Į pradžią
 
Naujiena
2009-07-01   Valstybės kontrolė sporto funkcionieriams parodė geltoną kortelę
Įvertinę Kūno kultūros ir sporto departamento prie Lietuvos Respublikos Vyriausybės finansinę atskaitomybę, valstybiniai auditoriai konstatavo, kad daugiau nei 4,5 mln. Lt panaudoti neskaidriai ir pažeidžiant teisės aktų reikalavimus. Be to, dėl buhalterinės apskaitos pažeidimų auditoriai negalėjo patvirtinti, ar daugiau nei 25 mln. iš Departamento 2008 m. metinėse ataskaitose nurodytų 101,6 mln. Lt apskaityti teisingai.

Valstybės kontrolierės Rasos Budbergytės teigimu, valstybinio audito dokumentai dėl galimo turto iššvaistymo skirstant ir naudojant Kūno kultūros ir sporto rėmimo fondo lėšas bus perduoti Generalinei prokuratūrai. „Į prokurorus kreipsimės ir dėl galimai netinkamo pareigų atlikimo“, – tvirtina valstybės kontrolierė.

Valstybiniai auditoriai konstatavo, kad Kūno kultūros ir sporto rėmimo taryba, vadovaujama Departamento generalinio direktoriaus Algirdo Raslano, daugiau nei 4,5 mln. Lt paskirstė neskaidriai, reikalavimų neatitinkantiems projektams ir pažeidžiant teisės aktus. Nustatyta, kad skiriant finansavimą dauguma finansuotų projektų neatitiko jiems keltų sąlygų, o kai kuriems projektams be aiškių motyvų skirta žymiai daugiau lėšų, nei buvo prašoma. Pavyzdžiui, vietoj prašomų 30 tūkst. Lt Lietuvos seniūnijų sporto žaidynėms surengti Taryba skyrė 1 mln. Lt, negavusi šio projekto įgyvendinimo plano ir išlaidų sąmatos. Be to, nuo įvairių projektų vertinimo nenusišalino tarybos nariai, kurių vadovaujamų institucijų projektai buvo vertinami. Pažeidžiant teisės aktus daugiau nei 1,2 mln. Lt skirta viešųjų įstaigų veiklai finansuoti, o ne konkretiems projektams vykdyti.

Departamentas 2008 metais sporto ir kitoms organizacijoms paskirstė 22,8 mln. Lt. Auditoriai nustatė, kad vienasmeniškais departamento generalinio direktoriaus įsakymais, nesant komisijų nutarimo, buvo paskirstyta daugiau nei 9,5 mln. Lt. Nustatyta atvejų, kai komisijos jau paskirstytas lėšas, sporto organizacijoms prašant, Departamento vadovas perskirstė. Iš viso perskirstyta daugiau nei 780 tūkst. Lt. 200 tūkst. Lt A.Raslanas skyrė Lietuvos fitneso federacijai, kuri negalėjo būti finansuojama.

Auditoriai taip pat nustatė, kad dalis lėšų, skirtų dalyvavimui Pekino olimpinėse žaidynėse, buvo panaudota neracionaliai: Lietuvos sporto federacijų sąjunga delegavo ir apmokėjo 68 asmenų, menkai ar iš viso nesusijusių su sportu ir olimpiniu judėjimu, kelionių, maitinimo ir bilietų į žaidynes išlaidas. Į šį sąrašą pateko vyriausybės kanceliarijos skyrių vedėjai ir ministerijų sekretoriai, Departamento generalinio direktoriaus pavaduotojai, Vilniaus pedagoginio universiteto ir Lietuvos kūno kultūros akademijos rektoriai, miestų, delegavusių olimpiečius į olimpinę rinktinę, merai. Į žaidynes Departamento direktorius išsiuntė ir 9 jo vadovaujamos įstaigos darbuotojus, kurių dauguma tiesiogiai nekuruoja sporto klausimų. Šiam tikslui iš viso panaudota 714,5 tūkst. Lt. Tuo tarpu sportininkų dalyvavimui Olimpinėse žaidynėse buvo skirta 960 tūkst. Lt

Departamentas pažeisdamas teisės aktus, be konkurso viešosioms įstaigoms ir kitoms organizacijoms paskirstė beveik 2,4 mln. Lt, skirtus kūno kultūros ir sporto plėtrai. Be to, iš skirtingų programų, tačiau tam pačiam tikslui įgyvendinti Departamentas sporto organizacijoms skyrė 1,1 mln. Lt. Auditorių vertinimu, toks besidubliuojantis lėšų skirstymas yra neracionalus.

Nustatyta, kad Departamentui pavaldus Lietuvos olimpinis sporto centras apskaitą tvarkė ne pagal buhalterinės apskaitos reikalavimus: netinkamai tvarkyta turto, pavedimų lėšų, pajamų, finansavimo, išlaidų, atsiskaitymų ir kitų sąskaitų apskaita. Be to, centras už daugiau nei 1 mln. Lt įsigijo medikamentų ir maisto produktų netaikydamas Viešųjų pirkimų įstatymo, o 291 tūkst. Lt panaudojo ne pagal paskirtį. Auditoriai neturėjo galimybių nustatyti, ar visi medikamentai Centre naudoti sportininkų reikmėms, nes medikamentai buvo nurašomi netinkamai.

Auditoriai nustatė, kad Lietuvos sporto federacijų sąjunga 305 tūkst. Lt, skirtus sporto renginiams finansuoti, panaudojo ne pagal tikslinę paskirtį: 201 tūkst. Lt panaudoti sąjungos darbuotojų darbo užmokesčiui, 95 tūkst. Lt – sąjungos išlaikymui, o 9 tūkst. Lt – kitų juridinių asmenų išlaidoms apmokėti. Ne pagal paskirtį panaudoti ir iš Vyriausybės rezervo fondo skirti 28 tūkst. Lt 2011 m. Europos vyrų krepšinio čempionatui Lietuvoje pasirengti. Šias lėšas viešoji įstaiga „Optimalūs sporto sprendimai“ panaudojo organizacijos išlaikymui ir knygai išleisti.

Valstybiniams auditoriams įvertinus Departamento vykdytą respublikinės mokomosios sporto bazės kapitalinio remonto projektą, paaiškėjo, kad Departamentas neturėjo projektavimo darbų atlikimo aktų. Todėl auditoriai negalėjo įvertinti, ar 415 tūkst. Lt buvo sumokėti teisėtai. Be to, pažeisdamas Statybos įstatymą, Departamentas bazę ėmėsi rekonstruoti neturėdamas statybos leidimo, kuris gautas tik baigiantis remonto darbams.

Dėl reikšmingų teisės aktų pažeidimų priimtas Valstybės kontrolės sprendimas, kuriuo siūloma Ministrui Pirmininkui Andriui Kubiliui įvertinti Departamento generalinio direktoriaus A.Raslano veiklą. Premjeras, susipažinęs su valstybinio audito išvadomis, sudarė darbo grupę įvertinti A. Raslano veiklą.


Papildoma informacija: Daiva Bakutienė, 5-ojo audito departamento direktorė (8 5) 266 6756

Valstybinio audito ataskaita Dėl Kūno kultūros ir sporto departamente prie Lietuvos Respublikos Vyriausybės atlikto finansinio (teisėtumo) audito rezultatų


Valstybės kontrolės Komunikacijos departamento Ryšių su visuomene skyrius ((8 5) 266 6792, 8-611 52051, tkuciauskas@vkontrole.lt)

Už informaciją atsakingas Komunikacijos skyrius
Informacija atnaujinta 2009-07-01

Lietuvos Respublikos valstybės kontrolė

Biudžetinė įstaiga

Pamėnkalnio g. 27 (įeiti iš V. Kudirkos g. 15), 01113 Vilnius, tel. (8 5) 266 6752, el. paštas info@vkontrole.lt, kodas Juridinių asmenų registre 188659229.