Į pradžią
 
Naujiena
2010-01-08   Auditoriai įvertino konsulų darbo organizavimą
„Užsienio reikalų ministerija dar turi neišnaudotų galimybių racionaliau organizuoti konsulinių paslaugų teikimą“, – teigia valstybės kontrolierė Rasa Budbergytė, apibendrindama valstybinio audito „Užsienio reikalų ministerijos veikla, organizuojant konsulinių funkcijų vykdymą“ rezultatus. Pasak jos, tai ypač svarbu dabar, didėjant emigracijai ir siekiant pritraukti daugiau užsienio turistų, bet, kita vertus, mažėjant konsulinių tarnybų finansavimui.

Lietuvos diplomatinėse atstovybėse 2008 m. išduota beveik 250 tūkst. vizų, buvo tvarkomi dokumentai dėl pilietybės suteikimo, dėl pasų ir leidimų gyventi Lietuvoje išdavimo, išrašomi asmens grįžimo pažymėjimai, teikiamos notarinės paslaugos, atliekami įvairūs kiti konsuliniai veiksmai. Už suteiktas paslaugas 2008 m. surinkta daugiau kaip 37 mln. Lt konsulinių mokesčių.

Išanalizavę konsulinių pareigūnų mokymo sistemą valstybiniai auditoriai konstatavo, kad tam tikslui skiriamos lėšos naudojamos ekonomiškai. Tačiau atkreiptas dėmesys, kad išvykstančiųjų vykdyti konsulinių funkcijų į diplomatines atstovybes mokymo programoje nenumatyta pakankamai laiko formuoti praktinius įgūdžius. Tai lemia, kad tikrinant konsulinių paslaugų teikimą diplomatinėse atstovybėse nustatoma nemažai netikslumų ir techninių klaidų. Tik dalis pirmosios rotacijos diplomatų, išvykstančių dirbti į diplomatines atstovybes ir konsulines įstaigas, gerai moka dvi užsienio kalbas. Auditoriai nurodė, kad kai kurių diplomatų pareigybių aprašymuose nurodyti žemesni užsienio kalbų mokėjimo lygiai, negu reikalaujama priimant į diplomatinę tarnybą.

Vertindami konsulinių darbuotojų darbo krūvį auditoriai nustatė, kad Lietuvos atstovybėse Baltarusijoje, Rusijoje, Kazachstane vienas konsulinis pareigūnas per metus išduoda apie 20 tūkst. vizų, o tai keturis kartus viršija krūvį, kuris nustatytas Europos Sąjungos valstybių metodiniuose nurodymuose. Auditorių nuomone, Užsienio reikalų ministerija turi galimybių diplomatinėse atstovybėse konsulines funkcijas vykdančių darbuotojų darbo krūvį paskirstyti tolygiau.

Auditoriai nurodė, kad kai kuriose diplomatinėse atstovybėse nėra gerų darbo sąlygų darbuotojams ir lankytojų priėmimui.

Rusijos piliečių supaprastintą tranzitą geležinkeliu per Lietuvos teritoriją į Kaliningrado sritį ar iš jos aptarnauja apie 100 diplomatinės tarnybos darbuotojų. Susidarius didesniems keleivių srautams į pagalbą pasitelkiami kiti ministerijos darbuotojai. Auditoriai nustatė, kad dalies ministerijos darbuotojų, nereguliariai vykstančių įteikti supaprastinto tranzito geležinkeliu dokumentus traukiniuose, darbas organizuojamas nesilaikant Valstybės tarnybos įstatymo reikalavimų, darbo laiko apskaita tvarkoma nesilaikant Darbo kodekso reikalavimų.

Valstybės kontrolės pateiktose rekomendacijose Užsienio reikalų ministerijai siūloma gerinti konsulinių darbuotojų mokymo programas, daugiau dėmesio skirti praktiniams įgūdžiams formuoti, sunorminti užsienio kalbų mokėjimo vertinimus, tobulinti kitas konsulinio darbo organizavimo sritis.


Papildoma informacija: Vita Jurkevičienė, 1-ojo audito departamento direktorė, (8 5) 266 6707

Valstybinio audito ataskaita Užsienio reikalų ministerijos veikla, organizuojant konsulinių funkcijų vykdymą.


Komunikacijos departamento Ryšių su visuomene skyrius, tel. (8 5) 266 6724, 8 686 25965, gkoncius@vkontrole.lt

Už informaciją atsakingas Komunikacijos skyrius
Informacija atnaujinta 2010-01-08

Lietuvos Respublikos valstybės kontrolė

Biudžetinė įstaiga

Pamėnkalnio g. 27 (įeiti iš V. Kudirkos g. 15), 01113 Vilnius, tel. (8 5) 266 6752, el. paštas info@vkontrole.lt, kodas Juridinių asmenų registre 188659229.