Ši svetainė nebenaujinama.

Naujausios Valstybės kontrolės informacijos ieškokite www.valstybeskontrole.lt

Į pradžią
 
Naujiena
2010-05-13   Valstybės kontrolė siūlo reformuoti Nacionalinės sveikatos tarybos darbo aptarnavimą
Valstybės kontrolė atsisakė pareikšti nuomonę apie Nacionalinės sveikatos tarybos (toliau – Tarybos) 2009 metų finansines ir kitas ataskaitas bei negalėjo patvirtinti, kad Taryba turtą valdė ir naudojo teisėtai. Valstybiniai auditoriai nustatė visą eilę teisės aktų pažeidimų, be to, jie neturėjo galimybės susipažinti su tais Tarybos apskaitos dokumentais, kurie audito metu buvo perduoti Vilniaus apskrities vyriausiajam policijos komisariatui.

Valstybės kontrolės nuomone, pažeidimus provokavo tai, kad neracionaliai reglamentuojama Tarybos veikla. Ją sudaro 17 visuomeniniais pagrindais dirbančių narių. Jų išrinktas Tarybos pirmininkas vykdo valstybės biudžeto asignavimų valdytojui priskiriamas funkcijas, nors nėra valstybės tarnautojas ir taip pat dirba visuomeniniais pagrindais. Jis tvirtina Tarybą aptarnaujančio sekretoriato struktūrą ir pareigybių sąrašą, priima į darbą ir atleidžia sekretoriato darbuotojus, nustato sekretoriato darbuotojų darbo užmokesčio sąlygas. „Valstybės kontrolė pasiūlė Seimo valdybai svarstyti galimybę Tarybos darbo techninį aptarnavimą pavesti ne Tarybos sekretoriatui, kuriame dirba 5 žmonės, o valstybės biudžeto asignavimų valdytojo vadovaujamai biudžetinei įstaigai. Šiam pasiūlymui šių metų sausio mėnesį pritarė Seimo Sveikatos reikalų komitetas, tačiau galutinis sprendimas iki šiol nepriimtas“, - sako valstybės kontrolierė G. Švedienė.

Audito metu nustatyta, kad Tarybos vyriausiojo buhalterio funkcijas vykdžiusi vyriausioji specialistė į Tarybos sąskaitą įnešė virš 13 tūkst. Lt, ir tą pačią dieną ši suma kaip autoriniai atlyginimai buvo pervesta 62 fiziniams asmenims. Dauguma šių mokėjimų buvo atlikti nesant sudarytų autorinių sutarčių ir darbų priėmimo aktų. Šios operacijos nebuvo užregistruotos apskaitoje ir nenurodytos ketvirtinėse finansinėse ataskaitose. Be to, už šiuos autorinius atlyginimus nesumokėti gyventojų pajamų mokesčiai ir socialinio draudimo įmokos. Valstybės kontrolei informavus įstaigos vadovybę apie būtinybę sumokėti mokesčius ir įmokas šie pažeidimai buvo ištaisyti.

Audito metu nustatyti ir kiti pažeidimai. Valstybės tarnautojų atlyginimai buvo skaičiuojami nesivadovaujant Valstybės tarnybos įstatymu patvirtintais pareiginės algos koeficientais, ūkinės operacijos ir ūkiniai įvykiai buvo registruojami nesilaikant teisės aktuose nustatytos tvarkos. Egzistuoja apgaulės rizika, kad buhalterinėje apskaitoje buvo registruojamos ne visos ūkinės operacijos ir ūkiniai įvykiai.

Nacionalinė sveikatos taryba – tai Seimui atskaitinga sveikatos politikos koordinavimo institucija, kuri teikia išvadas dėl valstybės siekiamo sveikatos lygio rodiklių, Lietuvos sveikatos programos ir kitų valstybinių sveikatos programų, rengia ir kasmet teikia Seimui pranešimą apie gyventojų sveikatos ir sveikatos politikos formavimo ir įgyvendinimo būklę.


Papildoma informacija: 1-ojo audito departamento direktoriaus pavaduotoja Laima Šipkauskienė (266 6712).

Valstybinio audito ataskaita Dėl Nacionalinėje sveikatos taryboje atlikto finansinio (teisėtumo) audito rezultatų


Komunikacijos departamentas, tel. (8 5) 266 6803, 8 682 53590, orijana.jakimauskiene@vkontrole.lt

Už informaciją atsakingas Komunikacijos skyrius
Informacija atnaujinta 2010-05-13

Lietuvos Respublikos valstybės kontrolė

Biudžetinė įstaiga

Pamėnkalnio g. 27 (įeiti iš V. Kudirkos g. 15), 01113 Vilnius, mob. 8 608 92 636, el. paštas info@vkontrole.lt, kodas Juridinių asmenų registre 188659229.