Į pradžią
 
Naujiena
2009-06-03   Vyriausiojoje rinkimų komisijoje - buhalterinės apskaitos pažeidimai
Vyriausioji rinkimų komisija (VRK) tinkamai nekontroliuoja apygardų ir apylinkių rinkimų komisijų pirmininkų finansinės veiklos, nes trūksta teisinio šių santykių reglamentavimo, - nustatė Valstybės kontrolė, įvertinusi, kaip VRK naudojo 2008 m. Seimo rinkimams organizuoti skirtas lėšas. Be to, nenustatytos rinkimų komisijų darbo laiko apskaitos taisyklės neleidžia užtikrinti tinkamo valstybės lėšų naudojimo.

Pasak valstybės kontrolierės Rasos Budbergytės, būtina įstatymiškai įtvirtinti asmeninę apygardų ir apylinkių rinkimų komisijų pirmininkų atsakomybę Vyriausiajai rinkimų komisijai už rinkimų organizavimui skirtų biudžeto lėšų naudojimą. „Tokiu atveju, nustačius teisės aktų pažeidimus, iš komisijų pirmininkų būtų galima reikalauti atlyginti valstybei padarytą žalą“, - tvirtina valstybės kontrolierė.

Auditoriai nustatė, kad 2008 metų rinkimų į Seimą metu kai kurių apygardų komisijų pirmininkams atlyginimai skaičiuoti už visas kalendorines mėnesio dienas, taip viršijant Darbo kodekse nustatytus darbo laiko apribojimus. Be to, pažeidžiant įstatymą nei vienam VRK nariui nebuvo mokamas priedas už ištarnautus valstybei metus.

Penkiose audituotose rinkimų apygardose nustatyta neteisingo atlyginimo komisijų nariams skaičiavimo atvejų: klaidingai apskaičiavus mėnesio visų komisijos narių darbo laiką, Senamiesčio rinkimų apygardoje išmokėti didesni atlyginimai, o Vakarinėje apygardoje, neatsižvelgus į dirbtą laiką, apygardos komisijos vadovybei atlyginimas mokėtas taikant maksimalų tarifą. Auditoriai taip pat nustatė, kad pažeidžiant Vyriausybės nutarimą 24 audituotose apylinkių komisijose jų pirmininkams vienkartinės piniginės išmokos rinkimų organizavimo laikotarpiu skirtos dukart, o dviejose Vakarinės rinkimų apygardos apylinkėse jos buvo didesnės, nei leidžia teisės aktai.

Pažeidimų nustatyta ir samdomo personalo darbo užmokesčio apskaitoje: Vakarinės rinkimų apygardos buhalteriui darbo užmokestis skaičiuotas taikant didesnius tarifus nei nustato Vyriausybės nutarimas, o Senamiesčio, Radviliškio ir Suvalkijos apygardose nebuvo fiksuojamas buhalterių ir kompiuterininkų darbo laikas. Todėl auditoriai negalėjo įvertinti, ar jiems darbo užmokestis buvo apskaičiuojamas pagal teisės aktus.

Įvertinęs nustatytus reikšmingus teisės aktų pažeidimus VRK, valstybės kontrolieriaus pavaduotojas Viktoras Švedas priėmė sprendimą. Komisijai rekomenduota užtikrinti apygardų ir apylinkių rinkimų komisijų darbo laiko apskaitos ir darbo apmokėjimo kontrolę, o esant teisės aktų pažeidimams - taikyti materialinę atsakomybę. Taip pat pasiūlyta inicijuoti teisės aktų pakeitimus, numatant apygardų rinkimų komisijų pirmininkų atsakomybę už biudžeto lėšų naudojimą ir finansinę veiklą.


Papildoma informacija: Laima Šipkauskienė, 1-ojo audito departamento direktoriaus pavaduotoja, (8 5) 266 6712

Valstybinio audito ataskaita Dėl Vyriausiojoje rinkimų komisijoje atlikto finansinio (teisėtumo) audito rezultatų


Valstybės kontrolės Komunikacijos departamento Ryšių su visuomene skyrius ((8 5) 266 6792, (8 5) 266 6795, tkuciauskas@vkontrole.lt)

Už informaciją atsakingas Komunikacijos skyrius
Informacija atnaujinta 2009-07-08

Lietuvos Respublikos valstybės kontrolė

Biudžetinė įstaiga

Pamėnkalnio g. 27 (įeiti iš V. Kudirkos g. 15), 01113 Vilnius, tel. (8 5) 266 6752, el. paštas info@vkontrole.lt, kodas Juridinių asmenų registre 188659229.