Ši svetainė nebenaujinama.

Naujausios Valstybės kontrolės informacijos ieškokite www.valstybeskontrole.lt

Į pradžią
 
Naujiena
2010-06-16   Chemijos instituto pažeidimus taiso nauja įstaiga
?Chemijos institutas nereagavo į ankstesniais metais pateiktas valstybinio audito išvadas, kurių pagrindu Vilniaus apygardos prokuratūroje buvo pradėtas ikiteisminis tyrimas. Dėl gausybės pasikartojančių apskaitos klaidų ir teisės aktų pažeidimų neigiamai įvertintas ir apskaitos patikimumas, ir teisės aktų laikymasis. Vilčių, kad Chemijos institute tvarka bus įvesta, teikia tai, kad šiais metais institutas kartu su kitomis mokslo įstaigomis buvo reorganizuotas į Fizinių ir technologinių mokslų centrą, kurio finansininkai jau taisė auditorių nurodytas klaidas?, – sako valstybės kontrolierė Giedrė Švedienė, apibendrindama Chemijos institute atlikto 2009 m. finansinio ir teisėtumo audito rezultatus.

Vertindami finansinių ir kitų ataskaitų duomenis valstybiniai auditoriai nustatė, kad netinkamai tvarkyta pajamų, nuompinigių, gautinų ir mokėtinų sumų, išlaidų, gamybos apskaita, metų pabaigoje netinkamai uždarytos sąskaitos. Apskaitoje netinkamai taikytas dvejybinis įrašas, todėl balanso sąskaitose klaidingai nurodytos sumos. Instituto apskaitos registruose nurodyta, kad iš atliekų išgauta 260 kg sidabro, kurį realizuodamas institutas faktiškai gavo 593 tūkst. Lt pajamų. Tačiau auditoriai negalėjo nustatyti, ar apskaitytas sidabro kiekis tikrai teisingas, nes nebuvo patvirtinti gamybos normatyvai, todėl nežinoma, kiek jo buvo galima išgauti ir kiek pajamų institutas turėjo gauti realizavęs sidabrą.

Vertindami valstybės lėšų ir turto valdymą įstatymų nustatytiems tikslams auditoriai nustatė, kad pažeidžiant teisės aktus į valstybės biudžetą neįmokėta 242 tūkst. Lt gautų pajamų ir 7 tūkst. Lt nuompinigių, 151 tūkst. Lt valstybės biudžeto asignavimų panaudota ateinančių metų išlaidoms apmokėti, nesant pagrindžiančių apskaitos dokumentų ir nepadengus esamų įsiskolinimų, o 12 tūkst. Lt – ne programos vykdymo tikslams. 2009 m. priskaičiuota beveik 47 tūkst. Lt autorinių atlyginimų ne nuo pajamų, gautų naudojant autorių sukurtą technologiją. Be investicinio projekto įsigyta ilgalaikio turto už 23 tūkst. Lt.

Audito išvada perduota Valstybiniam mokslinių tyrimų institutui Fizinių ir technologijos mokslų centrui, kurio vadovams rekomenduota atlikti gamybai naudojamų žaliavų ir pagamintos produkcijos inventorizaciją, patvirtinti gamybos apskaitos taisykles ir normatyvus, įvertinti išmokėtų autorinių atlyginimų teisėtumą.


Papildoma informacija: 5-ojo audito departamento direktorė Daiva Bakutienė, (8 5) 266 6756.

Valstybinio audito ataskaita Dėl Chemijos institute atlikto finansinio (teisėtumo) audito rezultatų


Valstybės kontrolės Komunikacijos departamento Ryšių su visuomene skyrius, (8 5) 266 6724, 8 686 25965, gkoncius@vkontrole.lt

Už informaciją atsakingas Komunikacijos skyrius
Informacija atnaujinta 2010-06-16

Lietuvos Respublikos valstybės kontrolė

Biudžetinė įstaiga

Pamėnkalnio g. 27 (įeiti iš V. Kudirkos g. 15), 01113 Vilnius, mob. 8 608 92 636, el. paštas info@vkontrole.lt, kodas Juridinių asmenų registre 188659229.