Į pradžią
 
Naujiena
2009-03-23   Valstybinės žemės ūkio paskirties žemės pardavimas didelės rizikos nekelia
„Šiuo metu laisvos valstybinės žemės ūkio paskirties žemės yra pakankamai, kad būtų atkurtos asmenų nuosavybės teisės į ją, o likusi dalis parduodama ūkininkaujantiems asmenims. Todėl valstybinės žemės pardavimas nesutrukdys asmenims, norintiems ją susigrąžinti, o valstybė dėl to nepatirs nuostolių“, – teigia valstybės kontrolierė Rasa Budbergytė, apibendrindama valstybinių auditorių atlikto išankstinio tyrimo rezultatus. Šio tyrimo metu siekta įvertinti, ar tikslinga atlikti žemės ūkio paskirties žemės pardavimo valstybinį auditą. Nenustačius reikšmingų problemų nutarta audito nepradėti, o turimus išteklius skirti kitoms sritims, kurių auditas šiuo metu duotų daugiau naudos visuomenei ir valstybei.

Tyrimo metu nustatyta, kad valstybei žemės ūkio paskirties žemę ėmus pardavinėti rinkos kaina ir sugriežtinus reikalavimus gauti valstybės paramą ją įsigyjant, buvo sumažintos galimybės žemę įsigyti spekuliaciniais tikslais, o ne ūkininkauti. Be to, auditorių vertinimu, teisės aktuose įtvirtinti reikalavimai, kad lengvatinėmis sąlygomis įsigytos žemės paskirtis negali būti keičiama penkerius metus, o nustačius pažeidimų, valstybei suteikta teisė pirmai atpirkti žemę už tą pačią kainą, už kurią ji buvo įsigyta, užtikrina, kad žemė bus naudojama tikslingai ir nebus siekiama ją perparduoti.

Kaimo vietovėse žemė iš esmės yra grąžintas, o laisvos valstybinės žemės yra pakankamai, todėl, pasak auditorių, nėra rizikos, kad žemė gali būti negrąžinta dėl jos trūkumo. Miestuose, kuriuose nuosavybės teisės atkurtos į 60 proc. žemės plotų, žemės ūkio paskirties žemės neparduodama.

Auditorių nuomone, tai, kad Vyriausybės programoje numatyta peržiūrėti teisės aktus ir žemės pardavimą pavesti naujai įsteigtam Valstybiniam žemės fondui, gali iš esmės pakeisti valstybinės žemės naudojimo, valdymo ir disponavimo ja tvarką. Dėl audito metu nustatytų faktų nuspręsta šiuo metu valstybinio audito neatlikti, tačiau ir toliau stebėti, ar valstybinė žemė valdoma efektyviai ir laikantis teisės aktų reikalavimų.


Papildoma informacija: Romualda Masiulionienė, 3-iojo audito departamento direktoriaus pavaduotoja, (8 5) 266 6736.

Išankstinio tyrimo ataskaita Valstybinės žemės valdymo, naudojimo ir disponavimo ja vertinimas


Valstybės kontrolės Komunikacijos departamento Ryšių su visuomene skyrius ((8 5) 266 6792, (8 5) 266 6795, tkuciauskas@vkontrole.lt)

Už informaciją atsakingas Komunikacijos skyrius
Informacija atnaujinta 2009-03-23

Lietuvos Respublikos valstybės kontrolė

Biudžetinė įstaiga

Pamėnkalnio g. 27 (įeiti iš V. Kudirkos g. 15), 01113 Vilnius, tel. (8 5) 266 6752, el. paštas info@vkontrole.lt, kodas Juridinių asmenų registre 188659229.