Į pradžią
 
Naujiena
2009-08-26   Nacionalinių ir regioninių parkų direkcijose apskaita tvarkoma netinkamai
Valstybinė saugomų teritorijų tarnyba prie Aplinkos ministerijos neužtikrino, kad jai pavaldžiose įstaigose buhalterinė apskaita būtų tvarkoma pagal teisės aktų reikalavimus, – konstatavo valstybiniai auditoriai, finansinio audito metu įvertinę, kaip 2008 metais tarnyboje ir jai pavaldžiose įstaigose buvo laikomasi buhalterinės apskaitos principų, kaip naudotos biudžeto lėšos ir valdomas valstybės turtas.

Tarnybai pavaldžiose įstaigose auditoriai nustatė ilgalaikio turto apskaitos trūkumų: Rambyno regioninio parko direkcijoje neapskaityti 343 tūkst. Lt vertės kelio remonto darbai, Ventos regioninio parko direkcijoje – keturios automobilių stovėjimo aikštelės, kurių įrengimas kainavo 447 tūkst. Lt. Be to, dėl netinkamos apskaitos auditoriai negalėjo patvirtinti, kad Dzūkijos nacionalinio parko direkcijoje ilgalaikio turto nusidėvėjimas apskaičiuotas teisingai. Turto apskaitos pažeidimų nustatyta ir Kuršių nerijos bei Žemaitijos nacionalinio parko direkcijose. Iš viso parkų direkcijos neapskaitė daugiau kaip už 11 mln. Lt Europos Sąjungos fondų lėšomis įsigyto turto.

Valstybiniai auditoriai konstatavo, kad Dzūkijos nacionalinio parko direkcija netinkamai tvarkė atsiskaitymų apskaitą: metų pabaigoje buvo užregistruota dalis direkcijos turimų skolų, kurios jau buvo grąžintos, taip pat apskaitoje nurodytos ne visos direkcijai jau grąžintos skolos. Iš viso netinkamai apskaityta per 30 tūkst. Lt. Be to, dėl faktinių išlaidų ir apskaitos registrų duomenų neatitikimo, auditoriai negalėjo įvertinti, ar vykdydama projektus direkcija daugiau nei 1 mln. Lt darbo užmokesčiui ir 377 tūkst. Lt prekėms ir paslaugoms įsigyti panaudojo ir apskaitė teisingai.

Buhalterinės apskaitos pažeidimų nustatyta ir Kurtuvėnų regioninio parko direkcijoje. Auditoriai nustatė, kad direkcija į apskaitą įtraukė ne visas išlaidas, o biudžeto asignavimus naudojo ne pagal patvirtintą sąmatą. Pavyzdžiui, nors biudžeto lėšos buvo skirtos konkrečioms programoms vykdyti, direkcija sistemingai jas naudojo kitoms išlaidoms apmokėti. Tuo tarpu programos buvo vykdomos iš pavedimams skirtų lėšų ir naudojant uždirbtas lėšas, kurios privalėjo būti pervestos į valstybės biudžetą. Todėl auditoriai negalėjo nustatyti, ar visos ne pagal tikslinę paskirtį panaudotos lėšos buvo atstatytos, ar liko nepanaudotų biudžeto asignavimų, kurie metų pabaigoje turėjo būti grąžinti į valstybės biudžetą.

Tuo tarpu Kuršių nerijos nacionalinio parko direkcija neteisingai apskaitė dalį 2006 m. gautų pajamų ir jas naudojant patirtų išlaidų, iš apskaitos neišbraukė 135 tūkst. Lt vertės pastato, kurio ji nebevaldo nuo 2007 metų.

Nustatyta, kad ne visi parkų direkcijų pastatai yra užregistruoti Nekilnojamojo turto registre: Kuršių nerijos nacionalinio parko direkcija neužregistravusi aštuonių statinių, Aukštaitijos ir Žemaitijos nacionalinių parkų direkcijos po keturis, o Aukštadvario regioninio parko direkcija – vieno statinio. Be to, Aukštadvario, Dzūkijos ir Kuršių nerijos parkų direkcijos nėra sudariusios sutarčių dėl naudojimosi valstybinės žemės sklypais, reikalingais patikėjimo teise valdomiems pastatams eksploatuoti. Iš viso nesudaryta sutarčių dėl daugiau nei 60 žemės sklypų.

Dėl nustatytų reikšmingų teisės aktų pažeidimų valstybės kontrolieriaus pavaduotojas priėmė sprendimą, įpareigodamas Valstybinės saugomų teritorijų tarnybos prie Aplinkos ministerijos direktorę Rūtą Baškytę ir tarnybai pavaldžių trijų įstaigų direktorius pašalinti nustatytus reikšmingus teisės aktų pažeidimus ir nubausti juos padariusius tarnautojus.


Papildoma informacija: Zita Valatkienė, 2-ojo audito departamento direktorė (8 5) 266 6760

Valstybinio audito ataskaita Dėl Valstybinėje saugomų teritorijų tarnyboje prie Aplinkos ministerijos atlikto finansinio (teisėtumo) audito rezultatų


Valstybės kontrolės Komunikacijos departamento Ryšių su visuomene skyrius ((8 5) 266 6792, 8 611 52051, tkuciauskas@vkontrole.lt)

Už informaciją atsakingas Komunikacijos skyrius
Informacija atnaujinta 2009-08-26

Lietuvos Respublikos valstybės kontrolė

Biudžetinė įstaiga

Pamėnkalnio g. 27 (įeiti iš V. Kudirkos g. 15), 01113 Vilnius, tel. (8 5) 266 6752, el. paštas info@vkontrole.lt, kodas Juridinių asmenų registre 188659229.