Į pradžią
 
Naujiena
2009-03-24   Europos Audito Rūmų narė: ES paramos skyrimo taisyklės turėtų būti supaprastinamos
Valstybės kontrolėje viešėjusi Europos Audito Rūmų narė (EAR) Irena Petruškevičienė pristatė pagrindinius 2007 m. Europos Sąjungos (ES) biudžeto vykdymo aspektus, EAR veiklos rezultatus ir numatomus pokyčius institucijoje.

I. Petruškevičienės teigimu, žemės ūkio ir sanglaudos srityse EAR eilę metų nustato daugiausiai klaidų: „Kaip ir ankstesniais metais, sanglauda yra labiausiai klaidų paveikta sritis. Remiantis mūsų skaičiavimais, mažiausiai 11 proc. bendros kompensuotų išlaidų sumos neturėjo būti išmokėta. Žemės ūkio srityje bendras klaidų lygis nors ir yra mažesnis, tačiau vis dar reikšmingas“, - teigė EAR atstovė, pridūrusi, kad pagrindinės klaidų priežastys – sudėtingi ir neaiškūs tinkamumo kriterijai bei painūs teisiniai ES lėšų skyrimo reikalavimai.

ES mokėjimai 2007 m. iš viso sudarė beveik 114 mlrd. eurų (393, 3 mlrd. litų). Iš jų daugiausia – 54,6 mlrd. eurų arba 48 proc. visų lėšų skirta gamtos išteklių (žemės ūkio) sričiai, 43,7 mlrd. eurų arba 38 proc. – sanglaudai ir konkurencingumui skatinti. Išlaidos šiems sektoriams 2007 m. sudarė 86 proc. visų ES išlaidų.

I. Petruškevičienė ir Valstybės kontrolės auditoriai sutiko, kad siekiant užtikrinti tikslingą ES lėšų naudojimą, ES teisės aktai privalo būti aiškūs ir lengvai suprantami. I.Petruškevičienės teigimu, EAR jau iškėlė šį klausimą Europos Parlamente. „Gerai parengtos teisės normos, kurias lengva interpretuoti ir paprasta taikyti, neabejotinai sumažintų klaidų riziką. Kartu reikia ieškoti būdų, kad finansų kontrolei skiriamos lėšos neviršytų jos teikiamos naudos. Todėl politikai turėtų apsispręsti, koks yra toleruotinas paramos administravimo klaidų kiekis“, - teigė EAR narė.

Europos Audito Rūmai yra ES institucija, atliekanti ES lėšų auditą. Būdama ES išorės auditoriumi, ji padeda geriau valdyti ES lėšas ir yra nepriklausoma ES piliečių finansinių interesų sergėtoja. I. Petruškevičienė yra EAR audito grupės, prižiūrinčios ES pajamų, institucijų administravimo išlaidų, vidaus politikos, paskolų gavimo, teikimo ir bankininkystės, Europos bendrijos agentūros ir kitų decentralizuotų įstaigų sektorius, seniūnė.


Papildoma informacija: Tomas Mackevičius, valstybės kontrolierės pavaduotojas, (8 5) 266 6700.

Europos Audito Rūmų metinė veiklos ataskaita


Valstybės kontrolės Komunikacijos departamento Ryšių su visuomene skyrius ((8 5) 266 6792, (8 5) 266 6795, tkuciauskas@vkontrole.lt)

Už informaciją atsakingas Komunikacijos skyrius
Informacija atnaujinta 2009-03-30

Lietuvos Respublikos valstybės kontrolė

Biudžetinė įstaiga

Pamėnkalnio g. 27 (įeiti iš V. Kudirkos g. 15), 01113 Vilnius, tel. (8 5) 266 6752, el. paštas info@vkontrole.lt, kodas Juridinių asmenų registre 188659229.