Į pradžią
 
Naujiena
2009-05-18   Valstybės kontrolė siūlo racionalizuoti valstybės paramos teikimą žemdirbiams
„Vis labiau stingant lėšų būtina racionalizuoti valstybės paramos teikimą žemdirbiams, – teigė valstybės kontrolierė Rasa Budbergytė, apibendrindama Valstybės kontrolės atlikto audito ataskaitą. – Reikėtų maksimaliai paremti tuos žemdirbius, kurie modernizuoja ūkius, įsigyja naują techniką, vykdo teisės aktuose nustatytas prievoles – tiria veislinius gyvulius ar naikina augalų ligų židinius. Jei šios kompensacijos bus mažinamos, kils rizika, kad nebus įgyvendintos planuotos darbų apimtys ir žemės ūkis patirs nuostolius“. Tačiau, pasak R. Budbergytės, dalį paramos lėšų būtų galima sutaupyti ir skirti toms sritims, kur jų pristinga.

Auditoriai nustatė, kad praėjusiais metais ūkininkams paremti valstybė skyrė 143 mln. Lt, tai sudarė 88 proc. valstybės pagalbai apskaičiuoto lėšų poreikio. Mažesnės negu leidžiama kompensacijos mokamos už gyvulių genetinės kokybės ir produktyvumo tyrimus. Liko neapmokėta daugiau kaip pusė kompensacijų sumos už pavojingomis užkrečiamomis ligomis sirgusius ir dėl to sunaikintus augalus. Trūkstant lėšų 2009 m. žadama beveik dvigubai sumažinti kompensacijas žemdirbiams, kuriems teks naikinti bakterinės degligės apimtus sodus, nuo 2010 m. planuojama visai nutraukti paramą iš valstybės biudžeto lėšų. Planuojama nutraukti paramą iš valstybės lėšų naujus traktorius ir kombainus įsigijusiems žemdirbiams.

Auditorių nuomone, kai kuriose srityse yra realių galimybių taupyti valstybės paramos lėšas ir jas perduoti nepakankamai finansuojamoms sritims. Nustatyta, kad valstybės parama buvo išmokėta linų augintojams, kurie naudotą linų auginimo ir jų apdirbimo techniką pardavė vienas kitam. Auditoriai pasiūlė registruoti parduodamą naudotą techniką ir taip užkirsti kelią galimiems piktnaudžiavimams.

Valstybės kontrolė taip pat rekomendavo keisti draudimo įmokų kompensavimo tvarką, nes ji nėra pakankamai patikima. Pagal 2008 m. galiojusią tvarką sprendimą dėl tokios paramos skyrimo priėmė draudimo įmonės, kurios tiesiogiai gauna paramos lėšas. Joms praėjusiais metais buvo pervesta beveik 19,5 mln. Lt. Auditoriai nustatė, kad neretai draudimo sutartys buvo sudaromos dėl teisiškai neįregistruoto ar lizingo bendrovėms priklausančio turto, neturint turto nuosavybę patvirtinančių dokumentų, sutartyse nurodomas didesnis draudžiamų gyvulių skaičius, negu deklaruoja jų augintojai. Nacionalinė mokėjimo agentūra, išmokėdama paramą pagal draudimo įmonių pateiktas pažymas dėl lėšų poreikio, negali užtikrinti draudžiamo turto duomenų teisingumo, kompensacijos skyrimo teisėtumo ir lėšų apskaičiavimo teisingumo.


Papildoma informacija: Valstybės kontrolės 1-ojo audito departamento direktorė Vita Jurkevičienė (266 6707)

Valstybinio audito ataskaita Paramos žemės ūkiui organizavimas

Valstybės kontrolės Komunikacijos departamento Ryšių su visuomene skyrius (8 5 266 6792, 8 611 52051, tkuciauskas@vkontrole.lt)

Už informaciją atsakingas Komunikacijos skyrius
Informacija atnaujinta 2009-05-18

Lietuvos Respublikos valstybės kontrolė

Biudžetinė įstaiga

Pamėnkalnio g. 27 (įeiti iš V. Kudirkos g. 15), 01113 Vilnius, mob. 8 608 92 636, el. paštas info@vkontrole.lt, kodas Juridinių asmenų registre 188659229.