Į pradžią
 
Naujiena
2009-06-25   Darbo birža blogai skaičiavo, bet dosniai žarstė valstybės lėšas
Lietuvos darbo birža ir jai pavaldžios teritorinės darbo biržos nesilaikė įstatymo reikalavimo buhalterinę apskaitą tvarkyti taip, kad apskaitos informacija būtų tinkama, objektyvi ir palyginama. Tokią išvadą padarė valstybiniai auditoriai, šioje įstaigoje atlikę planinį finansinį ir teisėtumo auditą. Lietuvos darbo birža 2008 m. įvairių programų vykdymui išleido 393 mln. Lt valstybės biudžeto lėšų. Apibendrindama audito rezultatus valstybės kontrolierė Rasa Budbergytė pabrėžė, kad kovai su nedarbu išleidžiamos lėšos turėjo būti naudojamos efektyviau.

Valstybiniai auditoriai finansinėse ataskaitose nustatė daug klaidų ir neatitikimų. Birža nesudarė suvestinio balanso, netiksli informacija pateikiama apie ilgalaikį turtą, ilgalaikio turto nusidėvėjimą ir ilgalaikio turto fondą, neatskleista informacija apie banke laikomus Europos Sąjungos paramos lėšų likučius, kurie praėjusių metų pabaigoje sudarė 389 tūkst. Lt. Be to, Birža į Užimtumo fondo sąskaitą negrąžino 49 tūkst. Lt, kurių nepanaudojo įgyvendindama projektą „Naujų inovacinių paslaugų jaunimui vystymas, siekiant sumažinti jaunimo nedarbą ir palengvinti atėjimą į darbo rinką“.

2008 m. gegužės mėn. valstybiniai auditoriai Biržai nurodė, kad jos įsteigta leidybinė grupė „Darbo biržos naujienos“, kuriai tais metais buvo skirta 408 tūkst. Lt, negali būti finansuojama iš Užimtumo fondo ir turėtų būti likviduojama. Tačiau Biržos direktorius tik šių metų vasario mėn. priėmė sprendimą likviduoti šią leidybinę grupę nuo šių metų birželio 30 d.

Profesinės reabilitacijos organizavimui ir pašalpų programai patvirtinta 6,5 mln. Lt, beveik pusė jų skirta Kauno darbo biržai. Valstybiniai auditoriai nustatė, kad dalis jų panaudota neefektyviai. Pavyzdžiui, viešojo pirkimo konkurse viešoji įstaiga „Vilties žiedas“ mokymo paslaugas pasiūlė kelis kartus didesne kaina negu kitos įstaigos. Birža, nekreipdama dėmesio į šios įstaigos pasiūlytų kainų galimą nepagrįstumą, pripažino ją pirkimo konkurso laimėtoju. Kauno darbo biržos 2008 m.
su „Vilties žiedu“ sudarytų sutarčių vertė sudarė 81 proc. šios įstaigos asignavimų arba 40 proc. visų Lietuvos darbo biržos lėšų, skirtų Profesinės reabilitacijos paslaugų ir pašalpų finansavimo programai. Vieno asmens profesinis mokymas šioje įstaigoje vidutiniškai kainavo beveik 43 tūkst. Lt, tačiau po mokymų įsidarbinti pavyko tik 23 iš 74 apmokytų asmenų.

Audito ataskaitoje pažymima, kad praėjusių metų pabaigoje Socialinės apsaugos ir darbo ministerija, atsižvelgdama į Lietuvos darbo biržos pasiūlymus, patvirtino profesinės reabilitacijos paslaugų teikimo ir finansavimo pakeitimus. Pakeitimuose nustatyta, kad vienos dienos dalyvavimo programoje įkainis negali viršyti 134 Lt, apribotos sudėtinių programos dalių trukmės. Auditorių nuomone, dėl šių pakeitimų profesinei reabilitacijai skirtų lėšų panaudojimas taps efektyvesnis.

Valstybės kontrolieriaus pavaduotojo priimtame sprendime nurodyta pašalinti teisės aktų pažeidimus, o juos padariusius asmenis traukti tarnybos ar drausminėn atsakomybėn.


Papildoma informacija: Valstybės kontrolės 1-ojo audito departamento direktoriaus pavaduotoja Laima Šipkauskienė Tel. (8 5) 266 6712.

Valstybinio audito ataskaita Dėl Lietuvos darbo biržoje atlikto finansinio (teisėtumo) audito rezultatų


Valstybės kontrolės Komunikacijos departamento Ryšių su visuomene skyrius ((8 5) 266 6724, 8 686 25965, gkoncius@vkontrole.lt)

Už informaciją atsakingas Komunikacijos skyrius
Informacija atnaujinta 2009-06-25

Lietuvos Respublikos valstybės kontrolė

Biudžetinė įstaiga

Pamėnkalnio g. 27 (įeiti iš V. Kudirkos g. 15), 01113 Vilnius, tel. (8 5) 266 6752, el. paštas info@vkontrole.lt, kodas Juridinių asmenų registre 188659229.