Į pradžią
 
Naujiena
2009-11-25   Lietuva į Europos Audito Rūmų narius siūlo valstybės kontrolierę Rasą Budbergytę
Lietuvos Respublikos Seimui pritarus valstybės kontrolierės Rasos Budbergytės skyrimui į Europos Audito Rūmų narius, šiandien Vyriausybė priėmė nutarimą, teikdama R. Budbergytės kandidatūrą Europos Sąjungos (ES) Tarybai. Jei R.Budbergytės kandidatūrai pritars ir Taryba, naujas pareigas Liuksemburge ji pradės eiti nuo kitų metų gegužės mėnesio.

R. Budbergytė pabrėžė, kad šis paskyrimas - tai visos Valstybės kontrolės pastarųjų penkerių metų darbo rezultatų įvertinimas. „Vertinu valstybės vadovų ir politikų pasitikėjimą manimi atstovauti Lietuvai vienoje svarbiausių Europos Sąjungos institucijų. Šis pritarimas rodo, kad Valstybės kontrolės indėlis į efektyvų valstybės finansų ir turto valdymą yra matomas ir vertinamas. Šių rezultatų nebūtų pavykę pasiekti be viso Valstybės kontrolės kolektyvo nuoširdaus darbo“, - tvirtino valstybės kontrolierė.

R. Budbergytė įvardijo veiklos sritis, kurioms ketina skirti daugiausia dėmesio, dirbdama Europos Audito Rūmuose. „Mano patirtis leidžia teigti, kad Audito Rūmuose reikėtų supaprastinti vidaus administracines procedūras, didinti audito poveikį, stiprinti Rūmų ryšius su nacionalinėmis audito institucijomis, - teigė R. Budbergytė. - Dirbdama Audito Rūmuose ir toliau glaudžiai bendradarbiausiu su Seimu, Vyriausybe, kitomis institucijomis ir, be abejo, Valstybės kontrole, stengdamasi informuoti apie visas ES valdymo ir audito naujoves, kurios galėtų būti pritaikytos ir Lietuvoje.“

Europos Audito Rūmams yra pavesta vertinti, ar ES lėšos apskaitomos teisingai, ar jos naudojamos laikantis teisės aktų reikalavimų, ekonomiškai ir rezultatyviai. Audito Rūmai padeda Europos Komisijai, Europos Parlamentui, Europos Sąjungos Tarybai ir valstybėms narėms tobulinti ES biudžeto finansų valdymą. Rūmų narius, kuriuos siūlo ES valstybės narės, pasikonsultavusi su Europos Parlamentu šešerių metų kadencijai skiria Europos Sąjungos Taryba.


Papildoma informacija: Orijana Jakimauskienė, Komunikacijos departamento direktorė, (8 5) 266 6803, 8 614 81783, ojakimauskiene@vkontrole.lt

Valstybės kontrolės Komunikacijos departamento Ryšių su visuomene skyrius (8 5) 266 6792, 8 611 52051, tkuciauskas@vkontrole.lt

Už informaciją atsakingas Komunikacijos skyrius
Informacija atnaujinta 2009-11-26

Lietuvos Respublikos valstybės kontrolė

Biudžetinė įstaiga

Pamėnkalnio g. 27 (įeiti iš V. Kudirkos g. 15), 01113 Vilnius, tel. (8 5) 266 6752, el. paštas info@vkontrole.lt, kodas Juridinių asmenų registre 188659229.