Į pradžią
 
Naujiena
2009-06-09   Valstybės kontrolė pristatė Seimui savo veiklos ataskaitą
„Ekonominio sunkmečio sąlygomis Valstybės kontrolė padės Vyriausybei taupiau naudoti resursus ir ieškoti naujų būdų gauti maksimalią naudą iš valstybės valdomo turto“, – sakė valstybės kontrolierė Rasa Budbergytė šiandien Seime pristačiusi Valstybės kontrolės 2008 metų veiklos ataskaitą.

R. Budbergytė pažymėjo, kad visi praėjusių metų Valstybės kontrolės strateginiame veiklos plane numatyti darbai buvo atlikti: įgyvendinta visa Valstybinio audito programa, audituota 82 proc. visų valstybės biudžeto asignavimų, audito subjektai įgyvendino 79 proc. audito rekomendacijų. Seimo Audito ir kituose komitetuose buvo svarstyta gerokai daugiau audito ataskaitų, negu buvo planuota.

Praėjusių metų Valstybės kontrolės išvadose dėl valstybės ataskaitų Vyriausybei buvo rekomenduota paskirti instituciją, kuri būtų atsakinga už valstybės turto valdymo, naudojimo ir disponavimo juo bendros politikos formavimą ir įgyvendinimą, patvirtinti ilgalaikę skolos valdymo strategiją, įvertinti lėšų skyrimo tikslingumą valstybės investicijų projektams, finansuojamiems ne iš Europos Sąjungos fondų lėšų, pateikta kitų reikšmingų pasiūlymų.

Valstybinių auditorių atlikti finansiniai auditai parodė, kad valstybės institucijų apskaitą ir valstybės lėšų bei kito turto valdymą reikia dar sparčiau tobulinti. Tik kiek daugiau negu pusei audituotų subjektų valstybiniai auditoriai neturėjo esminių pastabų ir galėjo pareikšti besąlyginę nuomonę. Tačiau daugelis asignavimų valdytojų auditų metu pašalino daugiau nei pusę nurodytų pažeidimų ir klaidų, atstatė valstybės turto už beveik 37 mln. Lt, į valstybės biudžetą grąžino 722 tūkst. Lt. Reikšmingų klaidų ištaisymas audito metu liudija apie pakankamai didelį valstybinio audito efektyvumą.

Praėjusiais metais didžiąją dalį veiklos auditų Valstybės kontrolė skyrė sisteminei valstybės turto valdymo, energetikos, valstybės ūkio ir rinkos kontrolės, aplinkos apsaugos, socialinės apsaugos ir darbo, sveikatos apsaugos, informacinių sistemų analizei.

Audito metu nustačius rimtus pažeidimus, Valstybės kontrolė gali priimti valstybės kontrolieriaus ar jo pavaduotojų sprendimus, perduoti medžiagą teisėsaugos institucijoms. 2008 m. priimta 19 valstybės kontrolieriaus ar jo pavaduotojų sprendimų, prokuratūrai perduota 4 auditų medžiaga. Praėjusių metų pradžioje teismuose buvo likusios neišnagrinėtos 9 bylos, kuriose dalyvauja Valstybės kontrolė. 2008 m. iškėlė teismai 5 naujas bylas.

„Dabartiniai iššūkiai skatina mus ne tik fiksuoti praeityje padarytas klaidas, trūkumus ar pažeidimus, bet daugiau dėmesio sutelkti į perspektyvą, apsaugoti nuo galimų klaidų, patarti, kaip galima racionaliau panaudoti valstybės finansus ir kitą turtą, – pristatydama ataskaitą sakė R. Budbergytė. – Vertindami atliktų finansinių ir ūkinių operacijų teisėtumą žiūrėsime ne tik į formaliąją pusę, bet ir į tai, ar taisyklės racionalios, ar jų nereikia keisti. Taigi, šiais metais pradėdami naują finansinių ir teisėtumo auditų ciklą išplėsime audito tikslus, papildomai orientuodamiesi į taupumo vertinimą“.

R. Budbergytė taip pat informavo Seimo narius, kad Valstybės kontrolė pradėjo taikyti naują audito rekomendacijų stebėsenos sistemą. Nauja tvarka padidins valstybinio audito poveikį, padės Seimui stiprinti parlamentinę vykdomosios valdžios kontrolę, skatins valstybės institucijų atskaitingumą visuomenei.


Papildoma informacija: Mindaugas Macijauskas, Audito plėtros departamento direktoriaus pavaduotojas (8 5) 266 6896

Valstybės kontrolės 2008 metų veiklos ataskaita


Valstybės kontrolės Komunikacijos departamento Ryšių su visuomene skyrius ((8 5) 266 6724, 8 686 25965, gkoncius@vkontrole.lt)

Už informaciją atsakingas Komunikacijos skyrius
Informacija atnaujinta 2009-06-09

Lietuvos Respublikos valstybės kontrolė

Biudžetinė įstaiga

Pamėnkalnio g. 27 (įeiti iš V. Kudirkos g. 15), 01113 Vilnius, tel. (8 5) 266 6752, el. paštas info@vkontrole.lt, kodas Juridinių asmenų registre 188659229.