Į pradžią
 
Naujiena
2009-08-21   Švietimo ir mokslo ministerija turi labiau kontroliuoti pavaldžias įstaigas
„Švietimo ir mokslo ministerija privalo atidžiau kontroliuoti, kaip pavaldžios įstaigos naudoja valstybės biudžeto lėšas, būtina gerinti jų buhalterinės apskaitos vedimą ir finansinę drausmę, užtikrinti skaidrų ir efektyvų lėšų naudojimą ir pačioje ministerijoje“, – apibendrindama Švietimo ir mokslo ministerijoje (ŠMM) atlikto finansinio audito rezultatus konstatavo valstybės kontrolieriaus pavaduotojas Tomas Mackevičius. Planinio audito metu vertinta, ar teisingai ministerijoje buvo vedama buhalterinė apskaita 2008 m., kaip naudotos biudžeto lėšos, valdomas valstybės patikėtas turtas.

Nustatyta, kad skirstydama biudžeto lėšas ŠMM tinkamai nekontroliavo, jog visada būtų atsiskaitoma už jų panaudojimą, tinkamai pagrindžiant patirtas išlaidas. Pavyzdžiui, Švietimo mainų paramos fondas tinkamai nepagrindė daugiau nei 4,4 mln. Lt, panaudotų Europos Sąjungos mokymosi visą gyvenimą, Erazmus ir kitų programų įgyvendinimui. Iš viso auditoriai negalėjo įvertinti, ar beveik 8 mln. Lt buvo panaudoti tinkamai.

Valstybiniai auditoriai konstatavo, kad įsteigusi ir finansuodama Europos socialinio fondo agentūros ir Švietimo mainų paramos fondus ministerija pažeidžia įstatymus. Skirdama finansavimą, ministerija konkrečiai nenurodė, kiek lėšų skiriama fondų išlaikymui ir kiek jų vykdomiems projektams. Vien tik 2008 m. šiems fondams ministerija skyrė daugiau nei 21,4 mln. Lt. Be to, fondų darbuotojų atlyginimų nustatymo nereglamentuoja jokie teisės aktai, todėl jie yra didesni nei biudžetinėse įstaigose pagal darbo sutartis dirbančių darbuotojų.

Nors ir turėdamos įsiskolinimų, ŠMM ir dalis jai pavaldžių įstaigų iš sutaupytų 776 tūkst. Lt darbo užmokesčio lėšų išmokėjo vienkartines išmokas, nors visų pirma turėjo būti atsiskaitoma su kreditoriais. Daugiausiai – 421 tūkst. Lt ir 212 tūkst. Lt išmokų buvo išmokėta Klaipėdos verslo ir technologijų bei Šiaulių kolegijose. Finansinės drausmės nesilaikyta ir metų pabaigoje avansu mokant socialinio draudimo įmokas, gyventojų pajamų mokestį ir dengiant kitas 2009 m. būsimas išlaidas.

Auditorių vertinimu, biudžeto lėšos autoriniams atlyginimams mokėti ŠMM ir jai pavaldžiose įstaigose ne visada naudojamos racionaliai. Ministerija nėra parengusi autorinio atlyginimo dydžio nustatymo kriterijų, todėl neretai atlygis už analogiškus autorinius darbus ženkliai skiriasi. Valstybės kontrolė ministerijai rekomendavo parengti aiškius autorinių atlyginimų nustatymo kriterijus ir užtikrinti, kad darbuotojams už papildomus darbus būtų mokamos priemokos, o ne autorinis atlygis. Vien 2008 m. ŠMM, neįskaitant pavaldžių įstaigų, autorinių sutarčių sudarė už daugiau nei 753 tūkst. Lt.

Dalis ministerijai pavaldžių įstaigų išlaidų apskaitą vedė pažeisdamos buhalterinės apskaitos taisykles, todėl auditoriai negalėjo patvirtinti, kad daugiau nei 9 mln. Lt faktinių išlaidų apskaitytos teisingai. Be to, dalis įstaigų į valstybės biudžetą nepervedė už teikiamas paslaugas gautų 174 tūkst. Lt pajamų, kaip to reikalauja įstatymas, o panaudojo atsiskaityti su tiekėjais.

Audito metu nustatyta, kad dalis švietimo įstaigų pažeisdamos įstatymus yra prisiėmusios įsipareigojimus padengti privatizuotų butų gyventojų, kitų įstaigų patirtas komunalinių paslaugų išlaidas. Šie turto savininkai dažnai pavėluotai atsiskaito už suteiktas paslaugas, todėl įstaigos programoms vykdyti skirtus biudžeto asignavimus neteisėtai naudoja šioms išlaidoms dengti.

Dėl reikšmingų teisės aktų pažeidimų valstybės kontrolierė Rasa Budbergytė įpareigojo švietimo ir mokslo ministrą Gintarą Steponavičių pašalinti nustatytus reikšmingus teisės aktų pažeidimus ir nubausti pažeidimus padariusius tarnautojus.


Papildoma informacija: Daiva Bakutienė, 5-ojo audito departamento direktorė (8 5) 266 6756

Valstybinio audito ataskaita Dėl Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministerijoje atlikto finansinio (teisėtumo) audito rezultatų


Valstybės kontrolės Komunikacijos departamento Ryšių su visuomene skyrius ((8 5) 266 6792, 8 611 52051, tkuciauskas@vkontrole.lt)

Už informaciją atsakingas Komunikacijos skyrius
Informacija atnaujinta 2009-08-21

Lietuvos Respublikos valstybės kontrolė

Biudžetinė įstaiga

Pamėnkalnio g. 27 (įeiti iš V. Kudirkos g. 15), 01113 Vilnius, tel. (8 5) 266 6752, el. paštas info@vkontrole.lt, kodas Juridinių asmenų registre 188659229.