Į pradžią
 
Naujiena
2009-06-22   Ginklų fondas automobilių nuomos kaštų neskaičiuoja
Įvertinę Ginklų fondo prie Lietuvos Respublikos Vyriausybės finansinę veiklą, valstybiniai auditoriai nustatė netinkamai vedamos buhalterinės apskaitos ir neefektyvaus valstybės biudžeto lėšų naudojimo atvejų. Dėl reikšmingų teisės aktų pažeidimų valstybės kontrolieriaus pavaduotojas Viktoras Švedas priėmė sprendimą, įpareigodamas Ginklų fondo direktorių Gintautą Mišeikį pašalinti audito metu nustatytus teisės aktų pažeidimus ir įvertinti juos padariusių asmenų veiklą.

Valstybiniai auditoriai nustatė, kad Ginklų fonde lėšos automobilių nuomai naudojamos netaupiai. Fondas, kuriame dirbo 26 darbuotojai, naudojosi šešiais automobiliais, iš kurių penki – nuomojami. Įvertinę automobilių naudojimo intensyvumą, auditoriai konstatavo, kad institucija jai pavestas funkcijas galėjo atlikti ir su mažesniu automobilių parku. Vien transporto priemonių metinė nuoma Fondui atsiėjo beveik 80 tūkst. Lt.

Auditoriai priekaištų turėjo ir dėl Ginklų fondo direktoriui bei darbuotojams 2007 m. pabaigoje skirtų 35 tūkst. Lt vienkartinių išmokų: vadinamieji tryliktieji atlyginimai darbuotojams išmokėti iš 2008 m. Fondui skirtų lėšų, o ne panaudojant 2007 m. sutaupytas darbo užmokesčio lėšas.

Audito metu konstatuota, kad Fondas buhalterinėje apskaitoje netinkamai apskaitė iš valstybės biudžeto gautas ir panaudotas lėšas, dalį socialinės paramos išlaidų priskyrė darbo užmokesčio išlaidoms, netinkamai skaičiavo ligos pašalpas bei neapskaitė valdomų Giraitės ginkluotės gamyklos akcijų.

Ginklų fondas jau ėmėsi vykdyti valstybinių auditorių pateiktas rekomendacijas. Valstybės kontrolieriaus pavaduotojo sprendime nurodytus pažeidimus Fondas privalo pašalinti per 40 dienų. Apie audito metu nustatytus pažeidimus informuota Vyriausybė ir Seimo Audito komitetas.


Papildoma informacija: Rimvidas Aleliūnas, 4-ojo audito departamento direktorius (8 5) 266 67 27

Valstybinio audito ataskaita Dėl Lietuvos Respublikos ginklų fonde prie Lietuvos Respublikos Vyriausybės atlikto finansinio (teisėtumo) audito rezultatų


Valstybės kontrolės Komunikacijos departamento Ryšių su visuomene skyrius ((8 5) 266 6724, 8-686 25965, gkoncius@vkontrole.lt)

Už informaciją atsakingas Komunikacijos skyrius
Informacija atnaujinta 2009-06-22

Lietuvos Respublikos valstybės kontrolė

Biudžetinė įstaiga

Pamėnkalnio g. 27 (įeiti iš V. Kudirkos g. 15), 01113 Vilnius, tel. (8 5) 266 6752, el. paštas info@vkontrole.lt, kodas Juridinių asmenų registre 188659229.