Į pradžią
 
Naujiena
2010-04-15   Valstybės kontroliere paskirta Giedrė Švedienė
Seimui balsų dauguma pritarus šalies Prezidentės Dalios Grybauskaitės teikiamai Giedrės Švedienės kandidatūrai, ji paskirta penktąja atkurtos nepriklausomos Lietuvos valstybės kontroliere. G. Švedienė pakeis daugiau nei penkerius metus Valstybės kontrolei vadovavusią Rasą Budbergytę, pradėsiančią dirbti Europos Audito Rūmų nare.

Dėkodama šalies Prezidentei ir Parlamentui už parodytą pasitikėjimą, G. Švedienė pažadėjo panaudoti visą savo profesinę patirtį ir žinias, kad mokesčių mokėtojų pinigai ir valstybės turtas būtų naudojami taupiai ir efektyviai. „Efektyvus ir skaidrus Europos Sąjungos finansinės paramos panaudojimas, sėkmingas apskričių viršininkų administracijų reformos įgyvendinimas, sklandus perėjimas prie naujos viešojo sektoriaus apskaitos ir finansinės atskaitomybės sistemos, naujos Valstybinio audito strategijos 2011-2015 metams parengimas - tai kelios prioritetinės artimiausio laikotarpio mano veiklos sritys ”, - sako G. Švedienė.

Kandidatės į Valstybės kontrolės vadovus pristatymo kalboje Prezidentės vyriausiasis patarėjas Nerijus Udrėnas Seime teigė, kad Prezidentė Dalia Grybauskaitė pasitiki G. Švedienės kvalifikacija tinkamai vadovauti Lietuvos aukščiausiajai audito institucijai. „Pažįstantys G. Švedienę ją apibūdina kaip stiprią ir ryžtingą asmenybę, reiklią tiek sau, tiek kitiems, ieškančią naujų darbo metodų ir formų. Respublikos Prezidentė mano, kad asmeninės ir dalykinės G. Švedienės savybės, darbo viešajame sektoriuje ir atstovaujant šalį patirtis bus naudingos ir tolesniam efektyviam Valstybės kontrolės darbui“, - teigė vyriausiasis patarėjas.

G. Švedienė yra įgijusi ekonominės kibernetikos specialybę Vilniaus universitete, vėliau ekonomikos mokslų magistro laipsnį Centrinės Europos universitete Prahoje bei bankininkystės ir finansų magistro laipsnį Milane. G. Švedienė didžiąją savo profesinės karjeros dalį skyrė viešajam sektoriui: dirbo Lietuvos Respublikos Nuolatinėje atstovybėje Europos Sąjungoje Briuselyje, Finansų ir Vidaus reikalų ministerijose.

Pagal Lietuvos Respublikos Konstituciją, penkerių metų kadencijai valstybės kontrolierių skiria Seimas Respublikos Prezidento teikimu.


Papildoma informacija: Orijana Jakimauskienė, Komunikacijos departamento direktorė, (8 5) 266 6803.

Komunikacijos departamento Ryšių su visuomene skyrius, (8 5) 266 6792, 8 611 52051, tkuciauskas@vkontrole.lt

Už informaciją atsakingas Komunikacijos skyrius
Informacija atnaujinta 2010-04-15

Lietuvos Respublikos valstybės kontrolė

Biudžetinė įstaiga

Pamėnkalnio g. 27 (įeiti iš V. Kudirkos g. 15), 01113 Vilnius, tel. (8 5) 266 6752, el. paštas info@vkontrole.lt, kodas Juridinių asmenų registre 188659229.