Į pradžią
 
Naujiena
2010-04-30   VMI privalės įteisinti mokesčių informacinę sistemą
Valstybinės mokesčių inspekcijos (VMI) kaupimo principu pagrįsta mokesčių apskaitos sistema kuriama pažeidžiant teisės aktus ir neracionaliai naudojant turimus išteklius, – teigiama Valstybės kontrolės ataskaitoje. Valstybės kontrolierė Giedrė Švedienė pažymėjo, kad šis auditas vėl atskleidė valstybės informacinių sistemų kūrimo kontrolės trūkumus ir problemas. „Ypač neramu dėl to, kad valstybės institucijose nustatytu laiku nepasiekiami planuoti informacinių sistemų kūrimo rezultatai, jas kuriant lėšų poreikis išauga kelis kartus, ir šios problemos nuolat kartojasi. Būtina paspartinti Valstybės informacinių išteklių valdymo įstatymo priėmimą“, – teigė valstybės kontrolierė.

VMI, siekdama pereiti prie apskaitos kaupimo principu, numatė iš esmės pakeisti su mokesčių administravimu susijusių informacinių sistemų architektūrą ir sukurti naują mokesčių apskaitos informacinę sistemą, kuri turėjo patikimai veikti nuo 2009 m. pradžios. Šiam tikslui sudaryta sutarčių už beveik 22 mln. Lt, faktiškai panaudota 6,17 mln. Lt valstybės biudžeto lėšų. Nebaigtus darbus, kurių preliminari vertė apie 12 mln. Lt, numatoma finansuoti Europos Sąjungos struktūrinių fondų lėšomis. Tuo pat metu VMI veikia ir informacinė sistema, kurioje apskaita atliekama pinigų principu. Jai sukurti panaudota 32 mln. Lt, o iki 2012 m. numatoma panaudoti dar 11 mln. Lt. Valstybiniai auditoriai konstatavo, kad VMI nebuvo dokumentais patvirtinusi sprendimų, kaip bus išsaugotos padarytos investicijos, kokią mokesčių administravimo veiklos sritį apims senoji informacinė sistema ir kokios funkcijos bus perkeliamos į diegiamą naują sistemą, kada nebereikės skirti lėšų besidubliuojančių modulių palaikymui ir priežiūrai.

Auditoriai atkreipė dėmesį į neracionalaus lėšų planavimo ir naudojimo faktus. Nustatyta, kad planuojant naująją informacinę sistemą dar nebuvo tiksliai žinoma, kokių ir kiek reikės išteklių, o kompiuterinė įranga įsigyta, kai dar nebuvo parinktas sistemos diegimo vykdytojas ir nebuvo apibrėžta detali techninė architektūra. Dalis naujosios informacinės sistemos kompiuterinės įrangos naudojama ne pagal paskirtį. VMI planuoja dar pirkti apie dešimt serverių ir kitos įrangos, nors turi devynis nenaudojamus serverius.

Audito metu nustatyta, kad VMI informacinės sistemos eksploatuojamos pažeidžiant teisės aktus. Iki šiol nepatvirtintas senosios sistemos priėmimo ir tinkamumo eksploatuoti aktas ir naujosios informacinės sistemos specifikacija. Diegiant naują mokesčių apskaitos informacinę sistemą Mokesčių mokėtojų registras VMI reorganizuojamas nesant Vyriausybės nutarimo, nepatvirtinta šio registro veikimo schema, neparengti informacinių sistemų veiklos tęstinumo valdymo planai, kurie reikalingi įgyvendinant saugos politiką. Dėl teisės aktų pažeidimų valstybės kontrolieriaus pavaduotoja Nijolė Mickuvienė priėmė sprendimą, kuriuo įpareigojo VMI viršininką Modestą Kaseliauską teisės aktų pažeidimus padariusius asmenis traukti tarnybos ar drausminėn atsakomybėn ir pašalinti nurodytus pažeidimus.


Papildoma informacija: Irmantas Aleliūnas, Valstybės kontrolės Informacinių sistemų valdymo ir audito departamento Informacinių sistemų audito skyriaus vedėjas, tel. (8 5) 266 6810.

Valstybinio audito ataskaita Valstybinės mokesčių inspekcijos informacinių sistemų kontrolė


Komunikacijos departamento Ryšių su visuomene skyrius, (8 5) 266 6724, 8 686 25965, gkoncius@vkontrole.lt

Už informaciją atsakingas Komunikacijos skyrius
Informacija atnaujinta 2010-04-30

Lietuvos Respublikos valstybės kontrolė

Biudžetinė įstaiga

Pamėnkalnio g. 27 (įeiti iš V. Kudirkos g. 15), 01113 Vilnius, tel. (8 5) 266 6752, el. paštas info@vkontrole.lt, kodas Juridinių asmenų registre 188659229.