Į pradžią
 
Naujiena
2009-06-17   Valstybės kontrolė: Kultūros ministerijoje stinga finansinės kultūros
„Tikriausiai ir jaučio odoje nesutilptų visi pažeidimai, kuriuos valstybiniai auditoriai nustatė tikrindami, kaip Kultūros ministerija ir jai pavaldžios įstaigos 2008 m. naudojo valstybės lėšas“, - teigia valstybės kontrolierė Rasa Budbergytė. Audituojamu laikotarpiu ministerija ir 36 jai pavaldžios įstaigos vykdė 7 programas, kurių įgyvendinimui panaudota beveik 285 mln. Lt valstybės biudžeto asignavimų. Pasak valstybės kontrolierės, didelė dalis faktinių išlaidų nepagrįsta dokumentais arba bandoma pagrįsti netinkamais dokumentais. Valstybės kontrolierė priėmė sprendimą, kuriame įpareigojo asmenis, padariusius teisės aktų pažeidimus, traukti tarnybos ar drausminėn atsakomybėn. Valstybės kontrolė audito dokumentus dėl galimo aplaidaus apskaitos tvarkymo Lietuvos valstybiniame simfoniniame orkestre ir galimo turto pasisavinimo ir turto iššvaistymo viešojoje įstaigoje „Vilnius - Europos kultūros sostinė 2009“ (VEKS) perduos Generalinei prokuratūrai pagal kompetenciją.

Ypač daug pažeidimų nustatyta įgyvendinant programą „Vilnius - Europos kultūros sostinė 2009“, kurią administruoja VEKS. Valstybiniai auditoriai negalėjo patvirtinti didelės dalies išlaidų, kurias padarė ši viešoji įstaiga.

Projekto viešinimui užsienio valstybėse Kultūros ministerija sudarė sutartį su VEKS dėl viešųjų ryšių užsienio valstybėse vykdymo paslaugų, už kurias buvo apmokėta beveik 1,6 mln. Lt. Atvirajame konkurse dalyvavo tik UAB „PIAR“ ir iš jos paslauga buvo įsigyta. Auditorių nuomone, kelia abejonių, ar įsigytos pačios pigiausios paslaugos, nes viešųjų ryšių paslaugų teikėjų rinkoje yra pakankamai. Ministerija atskirai sumokėjo už dešimt niekuo viena nuo kitos nesiskiriančių kampanijų, dokumentuose nėra informacijos, kokiuose žiniasklaidos leidiniuose bus viešinamas renginys, kokių, kur ir kiek straipsnių, reportažų, interviu bus inicijuota, kokiu būdu bus bendradarbiaujama su nurodytais subjektais, koks informacijos paketas bus parengtas. Be to, VEKS nepareikalavo, kad suteikusi paslaugas UAB „PIAR“ pateiktų faktines išlaidas pateisinančius dokumentus už 85,4 tūkst. Lt.

Kultūros ministerija su VEKS sudarė sutartį dėl įvaizdį kuriančių ir renginius pristatančių leidinių leidybos už 749 tūkst. Lt. Daugiau kaip pusė šios sumos panaudota neracionaliai, nes leidiniuose pateikta nebeaktuali informacija apie renginius, kuriuos buvo atsisakyta rengti.
Europos kultūros sostinės programai pristatyti internete Kultūros ministerija skyrė 494 tūkst. Lt. Už dalį šių lėšų yra sukurtos 6 interneto svetainės. Auditorių nuomone, Kultūros ministerija, skirdama lėšas kelių internetinių svetainių kūrimui ir administravimui, neįvertino jų poreikio ir tuo neužtikrino, kad biudžeto lėšos būtų naudojamos ekonomiškai.
Auditoriai negavo visų atsakymų į klausimus apie renginį „Vilnius - Europos kultūros sostinė 2009 atidarymas“, kurio metu Naujųjų metų naktį Vilniuje vyko šviesos ir muzikos koncertas. Kultūros ministerija jam skyrė beveik 2 mln. Lt, nerengdama įstatymu reikalaujamo viešojo pirkimo, o tik remdamasi VEKS ekspertų nuomone. Nors šio projekto vykdytojai - VEKS, VšĮ „Effectus Eventus“ - Kultūros ministerijai nepateikė arba pateikė netinkamus išlaidas patvirtinančius dokumentus už daugiau kaip 1,8 mln. Lt, tačiau ministerija tas išlaidas apmokėjo.

Be to, valstybiniai auditoriai nustatė, kad Kultūros ministerija kai kuriuos projektus finansuoja po kelis kartus iš skirtingų programų. Tokį dvigubą finansavimą gavo renginiai „Gaida/ISCM Pasaulio muzikos dienos“, „Šiaurės ir Baltijos šalių susitikimas Kedja - Vilnius“, istorinio vaidybinio pilnametražio kino filmo, preliminariu pavadinimu „Broliai, įveikę Europą“, kūrėjai.

Kultūros ministerija vykdydama projektą „Bibliotekos pažangai“ nesilaikė sutartyje su Lietuvos nacionalinės Martyno Mažvydo bibliotekos bei Bilo ir Melindos Geitsų fondu numatytų sąlygų dėl projekto finansavimo. Įgyvendindama šį projektą ministerija 2008 m. skyrė daugiau kaip 6 mln. Lt, tai yra didesnę asignavimų dalį nei Geitsų fondas pagal sutartyje nurodytus įsipareigojimus. Tuo pat metu beveik 11 mln. Lt iš Fondo gautų lėšų panaudota ne projektui vykdyti, o palūkanoms gauti.

Ilgas klaidų ir pažeidimų sąrašas sudarytas ministerijai pavaldžiose biudžetinėse įstaigose: Lietuvos valstybiniame simfoniniame orkestre, Lietuvos rusų ir Kauno dramos teatruose.


Papildoma informacija: Valstybės kontrolės 5-ojo audito departamento direktorė Daiva Bakutienė. Tel. (8 5) 266 6756.

Valstybinio audito ataskaita Dėl Lietuvos Respublikos kultūros ministerijoje atlikto finansinio (teisėtumo) audito rezultatų


Valstybės kontrolės Komunikacijos departamento Ryšių su visuomene skyrius ((8 5) 266 6724, 8 686 25965, gkoncius@vkontrole.lt)

Už informaciją atsakingas Komunikacijos skyrius
Informacija atnaujinta 2009-08-12

Lietuvos Respublikos valstybės kontrolė

Biudžetinė įstaiga

Pamėnkalnio g. 27 (įeiti iš V. Kudirkos g. 15), 01113 Vilnius, tel. (8 5) 266 6752, el. paštas info@vkontrole.lt, kodas Juridinių asmenų registre 188659229.