Ši svetainė nebenaujinama.

Naujausios Valstybės kontrolės informacijos ieškokite www.valstybeskontrole.lt

Į pradžią
 
Naujiena
2010-06-18   Vilniaus Gedimino technikos universitete - reikšmingi pažeidimai
Valstybės kontrolė šiemet kaip ir pernai Vilniaus Gedimino technikos universitete (VGTU) nustatė grubių buhalterinės apskaitos klaidų ir reikšmingų teisės aktų pažeidimų.„Deja, universiteto vadovai ir finansininkai nepasimokė iš praėjusių metų klaidų, todėl turėjome priimti sprendimą, kuriame universiteto rektoriui Romualdui Ginevičiui nurodėme reikšmingus teisės aktų pažeidimus ir įpareigojome jį pažeidimus padariusius asmenis traukti tarnybos ar drausminėn atsakomybėn. O apie nustatytus dalykus, kurie gali užtraukti baudžiamąją atsakomybę, informavome Generalinę prokuratūrą?, - sako valstybės kontrolierė Giedrė Švedienė.

Audito metu nustatyta, kad rengdamas rajonų ir miestų bendruosius planus universitetas sutartyse su savivaldybėmis nustatytais terminais pagal darbų perdavimo-priėmimo aktus atsiskaitė su savivaldybėmis, nurodydamas, kad visi darbai atlikti visa apimtimi. Nepaisant to, VGTU ir atsiskaitęs su savivaldybėmis vėliau su įvairiais autoriais sudarydavo autorines sutartis tiems patiems darbams atlikti ir mokėjo jiems autorinį atlyginimą. Rengiant Trakų rajono ir miesto bendruosius planus universitetas, netaikydamas Viešųjų pirkimų įstatymo, sudarė autorines sutartis su asmeniu bendrai 244,5 tūkst. Lt sumai. Šiam asmeniui 2009 m. VGTU išmokėjo autorinį atlyginimą už darbus, kuriuos nežinia kas ir kada atliko bei už jį sumokėjo pridėtinės vertės mokestį, nors pats asmuo yra PVM mokėtojas. Valstybės kontrolė informavo Generalinę prokuratūrą, kad vykdant bendrųjų planų rengimo sutartis VGTU atsakingų darbuotojų veiksmuose gali būti turto iššvaistymo, klaidingų duomenų apie pajamas, pelną ar turtą pateikimo ir aplaidaus apskaitos tvarkymo požymių.

Ypač dažnai teisės aktai buvo pažeidžiami naudojant darbo užmokesčiui skirtas lėšas. Pavyzdžiui, patikrinus administracinio personalo 31 darbuotojo darbo užmokestį, nustatyta 11 atvejų, kai priedų ir priemokų dydžiai, mokami iš specialiosios programos lėšų, viršijo nustatytą dydį, iš viso 52 tūkst. Lt. Mokslo darbuotojams buvo išmokėta beveik 853 tūkst. Lt priedų ir priemokų, nenurodant, kokius papildomus darbus darbuotojai atliko. Įvertinę penkiasdešimties didžiausius atlyginimus gaunančių darbuotojų darbo užmokestį valstybiniai auditoriai nustatė, kad vienam darbuotojui priskaitytas atlyginimas per metus sudarė nuo 116 tūkst. Lt iki 352 tūkst. Lt.

Dėl netinkamai taikyto dvejybinio įrašo ir kitų klaidų auditoriai negalėjo patvirtinti, kad valstybės biudžeto lėšų likučiai VGTU apskaitoje pateikti teisingi ir visa suma. Be to, universitetas nepervedė į valstybės biudžetą gautų 77 tūkst. Lt pajamų ir jas panaudojo be patvirtintos sąmatos.


Papildoma informacija: 5-ojo audito departamento direktorė Daiva Bakutienė, tel. (8 5) 266 6756.

Valstybinio audito ataskaita Dėl Vilniaus Gedimino technikos universitete atlikto finansinio (teisėtumo) audito rezultatų


Komunikacijos departamento Ryšių su visuomene skyrius, tel. (8 5) 266 6724, 8 686 25965, gkoncius@vkontrole.lt

Už informaciją atsakingas Komunikacijos skyrius
Informacija atnaujinta 2010-06-18

Lietuvos Respublikos valstybės kontrolė

Biudžetinė įstaiga

Pamėnkalnio g. 27 (įeiti iš V. Kudirkos g. 15), 01113 Vilnius, mob. 8 608 92 636, el. paštas info@vkontrole.lt, kodas Juridinių asmenų registre 188659229.