Į pradžią
 
Naujiena
2009-03-31   Europos Komisijos atstovai teigiamai įvertino Lietuvos institucijų darbą
Valstybės kontrolėje surengtame metiniame koordinaciniame Europos Komisijos generalinių direktoratų ir Lietuvos institucijų atstovų susitikime aptarti svarbiausi 2000-2006 ir 2007-2013 metų programinių laikotarpių ES struktūrinės paramos valdymo ir kontrolės klausimai.

Europos Komisijos atstovai teigiamai įvertino Lietuvos institucijų 2008 metais atliktą darbą. Susitikimo metu aptarta Europos Komisijos generalinių direktoratų atliktų auditų ir pateiktų rekomendacijų įgyvendinimo būklė, audito strategijos bei 2009 metų audito planai, metinio apibendrinimo ataskaita. Europos kovos su sukčiavimu tarnybos (OLAF) atstovas pateikė išsamią 2000 - 2006 metų programinio periodo ES šalyse narėse nustatytų pažeidimų analizę. Taip pat pasikeista nuomonėmis dėl pasirengimo audituoti 2007-2013 metų programinio laikotarpio lėšų panaudojimą, galimas grėsmes ir kylančias problemas.

Susitikime dalyvavo Europos Komisijos Regioninės politikos, Užimtumo, socialinių reikalų ir lygių galimybių bei Žuvininkystės ir jūrininkystės reikalų generalinių direktoratų, Europos kovos su sukčiavimu tarnybos (OLAF) specialistai, Lietuvos Respublikos ministerijų atstovai, Valstybės kontrolės pareigūnai.

Europos Sąjungos biudžeto lėšos, skirtos ES regioninei/struktūrinei politikai Lietuvoje 2004-2006 metais sudarė 5,9 mlrd. litų. 2007-2013 metais ES struktūrinė parama Lietuvai viršys 23 mlrd. litų.


Papildoma informacija: Vilija Stirbienė, 7-ojo audito departamento direktorė (8 5) 266 6819.

Valstybės kontrolės Komunikacijos departamento Ryšių su visuomene skyrius ((8 5) 266 6792, (8 5) 266 6795, tkuciauskas@vkontrole.lt).

Už informaciją atsakingas Komunikacijos skyrius
Informacija atnaujinta 2009-03-31

Lietuvos Respublikos valstybės kontrolė

Biudžetinė įstaiga

Pamėnkalnio g. 27 (įeiti iš V. Kudirkos g. 15), 01113 Vilnius, tel. (8 5) 266 6752, el. paštas info@vkontrole.lt, kodas Juridinių asmenų registre 188659229.