Į pradžią
 
Naujiena
2009-12-04   Valstybės kontrolė pateikė išvadą dėl valstybės turto valdymo
Valstybės kontrolė kasmetinėje Seimui teikiamoje išvadoje dėl valstybei nuosavybės teise priklausančio turto konstatavo, kad 2008 metų valstybės turto finansinė būklė atspindėta tiek, kiek reikalaujama teisės aktuose, tačiau ji neparodo tikros ir teisingos turto būklės. Išvadoje teigiama, kad pagal teisės aktus viešojo sektoriaus subjektai apskaitoje registruoja ir finansinėse ataskaitose parodo ne visą turtą ir įsipareigojimus, nevertina turto nuvertėjimo, įsipareigojimų neklasifikuoja į ilgalaikius ir trumpalaikius. Tačiau 2010 m. valstybės turto apskaitoje pagaliau turėtų įvykti persilaužimas, nes, pradėjus taikyti Viešojo sektoriaus apskaitos ir finansinės atskaitomybės standartus, šių apskaitos problemų turėtų nebelikti. „Vyriausybė neseniai patvirtino Centralizuoto valstybės turto valdymo 2009-20016 m. strategiją, kurią įgyvendinus būtų racionaliau naudojamas valstybės turtas, mažėtų tam skiriamos išlaidos. Taip įgyvendinamos daug metų Valstybės kontrolės kartotos rekomendacijos paskirti vieną instituciją, formuojančią valstybės nekilnojamojo turto valdymo politiką, ir šią politiką įgyvendinantį juridinį asmenį, su kuriuo turto valdytojai turėtų derinti savo sprendimus dėl valstybės nekilnojamojo turto perdavimo, nuomos ir panaudos. Tai yra pozityvus postūmis efektyviai valdyti valstybės turtą“, - sako valstybės kontrolierė Rasa Budbergytė. 2008 m. pabaigoje nuosavybės teise valstybei priklausančio turto vertė buvo 220,3 mlrd. Lt, per metus ji padidėjo 3,8 proc.

Ataskaitoje valstybiniai auditoriai įvardijo svarbiausias turto apskaitos problemas. Pirmiausia, ne visas valstybei priklausantis turtas įtraukiamas į valstybės turto valdytojų apskaitą ir rodomas finansinėse ataskaitose. Valstybinių auditų metu nustatyta atvejų, kai patikėjimo teise valdomas valstybės turtas arba šio turto panaudos sutartys nebuvo registruoti Nekilnojamojo turto registre. Be to, valstybinė žemės apskaita ir jos vertė skirtingose apskrityse nustatoma skirtingai, nėra bendrų neregistruotos valstybinės žemės apskaitos principų. Auditų metu nebuvo galima nustatyti, kiek žemės sklypų Vilniaus, Alytaus, Klaipėdos, Telšių, Tauragės administracijose iš viso suformuota ir neužregistruota apskaitoje. Duomenys apie neperduotą naudotis ir neišnuomotą valstybinę žemę neįtraukti į laisvos valstybinės žemės fondą. Iki šiol nėra reglamentuota žemės gelmių išteklių apskaita, apskaičiuojama tik detaliai išžvalgytų žemės gelmių išteklių sąlyginė vertė. Atsakingos institucijos pateikia tik muziejinių vertybių kiekį, o teisės aktai nenurodo, kaip turto ataskaitoje turi būti pateikiama informacija apie visas valstybei priklausančias kilnojamąsias ir nekilnojamąsias kultūros vertybes ir paminklus.

Be to, Valstybės kontrolė pažymi, kad iki šiol nesukurta valstybės turto informacinė paieškos sistema, kuri, kaip numatyta įstatyme, turėjo pradėti veikti nuo šių metų liepos 1 dienos.


Papildoma informacija: Valstybės kontrolės Audito plėtros departamento Valstybės ataskaitų skyriaus vedėja Danguolė Krištopavičienė (8 5) 266 6759.

Išvada dėl valstybei nuosavybės teise priklausančio turto 2008 metais ataskaitos


Valstybės kontrolės Komunikacijos departamento Ryšių su visuomene skyrius (8 5) 266 6724, 8 686 25965, gkoncius@vkontrole.lt

Už informaciją atsakingas Komunikacijos skyrius
Informacija atnaujinta 2009-12-04

Lietuvos Respublikos valstybės kontrolė

Biudžetinė įstaiga

Pamėnkalnio g. 27 (įeiti iš V. Kudirkos g. 15), 01113 Vilnius, tel. (8 5) 266 6752, el. paštas info@vkontrole.lt, kodas Juridinių asmenų registre 188659229.