Į pradžią
 
Naujiena
2009-07-09   Policijos departamentas aplaidžiai naudojo statyboms skirtas lėšas
Patikrinusi Policijos departamento prie Vidaus reikalų ministerijos finansinę apskaitą Valstybės kontrolė konstatavo, kad dalis Departamentui pavaldžių įstaigų buhalterinę apskaitą tvarko netinkamai, o biudžeto lėšas ir kitą turtą naudoja netaupiai ir neracionaliai. Didžiausi pažeidimai nustatyti Lietuvos policijos logistikos centre, Vilniaus ir Kauno miestų vyriausiuosiuose policijos komisariatuose.

Valstybės kontrolierės Rasos Budbergytės vertinimu, Valstybės kontrolės auditorių nustatyti pažeidimai Lietuvos policijos logistikos centro vykdomuose investiciniuose projektuose leidžia teigti apie akivaizdžiai aplaidų ir neatsakingą valstybės biudžeto lėšų naudojimą. „Neefektyvus mokesčių mokėtojų pinigų naudojimas, daugkartiniai Viešųjų pirkimų įstatymo pažeidimai ir veiksmai, dėl kurių valstybei galėjo būti padaryta milijoninė žala, privalo būti atsakingai ištirti ir tinkamai įvertinti, - teigia valstybės kontrolierė. – Siekiant, kad būtų apgintas viešasis interesas, visa audito medžiaga dėl Anykščių rajono policijos komisariato pastato rekonstrukcijos perduota Generalinei prokuratūrai.“

Nustatyta, kad sudarydamas sutartį dėl Anykščių rajono policijos komisariato pastato rekonstrukcijos Lietuvos policijos logistikos centras sudarė galimybę keisti sutarties sąlygas, o tai prieštarauja Viešųjų pirkimų įstatymui. Naudojantis šia galimybe į sutartį įtraukti papildomi darbai, padidinę projekto kainą nuo 12,2 mln. Lt net iki 20,8 mln. Lt. Atkreiptinas dėmesys, kad iki pakeičiant sutartį rangovas buvo atlikęs darbų tik už 1,3 mln. Lt. Pakeitus sutartį buvo patvirtinti ir nauji statybos darbų įkainiai, pradinėje sutartyje numatytų darbų kainą padidinę daugiau nei 4 mln. Lt. Be to, į darbų sąmatą buvo įtraukti 346 tūkst. Lt vertės darbai ir įranga, pirkti netaikant Viešųjų pirkimų įstatymo. Juo nesivadovauta ir įsigyjant komisariato pastato rekonstrukcijos projektą už daugiau nei 88 tūkst. Lt.

Pasak valstybinių auditorių, Logistikos centras nekontroliavo, kad rangovas laikytųsi visų sutarties reikalavimų: 2008 m. sausį įstaiga apmokėjo sąskaitą, apskaičiuotą jau papildytos sutarties didesniais įkainiais, nors papildomas susitarimas įsigaliojo tik vasarį. Iš viso už 2008 m. atliktus darbus Logistikos centras permokėjo 231 tūkst. Lt. Valstybiniams auditoriams patikrinus, ar atlikti visi Anykščių rajono policijos komisariato pastato rekonstrukcijos darbai, kuriuos Logistikos centras jau buvo apmokėjęs, paaiškėjo, kad jų neatlikta daugiau nei už 711 tūkst. Lt.

Audito metu nustatyta, kad valstybės turtas neefektyviai valdomas Vilniaus miesto vyriausiajame policijos komisariate: nesilaikydamas teisės aktų reikalavimų komisariatas žirginio sporto klubui „Aliūras“ yra suteikęs teisę nemokamai naudotis administraciniu pastatu, hipodromu ir sandėliu, o Lietuvos olimpiniam sporto centrui − administraciniu pastatu ir hipodromu, esančiais Vilniuje, Belmonte. Su šio turto naudotojais nesudarytos patalpų naudojimo sutartys, nemokama už sunaudotą elektrą, vandenį, šildymo paslaugas.

Viešųjų pirkimų įstatymo pažeidimai nustatyti Lietuvos policijos mokymo centre, kuris daugiau nei už 253 tūkst. Lt be konkurso samdė lektorius mokymams. Į šio centro buhalterinę apskaitą neįtrauktas ir Centrui priklausantis 208,9 tūkst. Lt vertės dalininko įnašas VšĮ Trakų nacionalinio sporto ir sveikatingumo centras.

Buhalterinės apskaitos spragų nustatyta ir kitose Policijos departamentui pavaldžiose įstaigose: Kauno apskrities vyriausiasis policijos komisariatas netinkamai apskaitė pajamas už suteiktas paslaugas ir 367 tūkst. Lt vertės ilgalaikį turtą. Be to, komisariato finansinėse ataskaitose nurodytos daugiau nei 105 mln. Lt darbo užmokesčio, socialinio draudimo įmokų ir kitos išlaidos neatitiko apskaitos duomenų, todėl auditoriai negalėjo įvertinti jų teisingumo. Vilniaus apskrities vyriausiajame policijos komisariate auditoriai negalėjo įvertinti, ar daugiau nei 1,7 mln. Lt darbo užmokesčio lėšų apskaitytos teisingai, o Lietuvos kriminalinės policijos biure buvo neteisingai apskaitomi avansai ir kompiuterinių programų įsigijimo išlaidos.

Dėl audito metu nustatytų reikšmingų teisės aktų pažeidimų valstybės kontrolieriaus pavaduotojas Viktoras Švedas įpareigojo Policijos departamento generalinį komisarą Vizgirdą Telyčėną pašalinti audito metu nustatytus teisės aktų pažeidimus, o juos padariusius asmenis traukti tarnybos ar drausminėn atsakomybėn.

Atsižvelgdama į šiuo metu sumažėjusias statybų kainas Valstybės kontrolė Policijos departamentui rekomendavo siekti pakeisti Anykščių rajono policijos komisariato pastato rekonstrukcijos sutartį, kad būtų sumažintos darbų kainos. Taip pat pasiūlyta užtikrinti, kad Vilniaus ir Kauno apskričių vyriausiuosiuose policijos komisariatuose būtų pašalintos buhalterinės apskaitos klaidos.


Papildoma informacija: Rimvidas Aleliūnas, 4-ojo audito departamento direktorius (8 5) 266 6727

Valstybinio audito ataskaita Dėl Policijos departamente prie Vidaus reikalų ministerijos atlikto finansinio (teisėtumo) audito rezultatų.


Valstybės kontrolės Komunikacijos departamento Ryšių su visuomene skyrius ((8 5) 266 6792, 8 611 52051, tkuciauskas@vkontrole.lt)

Už informaciją atsakingas Komunikacijos skyrius
Informacija atnaujinta 2009-07-09

Lietuvos Respublikos valstybės kontrolė

Biudžetinė įstaiga

Pamėnkalnio g. 27 (įeiti iš V. Kudirkos g. 15), 01113 Vilnius, tel. (8 5) 266 6752, el. paštas info@vkontrole.lt, kodas Juridinių asmenų registre 188659229.