Į pradžią
 
Naujiena
2009-12-09   Valstybės kontrolei pristatyta Europos Audito Rūmų metinė veiklos ataskaita
Su Valstybės kontrolės darbuotojais susitikusi Europos Audito Rūmų (EAR) narė Irena Petruškevičienė pristatė 2008 metų EAR veiklos ir Europos Sąjungos (ES) biudžeto vykdymo ataskaitas.

I. Petruškevičienė pasidžiaugė, kad jau antri metai iš eilės EAR nenustato reikšmingų klaidų ES finansinėse ataskaitose, o bendras nustatomų apskaitos pažeidimų lygis mažėja. „Nors kai kuriose srityse vis dar aptinkame tam tikrų trūkumų, tačiau turint galvoje viso ES metinio biudžeto dydį - 117 milijardų eurų, galima teigti, kad ES lėšų apskaita tvarkoma teisingai“, - susitikime teigė EAR narė.

Išmokant lėšas ES valstybėms narėms didžiausia pažanga 2008 m. pasiekta Žemės ūkio ir gamtinių išteklių politikos srityje - ES auditoriai konstatavo, kad pirmą kartą šiame sektoriuje, išskyrus kaimo plėtros programą, mokėjimai visais reikšmingais aspektais buvo teisėti ir tvarkingi. Tačiau, pasak I. Petruškevičienės, ir toliau daugiausia klaidų, išmokant ES lėšas, nustatoma Sanglaudos politikos srityje. „Tai yra labiausiai klaidų paveikta politikos sritis, kurioje ne mažiau kaip 11 proc. visų išlaidų neturėjo būti kompensuotos“, - teigė I. Petruškevičienė. - EAR auditoriai nustatė, kad dalis projektų ar naudos gavėjų neatitiko specialių finansavimo sąlygų, buvo rasti rimti viešųjų pirkimų taisyklių pažeidimai.“

Neigiamą išvadą EAR auditoriai pareiškė ir dėl Mokslinių tyrimų, energetikos ir transporto bei Išorės pagalbos, vystymo ir plėtros politikos sričių.

Daug klaidų išmokant lėšas aptinkama tose srityse, kuriose teisiniai reikalavimai yra sudėtingi arba neaiškūs. „Kuo sudėtingesnės ES lėšų naudojimą reglamentuojančios taisyklės, tuo daugiau klaidų randame, - tvirtina I. Petruškevičienė. - Norint, kad ir ateityje mažėtų neteisėtai išmokamų ES lėšų mastas, būtina ir toliau keisti teisinį reglamentavimą, kurti lengvai suprantamus ir taikomus teisės aktus.“ Pasak EAR narės, akivaizdus pavyzdys yra Žemės ūkio politikos sritis, kurioje, supaprastinus taisykles, klaidų akivaizdžiai sumažėjo.

Europos Audito Rūmai yra ES institucija, prižiūrinti, ar visos ES lėšos apskaitomos teisingai, ar jos naudojamos laikantis teisės aktų reikalavimų, ekonomiškai ir rezultatyviai. Audito Rūmai padeda Europos Komisijai, Europos Parlamentui, Europos Sąjungos Tarybai ir valstybėms narėms tobulinti ES biudžeto finansų valdymą. I. Petruškevičienė yra seniūnė EAR audito grupės, prižiūrinčios ES pajamų, institucijų administravimo išlaidų, vidaus politikos, paskolų gavimo, teikimo ir bankininkystės, Europos Bendrijos agentūros ir kitų decentralizuotų įstaigų sektorius.


Papildoma informacija: Tomas Mackevičius, valstybės kontrolieriaus pavaduotojas, (8 5) 266 6700

Europos Audito Rūmų metinė veiklos ataskaita


Valstybės kontrolės Komunikacijos departamento Ryšių su visuomene skyrius (8 5) 266 6792, 8 611 52051, tkuciauskas@vkontrole.lt

Už informaciją atsakingas Komunikacijos skyrius
Informacija atnaujinta 2009-12-22

Lietuvos Respublikos valstybės kontrolė

Biudžetinė įstaiga

Pamėnkalnio g. 27 (įeiti iš V. Kudirkos g. 15), 01113 Vilnius, tel. (8 5) 266 6752, el. paštas info@vkontrole.lt, kodas Juridinių asmenų registre 188659229.