Ši svetainė nebenaujinama.

Naujausios Valstybės kontrolės informacijos ieškokite www.valstybeskontrole.lt

Į pradžią
 
Naujiena
2010-02-04   Valstybinio audito programoje - dėmesys konkurencingumo skatinimui

Valstybės kontrolierė Rasa Budbergytė patvirtino 2010 metų valstybinio audito programą, kurioje daugiausia dėmesio skiriama konkurencingos ekonomikos įgyvendinimo vertinimui. Pasak R. Budbergytės, ekonomikos krizės sąlygomis būtina ne tik ieškoti naujų galimybių efektyviau panaudoti valstybės finansus ir kitą turtą, bet ir valstybės turimomis priemonėmis skatinti verslo plėtrą ir didinti jo konkurencingumą.

Rengdama Valstybinio audito programą Valstybės kontrolė surengė diskusijų ciklą „Konkurencinga ekonomika: ar tinkamu keliu einame?“ Diskusijose dalyvavę valstybės pareigūnai, mokslininkai, verslo ir nevyriausybinių organizacijų atstovai, įvairių sričių specialistai diskutavo apie efektyvų energijos naudojimą, mokslo technologijų slėnių kūrimą, regioninės politikos plėtrą ir konkurencingų verslo sąlygų užtikrinimą.

Kaip ir kasmet Valstybės kontrolė Seimui pateiks keturias išvadas apie valstybės biudžeto įvykdymą, valstybės turtą, valstybės skolą ir ateinančių metų valstybės biudžeto projektą.

Šiais metais auditoriai baigs 14 veiklos auditų ir pateiks išvadas bei rekomendacijas dėl konkurencijos laisvės apsaugos, smulkiojo ir vidutinio verslo plėtros, teritorijų planavimo, jų organizavimo ir kitomis konkurencingumo skatinimui aktualiomis temomis. Be to, bus pradėti dar 33 veiklos auditai. Auditoriai analizuos padėtį valstybinio socialinio aprūpinimo, privalomojo sveikatos draudimo, aprūpinimo vaistais sistemose, vertins, kaip organizuojamas daugiabučių namų atnaujinimas, vandens tiekimas, kaip įgyvendinama Nacionalinė energijos efektyvumo didinimo sistema, kaip finansuojami moksliniai tyrimai ir eksperimentinė plėtra. Valstybės kontrolė taip pat tirs Lietuvos Didžiosios Kunigaikštystės valdovų rūmų atstatymo eigą, savivaldybių pasirengimą perimti naikinamų apskričių viršininkų administracijų funkcijas. Neseniai Seime priimta Valstybės kontrolės įstatymo pataisa suteikė galimybę į audito planą įtraukti ir Lietuvos banko biudžeto sudarymo bei vykdymo auditą.

Birželio mėnesį Valstybės kontrolė pateiks išvadas dėl 2009 m. finansinių ataskaitų teisingumo, finansinių ir ūkinių operacijų bei turto valdymo teisėtumo 79 valstybės institucijose ir savivaldybėse. Šie auditai parodys, kaip buvo panaudota 86 proc. valstybės biudžeto asignavimų. Be to, šiemet valstybės institucijose ir savivaldybėse bus pradėti 94 finansiniai auditai, kurių metu bus įvertinta, kaip panaudoti 88 proc. valstybės biudžeto asignavimų. Finansiniai auditai kasmet atliekami visose ministerijose ir savivaldybėse, kurioms per metus iš valstybės biudžeto skiriama daugiau negu 50 mln. Lt specialiųjų tikslinių dotacijų. Kitos valstybės institucijos ir savivaldybės audituojamos ne rečiau kaip kas penkerius metus.

Valstybės kontrolė atliks ir aštuonis privalomuosius Europos Sąjungos finansinės paramos auditus pagal Europos Tarybos ir Europos Komisijos reglamentus„ daugiausia dėmesio bus skiriama aplinkosaugos ir transporto projektams įgyvendinti. Šių auditų ataskaitos bus teikiamos Europos Komisijai. Be to, atliekant veiklos auditus bus vertinama, ar efektyviai naudojamos iš Europos Sąjungos gaunamos lėšos.

Informacinių technologijų plėtra ir jų diegimo problemos viešajame sektoriuje lemia nuolatinį Valstybės kontrolės dėmesį šiai sričiai. Į 2010 m. valstybinio audito programą įtraukti trys informacinių sistemų auditai, kurių metu bus vertinamas asmens tapatybės dokumentų naudojimas, elektroninių transporto bilietų ir keleivių informacinės sistemos diegimas Vilniuje, Kaune, Klaipėdoje ir Lietuvos geležinkelių sistemoje bei sveikatos elektroninės informacinės sistemos plėtra.


Papildoma informacija: Mindaugas Macijauskas, Audito plėtros departamento direktoriaus pavaduotojas, tel. (8 5) 266 6812.

2010 m. valstybinio audito programa


Valstybės kontrolės Komunikacijos departamento Ryšių su visuomene skyrius, tel.: (8 5) 266 6724, 266 6792, mob. 8 686 25965, gkoncius@vkontrole.lt

Už informaciją atsakingas Komunikacijos skyrius
Informacija atnaujinta 2011-09-01

Lietuvos Respublikos valstybės kontrolė

Biudžetinė įstaiga

Pamėnkalnio g. 27 (įeiti iš V. Kudirkos g. 15), 01113 Vilnius, mob. 8 608 92 636, el. paštas info@vkontrole.lt, kodas Juridinių asmenų registre 188659229.