didinti valstybinio audito veiksmingumą
„Privalome ieškoti naujų sąlyčio taškų tarp atskirų viešųjų finansų kontrolės sistemos grandžių, stiprinti parlamentinės kontrolės formas, daugiau dėmesio skirti perspektyvų ir tendencijų numatymui pateikiamose rekomendacijose“, – kalbėjo valstybės kontrolierė Rasa Budbergytė šiandien Valstybės kontrolės įkūrimo 90-mečio proga Seime surengtoje konferencijoje.

Vertindama valstybinio audito poveikį viešajam valdymui, R. Budbergytė akcentavo valios ir pastangų stoką įgyvendinant esmines Valstybės kontrolės rekomendacijas. „Nors statistiškai dauguma rekomendacijų yra įgyvendinamos, tačiau neretai esminės, daugiausia pastangų ir darbo, o kartais ir politinės valios reikalaujančios rekomendacijos lieka tik popieriuje. Tikiuosi, kad naujasis Seimas ir Vyriausybė turės daugiau ryžto imtis pokyčių“, – teigė valstybės kontrolierė.

Seimo Pirmininko pirmosios pavaduotojos Irenos Degutienės teigimu, siekiant, kad Valstybės kontrolės įžvalgos audito ataskaitose būtų realizuojamos, būtina stiprinti valstybinio audito rekomendacijų įgyvendinimo parlamentinę kontrolę. „Nuoširdžiai tikiu, kad šis Seimas, pirmiausia Audito komitetas, ryžtingai sieks, kad vykdomoji valdžia atsakingai įgyvendintų Valstybės kontrolės rekomendacijas“, – tvirtino I. Degutienė.

Būtinybę stiprinti parlamentinę kontrolę savo pranešime akcentavo ir Seimo Audito komiteto pirmininkė Loreta Graužinienė. Jos manymu, šiandien vis dar stokojama glaudžios Vyriausybės ir Seimo partnerystės, siekiant tinkamai įgyvendinti Valstybės kontrolės pateiktas rekomendacijas. „Tik atsakingas institucijų požiūris ir bendras problemų vertinimas, sprendimų paieška ir jų įgyvendinimas gali užtikrinti atsakingą valstybės turto valdymą, progresyvų viešąjį administravimą bei racionalų valstybės turimų išteklių naudojimą“ – kalbėjo Audito komiteto pirmininkė.

Analizuodama ES biudžeto perspektyvas Europos Komisijos narė Dalia Grybauskaitė savo pranešime pabrėžė, kad tik skaidri ir atvira finansų sistema yra pajėgi užtikrinti Europos Sąjungos lėšų naudojimo efektyvumą. „Tik didesnis Europos Sąjungos biudžeto lėšų panaudojimo skaidrumas ir atvirumas visuomenei, paprastesnės taisyklės paramos gavėjams bei platesnis ir aktyvesnis kontrolės institucijų vaidmuo gali užtikrinti maksimalų veiksmingumą“, – tvirtino D. Grybauskaitė.

Europos Parlamento Biudžeto kontrolės komiteto pirmininko Herbert Bösch įsitikinimu, Europos Sąjungai reikalingi ryžtingi atskaitingumo sistemos pokyčiai. „Siekiant, kad Europos Sąjungos fondų lėšos duotų didžiausią naudą ir būtų naudojamos pagal ES taisykles ir standartus, reikalinga Europos Audito Rūmų pertvarka, lydima aktyvių nacionalinių parlamentų ir aukščiausiųjų audito institucijų veiksmų. Iki tol Europos Sąjungos šalių narių atskaitingumas europiniu lygiu bus nepakankamas“, – sakė H. Bösch.

Europos Audito Rūmų pirmininko Vítor Caldeira nuomone, Europos Sąjunga kasmet rodo akivaizdžią pažangą, gerindama finansų valdymą. Vis dėlto, siekiant didinti Europos Sąjungos fondų lėšų naudojimo skaidrumą ir atskaitingumą, būtina, kad į šį procesą kuo daugiau įsitrauktų visos jame dalyvaujančios valdymo, priežiūros ir audito struktūros.

Tarptautinė konferencija Seime surengta Valstybės kontrolės ir Seimo Audito komiteto iniciatyva, minint Valstybės kontrolės įkūrimo 90 metų sukaktį.


Plačiau apie Valstybės kontrolės 90-mečio jubiliejų ir šia proga surengtą tarptautinę konferenciją skaitykite www.vkontrole.lt


Papildoma informacija: Valstybės kontrolės Komunikacijos departamento Ryšių su visuomene skyrius ((8 5) 266 6792, 8 611 52051; tkuciauskas@vkontrole.lt)

Už informaciją atsakingas Komunikacijos skyrius
Informacija atnaujinta 2009-01-29

Lietuvos Respublikos valstybės kontrolė

Biudžetinė įstaiga

Pamėnkalnio g. 27 (įeiti iš V. Kudirkos g. 15), 01113 Vilnius, tel. (8 5) 266 6752, el. paštas info@vkontrole.lt, kodas Juridinių asmenų registre 188659229.