Į pradžią
 
Naujiena
2009-11-02   Policijos departamentui pavaldžios įstaigos ištaisė auditorių nurodytas klaidas
Policijos departamentas prie Vidaus reikalų ministerijos įvykdė valstybės kontrolieriaus pavaduotojo priimto sprendimo reikalavimus. Departamentui pavaldžios įstaigos ištaisė nustatytus teisės aktų pažeidimus, o įstaigoms padaryta žala išieškota iš pažeidimus padariusių tarnautojų. Departamentas, susipažinęs su valstybinio audito rezultatais ir įstaigose atlikęs tarnybinius patikrinimus, keturiems Klaipėdos ir Telšių apskričių vyriausiųjų policijos komisariatų darbuotojams skyrė įspėjimus.

Valstybiniams auditoriams nurodžius, Vilniaus apskrities vyriausiasis policijos komisariatas su žirginio sporto klubu „Aliūras“ ir Lietuvos olimpiniu sporto centru sudarė nuomos sutartis dėl naudojimosi komisariatui priklausančiu administraciniu pastatu, hipodromu ir sandėliu. Iki tol šios organizacijos valstybės turtu naudojosi nemokamai, nemokėjo už sunaudotą elektrą, vandenį ir šildymo paslaugas. Be to, komisariatas ištaisė ir audito metu nustatytas buhalterinės apskaitos klaidas.

Valstybės turto apskaitą pagal teisės aktų reikalavimus sutvarkė ir Kauno apskrities vyriausiasis policijos komisariatas. Valstybiniams auditoriams nustačius, kad atleidžiamam pareigūnui buvo išmokėta 5,8 tūkst. Lt didesnė nei turėjo būti išeitinė kompensacija, komisariatui padaryta žala išieškota iš kompensaciją išmokėjusio darbuotojo ir grąžinta į valstybės biudžetą.

Auditorių nustatyti teisės aktų pažeidimai ištaisyti ir Lietuvos policijos mokymo centre bei Lietuvos kriminalinės policijos biure. Pastarasis iš tarnautojo, išmokėjusio didesnę nei turėjo būti išeitinę kompensaciją, ir Finansų skyriaus viršininkės išieškojo biurui padarytą žalą.

Atlikdami Policijos departamento finansinį auditą valstybiniai auditoriai nustatė, kad Lietuvos policijos logistikos centras, rekonstruodamas Anykščių rajono policijos komisariatą, pažeidė Viešųjų pirkimų įstatymo nuostatas ir neefektyviai naudojo mokesčių mokėtojų pinigus. Siekdama, kad būtų apgintas viešasis interesas, Valstybės kontrolė visą audito medžiagą perdavė Generalinei prokuratūrai, kuri jau pradėjo ikiteisminį tyrimą. Atsižvelgdamas į nustatytus pažeidimus, Policijos departamentas Logistikos centrą nusprendė reorganizuoti. Nuo 2010 m. pradžios jis taps departamento struktūriniu padaliniu.

Valstybiniai auditoriai nustatė, kad, sudarant Anykščių rajono policijos komisariato pastato rekonstrukcijos darbų sutartį, palikta Viešųjų pirkimų įstatymui prieštaraujanti nuostata keisti sutarties sąlygas. Pakeitus sutartį buvo patvirtinti ir nauji statybos darbų įkainiai, pradinėje sutartyje numatytų darbų kainą padidinę daugiau nei 4 mln. Lt. Valstybės kontrolei pateikus rekomendacijas, departamentas ėmėsi veiksmų sumažinti komisariato rekonstrukcijos darbų kainą.


Papildoma informacija: Rimvidas Aleliūnas, 4-ojo audito departamento direktorius, (8 5) 266 6727

Išvada dėl 2009-06-23 sprendimo Nr. SP-24 vykdymo kontrolės


Valstybės kontrolės Komunikacijos departamento Ryšių su visuomene skyrius ((8 5) 266 6792, 8 611 52051, tkuciauskas@vkontrole.lt)

Už informaciją atsakingas Komunikacijos skyrius
Informacija atnaujinta 2009-11-02

Lietuvos Respublikos valstybės kontrolė

Biudžetinė įstaiga

Pamėnkalnio g. 27 (įeiti iš V. Kudirkos g. 15), 01113 Vilnius, tel. (8 5) 266 6752, el. paštas info@vkontrole.lt, kodas Juridinių asmenų registre 188659229.