Į pradžią
 
Naujiena
2009-08-20   Klaipėdos universitete nepaisoma buhalterinės apskaitos reikalavimų
„Klaipėdos universitete nustatytų buhalterinės apskaitos pažeidimų užtektų net ir kelioms institucijoms“, – konstatavo valstybės kontrolieriaus pavaduotojas Tomas Mackevičius, susipažinęs su Klaipėdos universiteto 2008 metų valstybinio audito ataskaita. Teisės aktų pažeidimai šioje švietimo įstaigoje nustatyti apskaitant turtą, išlaidas, finansavimą, pavedimų lėšas, gautinas ir mokėtinas sumas, pajamas ir kitas išlaidas. Be to, netinkamai valdyta dalis universitetui patikėto valstybės turto, ne pagal apskaitos duomenis sudarytos įstaigos finansinės ataskaitos.

Valstybės kontrolieriaus pavaduotojo teigimu, valstybiniai auditoriai jau audito metu universiteto vadovybei buvo nurodę teisės aktų pažeidimus ir galimas grėsmes ateityje, tačiau į daugumą pateiktų rekomendacijų taip ir nebuvo atsižvelgta. „Todėl yra priimtas sprendimas, įpareigojantis universiteto rektorių Vladą Žulkų pašalinti nustatytus pažeidimus, išieškoti universitetui padarytą finansinę žalą ir nubausti pažeidimus padariusius asmenis“, – sako T. Mackevičius.

Nustatyta, kad turėdamas beveik 2,4 mln. Lt skolų, universitetas savo darbuotojams 2008 metais išmokėjo 120 tūkst. Lt vienkartinių išmokų. Be to, daliai darbuotojų išmokos tuo pačiu atveju skirtos po kelis kartus, nors tai draudžia įstatymai. Todėl universitetui buvo padaryta daugiau nei 31 tūkst. Lt žala.

Auditoriai konstatavo, kad Klaipėdos universiteto rektorius universiteto programoms vykdyti skirtus beveik 87 tūkst. Lt panaudojo ne pagal paskirtį. Šiomis biudžeto lėšomis buvo apmokėta asociacijos „Baltijos slėnis“ galimybių studija, nors asociacija ir nėra pavaldi universitetui.

Universitetas netinkamai tvarkė turto apskaitą: neapskaityti trys patikėjimo teise valdomi nekilnojamojo turto objektai, netinkamai apskaitytas Klaipėdos miesto savivaldybės perduotos patalpos, neapskaičiuotas arba neteisingai apskaičiuotas dalies turto nusidėvėjimas, netinkamai apskaityta dalis programinės įrangos ir jos licencijų.

Nesudaręs panaudos sutarties, universitetas leido Vilniaus dailės akademijai naudotis 938 m2 patalpomis, taip pažeisdamas teisės aktus. Auditoriams kilo abejonių ir dėl universiteto 20 metų išsinuomotų patalpų Vilniuje, Vokiečių gatvėje. Universitetas nepateikė dokumentų, kokiai veiklai šios patalpos yra naudojamos, ar už veiklą yra gaunamos pajamos. 2008 metais patalpoms įrengti, išlaikyti ir nuomoti panaudota daugiau nei 20 tūkst. Lt.

Apskaitos pažeidimų nustatyta ir universitetui tvarkant biudžeto pajamas ir išlaidas: netinkamai apskaityti daugiau nei 182 tūkst. Lt, skirti įvairioms pašalpoms ir išeitinėms išmokoms mokėti, bei 56 tūkst., skirti universiteto pastato rekonstrukcijai. Sudarydamas šio pastato rekonstrukcijos sutartį, universitetas 56 tūkst. Lt viršijo turto įsigijimui ir rekonstrukcijai numatytas išlaidas, todėl buvo pažeista finansinė drausmė.


Papildoma informacija: Tomas Mackevičius, valstybės kontrolieriaus pavaduotojas (8 5) 266 6700

Valstybinio audito ataskaita Dėl Klaipėdos universitete atlikto finansinio (teisėtumo) audito rezultatų


Valstybės kontrolės Komunikacijos departamento Ryšių su visuomene skyrius ((8 5) 266 6792, 8 611 52051, tkuciauskas@vkontrole.lt)

Už informaciją atsakingas Komunikacijos skyrius
Informacija atnaujinta 2009-08-20

Lietuvos Respublikos valstybės kontrolė

Biudžetinė įstaiga

Pamėnkalnio g. 27 (įeiti iš V. Kudirkos g. 15), 01113 Vilnius, tel. (8 5) 266 6752, el. paštas info@vkontrole.lt, kodas Juridinių asmenų registre 188659229.