Į pradžią
 
Naujiena
2009-07-28   Finansų ministerija turėtų stiprinti apskaitos organizavimą
Finansų ministerija turėtų griežčiau laikytis apskaitos principų ir taisyklių bei vengti klaidų finansinėse ataskaitose, - teigiama valstybinio audito, atlikto Finansų ministerijoje, ataskaitoje. Audito metu vertintas Ministerijos finansinių ataskaitų teisingumas ir valstybės turto valdymo teisėtumas. Audituotu laikotarpiu ministerija vykdė 17 programų, kurioms vykdyti panaudota daugiau kaip 5,1 mlrd. Lt.

Valstybiniai auditoriai nurodė tam tikrų sisteminių klaidų ir neatitikimų Ministerijos buhalterinėje apskaitoje. Tarptautinių organizacijų akcijas ir įstatinio kapitalo dalį Ministerija apskaitoje užregistravo ne įsigijimo savikaina, kaip numatyta taisyklėse, o nominaliąja verte. Atsižvelgdami į tai, kad Ministerija nepateikė duomenų apie dalies finansinio turto įsigijimą, auditoriai negalėjo patvirtinti šių duomenų teisingumo. Auditoriai negalėjo gauti tinkamos, išsamios ir palyginamos informacijos apie dalį ministerijos įsiskolinimų prekių ir paslaugų tiekėjams. Be to, auditoriai atkreipė dėmesį į tai, kad Biudžetinių įstaigų buhalterinės apskaitos taisyklės nereglamentuoja ilgalaikių įsipareigojimų registravimo apskaitoje, todėl pasiūlė tokią informaciją pateikti aiškinamajame rašte prie metinės finansinės atskaitomybės. Auditoriai padarė išvadą, kad dėl šių ir kitų klaidų 2008 metų finansinės ir kitos ataskaitos parengtos ir pateiktos nesivadovaujant teisės aktais, reglamentuojančiais biudžetinių įstaigų buhalterinę apskaitą ir finansinės atskaitomybės sudarymą.

Auditorių nuomone, Ministerija pažeidė taisykles finansuodama Specialiąją valstybės paramos gyvenamiesiems namams ir butams įsigyti programą iš valstybės biudžeto asignavimų, o ne iš įmokėtų į biudžetą pajamų. Be to, Ministerija nesilaikė teisės aktų reikalavimų skirdama valstybės biudžeto lėšas viešajai įstaigai Centrinė projektų valdymo agentūra, kuriai įstatymu viešojo administravimo funkcija nepavesta.

Finansų ministerija pranešė, kad ėmėsi konkrečių priemonių auditorių nurodytiems pažeidimams pašalinti, o atsakingiems darbuotojams skyrė tarnybines nuobaudas už netinkamą funkcijų vykdymą.


Papildoma informacija: Valstybės kontrolės 6-ojo audito departamento direktorius Rimantas Sanajevas (8 5) 266 6741.

Valstybinio audito ataskaita Dėl Lietuvos Respublikos finansų ministerijoje atlikto finansinio (teisėtumo) audito rezultatų


Valstybės kontrolės Komunikacijos departamento Ryšių su visuomene skyrius ((8 5) 266 6724, 8 686 25965, gkoncius@vkontrole.lt)

Už informaciją atsakingas Komunikacijos skyrius
Informacija atnaujinta 2009-08-12

Lietuvos Respublikos valstybės kontrolė

Biudžetinė įstaiga

Pamėnkalnio g. 27 (įeiti iš V. Kudirkos g. 15), 01113 Vilnius, tel. (8 5) 266 6752, el. paštas info@vkontrole.lt, kodas Juridinių asmenų registre 188659229.