Į pradžią
 
Naujiena
2009-08-19   Institucijos vykdė Valstybės kontrolės sprendimų reikalavimus
Lietuvos Darbo rinkos mokymo tarnyba prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos, Chemijos institutas ir Lietuvos darbo birža prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos įvykdė valstybės kontrolieriaus pavaduotojų sprendimuose nurodytus reikalavimus. Institucijos ištaisė finansinių auditų metu rastus teisės aktų pažeidimus ir nubaudė juos pažeidusius tarnautojus.

Valstybiniams auditoriams įvertinus Lietuvos darbo rinkos mokymo tarnybos finansinę atskaitomybę konstatuota, kad daugiau nei 753 tūkst. Lt buvo panaudoti nepakankamai taupiai, o valstybės patikėtas turtas valdomas neracionaliai. Todėl tarnybos direktorius Algirdas Tamulevičius buvo įpareigotas užtikrinti efektyvų turto naudojimą ir įvertinti pažeidimus padariusių asmenų veiklą.

Vykdydamas sprendimo reikalavimus, Tarnybos direktorius kreipėsi į Socialinės apsaugos ir darbo ministeriją prašydamas leidimo neefektyviai valdomas patalpas perduoti ministerijai arba Valstybės turto fondui. Be to, už netinkamą pareigų atlikimą Socialinės atskirties ir rizikos grupių prevencinių programų organizavimo skyriaus vedėjai Eglei Hering paskirtas papeikimas, o Personalo, teisės ir viešųjų pirkimų skyriaus vedėjai Daivai Tukienei ir vyriausiajam specialistui Arvydui Overlingui – pastabos. Už tarnybinius nusižengimus socialinės apsaugos ir darbo ministras Rimantas Jonas Dagys A.Tamulevičiui yra paskyręs tarnybinę nuobaudą – pastabą.

Tuo tarpu Chemijos instituto direktoriaus Eimučio Juzeliūno įsakymu už netinkamai vestą įstaigos buhalterinę apskaitą vyriausiajai buhalterei Leonorai Kazlauskienei paskirta tarnybinė nuobauda – papeikimas. Valstybiniai auditoriai institute buvo nustatę daugybę buhalterinės apskaitos pažeidimų. Dėl galimo aplaidaus buhalterinės apskaitos tvarkymo institute visą audito medžiagą Valstybės kontrolė yra perdavusi Generalinei prokuratūrai.

Papeikimas skirtas ir Lietuvos darbo biržos direktoriaus pavaduotojai Galinai Savickienei. Institucijoje sudaryta komisija pripažino, kad tarnautoja netinkamai atliko jai pavestas funkcijas. Lietuvos darbo birža įvykdė ir kitus valstybės kontrolieriaus sprendime nurodytus reikalavimus: sutvarkyta ilgalaikio turto apskaita, teritorinių darbo biržų direktoriai įpareigoti tinkamai apskaityti išsinuomotą ir pagal panaudos sutartis gautą turtą, peržiūrėti ilgalaikio ir trumpalaikio turto apskaitą. Be to, Nekilnojamojo turto registre patikslinti teritorinėms darbo biržoms priklausančio turto duomenys, įvykdyti kiti sprendimo reikalavimai.


Valstybės kontrolės Komunikacijos departamento Ryšių su visuomene skyrius ((8 5) 266 6792, 8 611 52051, tkuciauskas@vkontrole.lt)

Už informaciją atsakingas Komunikacijos skyrius
Informacija atnaujinta 2009-08-19

Lietuvos Respublikos valstybės kontrolė

Biudžetinė įstaiga

Pamėnkalnio g. 27 (įeiti iš V. Kudirkos g. 15), 01113 Vilnius, tel. (8 5) 266 6752, el. paštas info@vkontrole.lt, kodas Juridinių asmenų registre 188659229.