Į pradžią
 
Naujiena
2009-08-14   Vilniaus Gedimino technikos universitetas leido pinigus pažeisdamas įstatymus
„Lėšų stygiumi besiskundžiančios švietimo įstaigos neturėtų pažeidinėti įstatymų leisdamos iš valstybės biudžeto gaunamus pinigus, – teigia valstybės kontrolierė Rasa Budbergytė. – Deja, Vilniaus Gedimino technikos universitete auditoriai tokio požiūrio pasigedo.“ Iš viso 2008 metais universitetas panaudojo beveik 122 mln. Lt biudžeto asignavimų.

Valstybiniai auditoriai nustatė, kad universitetas pažeidė Valstybės biudžeto ir savivaldybių biudžetų finansinių rodiklių patvirtinimo įstatymą, nes sutaupytus darbo užmokesčiui skirtus valstybės biudžeto asignavimus panaudojo ne kreditiniam įsiskolinimui dengti, bet vienkartinėms išmokoms mokėti.

Universitetas, pažeisdamas Vyriausybės patvirtintas taisykles, prisiėmė didesnius įsipareigojimus negu buvo skirta lėšų, todėl rangovui, stačiusiam universiteto mokslo ir administracinį centrą, liko skolingas 847 tūkst. Lt. Šis įsiskolinimas buvo padengtas iš 2009 metams skirtų asignavimų, taip pažeidžiant teisės aktus.

Universitetas nustatė Vyriausybės nutarimui prieštaraujančią priedų ir priemokų skyrimo tvarką. Pagal šią tvarką iš specialiosios programos lėšų skiriami priedai ir priemokos tris kartus viršija vyriausybės nustatytą dydį.

Neturėdamas Vyriausybės leidimo ir taip pažeisdamas Valstybės ir savivaldybių turto valdymo, naudojimo ir disponavimo juo įstatymą universitetas viešajai įstaigai „Saulėtekio slėnis“ perdavė 13,6 tūkst. Lt įnašą.

Valstybės kontrolieriaus pavaduotojas priėmė sprendimą, kuriame Vilniaus Gedimino technikos universiteto rektorių Romualdą Ginevičių įpareigojo patraukti atsakomybėn teisės aktų pažeidimus padariusius asmenis.


Papildoma informacija: Vida Atraškienė, 5-ojo audito departamento direktoriaus pavaduotoja (8 5) 266 6839

Valstybinio audito ataskaita Dėl Vilniaus Gedimino technikos universitete atlikto finansinio (teisėtumo) audito rezultatų


Valstybės kontrolės Komunikacijos departamento Ryšių su visuomene skyrius ((8 5) 266 6792, 8 611 52051, tkuciauskas@vkontrole.lt)

Už informaciją atsakingas Komunikacijos skyrius
Informacija atnaujinta 2009-08-14

Lietuvos Respublikos valstybės kontrolė

Biudžetinė įstaiga

Pamėnkalnio g. 27 (įeiti iš V. Kudirkos g. 15), 01113 Vilnius, tel. (8 5) 266 6752, el. paštas info@vkontrole.lt, kodas Juridinių asmenų registre 188659229.