Į pradžią
 
Naujiena
2009-07-31   Užsienio reikalų ministerijai rekomenduota aiškiau reglamentuoti paramos teikimą užsienio šalims
„Paramos teikimas užsienio šalims - garbinga valstybės pareiga, tačiau ją vykdyti reikia pagal aiškias taisykles, kad biudžeto lėšos būtų naudojamos taupiai, efektyviai ir rezultatyviai“ - teigia valstybės kontrolieriaus pavaduotojas Viktoras Švedas. Valstybiniai auditoriai, atlikę šios ministerijos finansinį ir teisėtumo auditą, pareiškė tik sąlygines nuomones dėl buhalterinės apskaitos tvarkymo ir finansinės bei ūkinės veiklos teisėtumo.

Išanalizavę kaip įgyvendinama Vystomojo bendradarbiavimo ir paramos demokratijai programa, auditoriai konstatavo, kad Užsienio reikalų ministerija programą vykdė ir jai skirtas lėšas naudojo pagal ministro įsakymu patvirtintą Vystomojo bendradarbiavimo ir paramos demokratijai programos įgyvendinimo tvarkos aprašą, kuriame numatytos projektų atrankos procedūros neatitinka Viešųjų pirkimų įstatyme numatytų procedūrų. Atrinkdama programos projektų vykdytojus ir skirdama jiems biudžeto lėšas, ministerija nesilaikė Valstybės biudžeto ir savivaldybių biudžetų sudarymo ir vykdymo taisyklių. Praėjusiais metais šiai programai vykdyti buvo panaudota beveik 11 mln. Lt.

Įvertinę lėšų naudojimą Afganistano Goro provincijoje, auditoriai padarė išvadą, kad dalis lėšų buvo panaudotos nepakankamai efektyviai. Goro provincijos centrinės ligoninės statybos galimybių studijos rengėjai administravimo išlaidoms skyrė net 16 proc. Visų projektų vykdymui skirtų išlaidų, nors projekto sąmatoje buvo numatyta administravimo išlaidoms skirti ne daugiau kaip 10 proc. Daugiau kaip du trečdalius šio projekto vykdymo išlaidų sudarė darbuotojų atlyginimas, tačiau pagal pateiktus mokėjimo žiniaraščius auditoriai negalėjo nustatyti, kiek konkrečiai kiekvienam darbuotojui, rengusiam ligoninės studiją, buvo apskaičiuota ir išmokėta darbo užmokesčio iš Ministerijos skirtų lėšų.

Valstybės kontrolė rekomendavo inicijuoti specialaus įstatymo parengimą arba galiojančių įstatymų pakeitimus, siekiant reglamentuoti Vystomojo bendradarbiavimo ir paramos demokratijai programos vykdymo organizavimą.

Auditoriai, atlikę audito procedūras Lietuvos ambasadose Lenkijos Respublikoje ir Jungtinėje Karalystėje taip pat nustatė neatitikimų teisės aktams ir klaidų. Lenkijoje ambasados darbuotojai netinkamai tvarkė transporto priemonių ir degalų naudojimo apskaitą. Ambasadoje Jungtinėje Karalystėje buvo netinkamai apskaitytos už renginių organizavimą gautos pajamos. Atsižvelgdama į auditorių pastabas Užsienio reikalų ministerija informavo Valstybės kontrolę, kad diplomatinės atstovybės įpareigotos nerinkti jokių mokesčių ir negauti kitokių pajamų, išskyrus konsulinę rinkliavą, taip pat griežčiau kontroliuoti valstybės biudžeto lėšų naudojimą reprezentacinėms reikmėms.

Auditoriai taip pat nustatė, kad ministerija suvestiniame išlaidų sąmatų vykdymo 2009 m. sausio 1 d. balanse kai kurių sąskaitų likučius nurodė nesivadovaudama Valstybės biudžeto ir savivaldybių biudžetų sudarymo ir vykdymo taisyklėmis ir Biudžetinių įstaigų buhalterinės apskaitos taisyklėmis.


Papildoma informacija: Valstybės kontrolės 1-ojo audito departamento direktorės pavaduotoja Laima Šipkauskienė (8 5) 266 6712.

Valstybinio audito ataskaita Dėl Lietuvos Respublikos užsieno reikalų ministerijoje atlikto finansinio (teisėtumo) audito rezultatų


Valstybės kontrolės Komunikacijos departamento Ryšių su visuomene skyrius ((8 5) 266 6724, 8 686 25965, gkoncius@vkontrole.lt)

Už informaciją atsakingas Komunikacijos skyrius
Informacija atnaujinta 2009-08-12

Lietuvos Respublikos valstybės kontrolė

Biudžetinė įstaiga

Pamėnkalnio g. 27 (įeiti iš V. Kudirkos g. 15), 01113 Vilnius, tel. (8 5) 266 6752, el. paštas info@vkontrole.lt, kodas Juridinių asmenų registre 188659229.